1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

of 17 /17
1 Alfa en WTC Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07

Embed Size (px)

Transcript of 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

Page 1: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

1

Alfa en WTCAlfa en WTC

Riemer Knoop

Gordion C.A.

DaVinci 27-06-07

Page 2: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

2

ProbleemProbleem

Moet WTC ook over alfa gaan?

Page 3: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

3

Aannames

• Er wordt onvoldoende gedaan aan vergroting publieksbereik alfa / gamma (valorisatie)

• WTC wordt gedomineerd door bèèta / techniek

• WTC kan centraal gestuurd worden

Page 4: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

4

Manieren van kijkenManieren van kijken

1. Historisch

2. Sociaal

3. Politiek

4. Wetenschapsfilosofisch

5. Actueel

Page 5: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

5

HistorischHistorisch

Wetenschapsrevolutie 17de eeuw: humanisten vs. nieuwe wetenschap

• Contemplatie vs. empirie

• Moraliteit vs. kennis

• La querelle des Anciens et desModernes (Battle of the Books)

Page 6: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

6

SociaalSociaal

• Ingenieurs vs. bestuurders

• Ontdekking van hetpublieke domein

• C.P. Snows Two Worlds

• I eat Frankenstein foodand it’s safe (T. Blair)

Page 7: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

7

PolitiekPolitiekAkin to, and largely responsible for the sweeping Akin to, and largely responsible for the sweeping

changes in our industrial-military posture, has changes in our industrial-military posture, has been the technological revolution during recent been the technological revolution during recent decades.decades.

In this revolution, research has become central; it In this revolution, research has become central; it also becomes more formalized, complex, and also becomes more formalized, complex, and costly. costly. A steadily increasing share is conducted A steadily increasing share is conducted for, by, or at the direction of, the Federal for, by, or at the direction of, the Federal government.government.

D. Eisenhouwer, 1960

Page 8: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

8

PolitiekPolitiek

In the councils of government, In the councils of government, we must guard we must guard against the acquisition of unwarranted against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the influence, whether sought or unsought, by the militaryindustrial complex.militaryindustrial complex. The potential for the The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will disastrous rise of misplaced power exists and will persist. persist.

D. Eisenhouwer, 1960

Page 9: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

9

PolitiekPolitiek

Welke agenda worden we geacht te volgen bij de categorische imperatief:

“er moeten meer kinderen in bèèta/techniek worden opgeleid”?

Page 10: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

10

WetenschapsfilosofischWetenschapsfilosofisch

• Alfa-kennis: cumulatief

• Bèèta-kennis: substitutief (Foucault)

Page 11: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

11

WetenschapsfilosofischWetenschapsfilosofisch

• Alfa-kennis: cumulatief

• Bèèta-kennis: substitutief (Foucault)

Bernard de Chartres: 'Wij zijn als dwergen, zittend op de schouders van reuzen, zodat wij meer en verder zien dan zij, niet zozeer door de scherpte van onze eigen blik of door de lengte van ons lichaam, maar omdat wij in de hoogte getild en verheven worden door de grootheid van de reuzen.'

Page 12: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

12

ActueelActueel

Notie “technologische cultuur”(Latour, Bijker, Schwarz)

vs.

Globalisering + economisering = “we willen toch niet dat Nederland een land van molens en musea wordt?!” (Kleisterlee)

Page 13: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

13

ActueelActueel

Page 14: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

14

ActueelActueel

Lineair, teleologisch, voortreffelijk nu, selectief vergeten, Whiggish history

Page 15: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

15

ActueelActueel

?

?Contingent, non-lineaire kritische drempels, fase transities

Lineair, teleologisch, voortreffelijk nu, selectief vergeten, Whiggish history

Page 16: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

16

ConclusiesConclusies

Geschiedenis niet lineair, zonder doel/eindGeschiedenis niet lineair, zonder doel/eind

WTC voor alfa kan, hoeft niet WTC voor alfa kan, hoeft niet

Leg alfa niet op procrustesbed van bLeg alfa niet op procrustesbed van bèètata

Belang van individu of samenleving dominant?Belang van individu of samenleving dominant?

Page 17: 1 Alfa en WTC Riemer Knoop Gordion C.A. DaVinci 27-06-07.

17

Verder lezen• M. Schwarz, R. Jansma (red.) De technologsiche cultuur (debatten

De Balie), Amsterdam, 1989

• W.E. Bijker Democratisering van de Technologische Cultuur (inaugurele rede), Maastricht 1995

• M. De Landa A Thousand Years of Nonlinear History, Brooklyn 1997

• B. Labasse Observations on the Communication of Scientific and Technical Knowledge, EC- Brussel, 1999 *

• R.R. Knoop 'De ijzeren ploegschaar. Een cultuurhistorische visie op wetenschapscommunicatie’, C.J. Hamelink e.a. (red.), Interactieve wetenschaps-

communicatie, Bussum 2004, 55-74 *

• A. van der Woud Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland, Amsterdam 2005

* www.gordion.nl