1. Algemeen 2. Vrijstellingstabel basismodules 'Algemeen ... ... zie pagina 2 zie pagina 4 zie...

download 1. Algemeen 2. Vrijstellingstabel basismodules 'Algemeen ... ... zie pagina 2 zie pagina 4 zie pagina

of 12

 • date post

  12-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. Algemeen 2. Vrijstellingstabel basismodules 'Algemeen ... ... zie pagina 2 zie pagina 4 zie...

 • zie pagina 2

  zie pagina 4

  zie pagina 5

  zie pagina 11

  4. Vrijstellingstabel sporttakgerichte opleidingen

  5. Vrijstellingstabel begeleidingsgerichte opleidingen

  1. Algemeen

  2. Vrijstellingstabel basismodules 'Algemeen Gedeelte'

  De cursist kan vrijstellingen aanvragen voor vakken of modules van de VTS-opleidingen op basis van een Vlaamse kwalificatie (tenzij specifiek anders vermeld), of een buitenlandse kwalificatie die als gelijkwaardig werd erkend met de Vlaamse kwalificatie door NARIC - Vlaanderen. Er zijn vrijstellingen mogelijk binnen de diverse opleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Een vrijstelling voor een vak of een module betekent dat men hiervoor geen les hoeft te volgen of examen dient af te leggen en als geslaagd wordt beschouwd. Er is een vrijstellingstabel voor de vakken van de basismodules 'Algemeen Gedeelte'. Daarnaast zijn er vrijstellingstabellen voor vakken van modules binnen zowel de sporttakgerichte (Atletiek, Dansen, Duiken, Fitness, Gymnastiek, Ju-Jitsu, Karate, Paardrijden, Skiën, Tennis Triatlon, Voetbal, Wielrennen, Zeilen en Zwemmen) als de begeleidingsgerichte opleidingen (Multimovebegeleider). Indien een kwalificatie niet vermeld staat op de vrijstellingstabel en men van oordeel is dat men wel recht heeft op een vrijstelling voor een module of een vak, kan men een EVK-procedure starten.

  Er is ook een regeling voor bissers van VTS-opleidingen. Bissers met een A- of B-score voor vakken van VTS-opleidingen gestart sinds 2010 dienen geen vrijstelling meer aan te vragen voor deze vakken. Ze worden automatisch toegekend. Bissers met een A- of B-score voor vakken van VTS-opleidingen gestart vóór 2010 nemen best contact op met het VTS-secretariaat. Voor de aanvraagprocedure verwijzen we u naar de VTS-website.

  3. Vrijstellingstabel 'Basismodule Lesgever'

  Vrijstellingstabel VTS Goedgekeurd door de Taskforce VTS op 04/04/2019

  Secretariaat VTS: Sport Vlaanderen - Arenbergstraat 5, 1000 Brussel Tel: +32 2 209 47 21 - www.sport.vlaanderen/vts - vts@sport.vlaanderen

  1

 • DID VSP VSC ANA ONT MOT COM SPF TRM COA BIO MET PLA MEN MED CON

  Lichamelijke Opvoeding (LO) (Bachelor / Master) X X X X X X X X X X X X X X X X

  LO Bijzondere Leermeester X X X

  LO-studenten met vereiste creditbewijzen 1ste jaar (*) X X X X X X X X X X X

  Studenten Bachelor ‘Sport & Bewegen’ HoWest met vereiste creditbewijzen 1ste jaar (**) vanaf academiejaar 2013-2014

  X X X X X X X X X X X

  Studenten Bachelor ‘Sport & Bewegen’ Thomas More die geslaagd zijn voor het vak ‘In Beweging 1’ (***) vanaf academiejaar 2018-2019

  X X X

  Studenten Bachelor ‘Sport & Bewegen’ Thomas More met vereiste creditbewijzen 1ste én 2de

  jaar (****) vanaf academiejaar 2018-2019 X X X X X X X X X X X

  Studenten Algemeen Vak/Bewegingsrecreatie Odisee Campus Waas met vereiste creditbewijzen 1ste jaar (*****) vanaf academiejaar 2015-2016

  X X X X X X X X X X X

  Studenten binnen het studiegebied 'Sport' (TSO-BSO-DBSO) met Vrijstellingsattest (******) vanaf academiejaar 2015-2016

  X X X

  Cours Généraux - niveau Initiateur (Adeps) vanaf 1/1/2012 X X X

  Cours Généraux - niveau Educateur (Adeps) vanaf 1/1/2012 X X X X X X X

  Cours Généraux - niveau Entraîneur (Adeps) vanaf 1/1/2012 X X X X X X X X X X X X X X X X

  KMILO Meester in de LO X X X X X X X X X X X X X X X X

  KMILO Onderrichter LOS (PTI) X X X X X X X X X X X

  KMILO Hulponderrichter LOS (Assistant PTI) X X X

  Sportkinesitherapie X X X X X X X X X X

  Sportgeneeskunde X X X X X X X X

  Sportverzorger (Syntra Vlaanderen) X X X X

  DFO - basisvorming Fitness tot en met 2003 X X X X X

  Kinesitherapie (Bachelor / Master) X X X X X X X X X

  Kiné-studenten met vereiste creditbewijzen 1ste jaar (*) X X X X X X X X X

  Geneeskunde (Bachelor / Master) X X X X X Bachelor of Medical technology (Zuyd Hogeschool Heerlen) X Tandheelkunde (Bachelor / Master) X X X Diergeneeskunde (Bachelor / Master) X X X Verpleegkunde (diploma A1 + A2 / Bachelor / Master) X X Vroedkunde / vroedvrouw (Bachelor) X X Biomedische Wetenschappen (Bachelor / Master) X X Biomedische Laboratoriumtechnologie (Bachelor) X X Farmaceutische Wetenschappen (Bachelor / Master) X X X

  Psychologische en Pedagogische wetenschappen (Bachelor / Master) X X

  Pedagogisch bekwaamheidsdiploma (*******) X

  Opleiding Eerstehulpverlening en Dringende geneeskundige hulpverlening(********) X

  Orthopedagogie (Bachelor) X X X Ergotherapie (Gegradueerde / Bachelor) X X X X Podologie (Bachelor) X Communicatiewetenschappen (Bachelor / Master) Marketing (Bachelor / Master)

  X

  Bachelor in de medische beeldvorming X Voedings- en dieetkunde (Bachelor) X

  2. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR VAKKEN VAN DE BASISMODULES 'Algemeen Gedeelte' (pag. 1/2)

  Opleidingen / Modules / Vakken INSTRUCTEUR B

  Module 1 TRAINER B Module 1

  TRAINER A Module 1

  INITIATOR Module 1

  Sp or

  tg er

  el at

  ee rd

  An de

  re

  Legende: DID = Didactiek, VSP = Veilig sporten preventief, VSC = Veilig sporten curatief, ANA = Anatomie, SPF = Fysiologie en sportfysiologie, TRM = Trainingsmethodiek, MOT = Motorisch Leren, ONT = Ontwikkelingsleer, COM = Communicatie, COA = Sportpsychologie en coaching, BIO = Biomechanica, MET = Meten en evalueren, PLA = Plannen en periodiseren, MEN = Mentale aspecten, MED = Medische aspecten, CON = Conditionele aspecten

  Vrijstellingstabel VTS Goedgekeurd door de Taskforce VTS op 04/04/2019

  Secretariaat VTS: Sport Vlaanderen - Arenbergstraat 5, 1000 Brussel Tel: +32 2 209 47 21 - www.sport.vlaanderen/vts - vts@sport.vlaanderen

  2

 • DID VSP VSC ANA ONT MOT COM SPF TRM COA BIO MET PLA MEN MED CON

  ABO (1975 tot en met 1993) X X X X X X X X X X X X X X X X

  ABO – Trainer B (1994) X X X X X X X X

  Hoger Redder / Basisredder / Duiker Redder / Redder aan Zee (WOBRA) / Duiker- Hulpverlener (NELOS)

  X

  Assistent-Instructeur Duiken (NELOS) en APBO X X X

  Duiker 3* (NELOS) X

  Initiator (/JSB) (andere sporttak) X X X

  Instructeur (andere sporttak) (vóór 2002) X X X

  Instructeur B (andere sporttak) (2002 - 2010) X X X X X X X X

  Trainer B (andere sporttak) X X X X X X X X X X X

  Trainer A (andere sporttak) X X X X X X X X X X X X X X X X

  Bewegingsanimator X X X

  Jogbegeleider X X X

  Wegkapitein X X X Geslaagd zijn (A of B score) voor de combinatie van de 3 vakken 'Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - Kracht en snelheid' + 'Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - Uithouding' + 'Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau - Lenigheid' vóór 31/12/2016

  X

  (*****) Betrokken student dient de eerste 60 studiepunten van het opleidingsprogramma Algemeen Vak/Bewegingsrecreatie Odisee Campus Waas succesvol te hebben afgerond (vanaf academiejaar 2015-2016)

  Ee rd

  er v

  er w

  or ve

  n kw

  al if

  ic at

  ie (V

  TS )

  (***) Thomas More 'Bachelor Sport en Bewegen' bezorgt aan VTS alle informatie m.b.t. haar geslaagde studenten voor het vak 'In Beweging 1' (vanaf academiejaar 2018-2019)

  (****) Betrokken student dient de eerste 120 studiepunten van het opleidingsprogramma Thomas More ‘Bachelor Sport & Bewegen’ succesvol te hebben afgerond (vanaf academiejaar 2018-2019)

  (********) Lijst van instellingen of werkgevers die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken (KB van 15 december 2010) waarbij inhoud van de opleiding / contacturen / examendeelname / geldigheidsduur de criteria vormen & (tot) brandweerman - politieman - beroepsmilitair (opgeleid) Lijst van instellingen of werkgevers via: http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5038

  INITIATOR INSTRUCTEUR B Module 1

  TRAINER B Module 1

  TRAINER A Module 1Module 1

  Legende: DID = Didactiek, VSP = Veilig sporten preventief, VSC = Veilig sporten curatief, ANA = Anatomie, SPF = Fysiologie en sportfysiologie, TRM = Trainingsmethodiek, MOT = Motorisch Leren, ONT = Ontwikkelingsleer, COM = Communicatie, COA = Sportpsychologie en coaching, BIO = Biomechanica, MET = Meten en evalueren van het prestatievermogen, PLA = Plannen en periodiseren, MEN = Mentale aspectenvan sportbeoefening op hoog niveau, MED = Medische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau, CON = Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau

  (*) Betrokken student dient de eerste 57 à 60 studiepunten van het opleidingsprogramma (studietraject ABA of PBA) succesvol te hebben afgerond, conform het onderwijs- en examenreglement. Voor de LO- studenten van de hogescholen werd een geëigend attest opgemaakt, te bekomen via de VTS-anker van de LO-opleiding, van de betrokken instelling

  (**) Betrokken student dient de eerste 60 studiepunten van het opleidingsprogramma HoWest ‘Bachelor Sport & Bewegen’ succesvol te hebben afgerond (vanaf academiejaar 2013-2014)

  (*******) Geaggregeerde voor het kleuteronderwijs, voor het lager onderwijs, voor het secundair onderwijs / Houder van getuigschrift Geïntegreerde Pedagogische Bekwaamheid (GPB) of Specifieke Lerarenopleiding (SVO)

  2. VRIJSTELLINGSTABEL VOOR VAKKEN VAN DE BASISMODULES 'Algemeen Gedeelte' (pag. 2/2)

  Opleidingen / Modules / Vakken

  (******) Deze studenten dienen te beschikken over het "Vrijstellingsattest Algemeen Gedeelte Initiator ten behoeve van de Vlaamse Trainers