1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ...

of 41 /41
ΠΡΟΛΟΓΟΣ H εργασία αυτή γράφτηκε με σκοπό την κατανόηση, από την ομάδα των μαθητών, της λειτουργίας των ψυκτικών ρευστών (CFC) στην αποδόμηση του στρώματος του όζοντος της ατμόσφαιρας. ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Υπεύθυνος: ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΑΧΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΕΠΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΤΟΡΡΑ ΝΕΛΙΝΤΙΟΝ ΜΥΦΤΑΡΙ ΕΝΟ ΝΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟ

Embed Size (px)

Transcript of 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ...

1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

(ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ & ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ)

(Υπεύθυνος:ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣΣΙΑΧΟΣΦΩΤΗΣΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣΝΙΚΟΣΣΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣΤΣΕΠΕΡΗΣΓΙΑΝΝΗΣΤΣΑΠΕΠΑΣΙΣΙΔΩΡΟΣΤΟΡΡΑ ΝΕΛΙΝΤΙΟΝΜΥΦΤΑΡΙ ΕΝΟΝΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

H εργασία αυτή γράφτηκε με σκοπό την κατανόηση, από την ομάδα των μαθητών, της λειτουργίας των ψυκτικών ρευστών (CFC) στην αποδόμηση του στρώματος του όζοντος της ατμόσφαιρας.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας(Project).

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε την ιστορία των ψυκτικών ρευστών και την λειτουργία τους αλλά και μετρήσεις που έγιναν στα κλιματιστικά του σχολείου.

Καταβλήθηκε φιλότιμη προσπάθεια από τους μαθητές αλλά και τους υπεύθυνους καθηγητές μας για τη δημιουργία της εργασίας, τη σελιδοποίηση αλλά και την παρουσίαση της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................σελ. 1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ..................... σελ. 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........................................σελ. 4

ΕΝΟΤΗΤΑ 1........................................σελ. 12

ΕΝΟΤΗΤΑ 2........................................σελ. 14

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ..........σελ. 28

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.................................σελ. 30

ΕΠΙΛΟΓΟΣ........................................σελ. 31

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τα πρώτα ψυγεία κάνουν την εμφάνισή τους από τα τέλη του 1800 μέχρι το 1929, όπου χρησιμοποιούνται τα τοξικά αέρια,η αμμωνία (NH3),το χλωριούχο μεθύλιο (CH3Cl), και το διοξείδιο του θείου (SO2), ως ψυκτικά μέσα. Πολλά θανατηφόρα ατυχήματα συνέβησαν το 1920, λόγω της διαρροής χλωρομεθανίου από τα ψυγεία. Οι άνθρωποι τότε άρχισαν να φέρνουν τα ψυγεία τους στα κατώφλια τους. Μια συλλογική προσπάθεια ξεκίνησε από τρεις αμερικανικές εταιρείες, την Frigidaire, την General Motors και την Dupont για την ανεύρεση μιας λιγότερο επικίνδυνης μεθόδου ψύξης.

Το 1928, ο Thomas Midgley, Jr με τη βοήθεια του Kettering Charles Franklin επινόησε μια «ένωση θαύμα» που ονομάζεται φρέον. Το φρέον αντιπροσωπεύει πολλούς διαφορετικούς χλωροφθοράνθρακες, ή CFCs, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και τη βιομηχανία. Οι CFCs είναι μια ομάδα αλειφατικών οργανικών ενώσεων που περιέχουν τα στοιχεία του άνθρακα και φθόριο, και, σε πολλές περιπτώσεις, άλλα αλογόνα (κυρίως χλωρίου) και το υδρογόνο. Το φρέον είναι άχρωμο, άοσμο, μη εύφλεκτο, noncorrosive αερίων ή υγρών.

Σημείωση : Ο Charles Franklin Kettering εφηύρε το πρώτο ηλεκτρικό σύστημα ανάφλεξης των αυτοκινήτων. Ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος της General Motors Corporation Έρευνας 1920 – 1948 και επιστήμονας της General Motors,

Ο Thomas Midgley εφηύρε την μολυβδούχο (αιθυλική) βενζίνη. Ο Thomas Midgley επιλέχθηκε από τον Charles Franklin Kettering επικεφαλής της έρευνας σχετικά με τα νέα ψυκτικά μέσα. Η Frigidaire εξέδωσε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, των ΗΠΑ # 1886339, για τον τύπο των CFC στις 31 Δεκεμβρίου 1928.

Το 1930, η General Motors και η Dupont δημιούργησαν την Kinetic Εταιρεία Χημικών για την παραγωγή φρέον. Μέχρι το 1935,η Frigidaire και οι ανταγωνιστές της είχαν πουλήσει 8 εκατομμύρια νέα ψυγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας φρέον από την Kinetic Εταιρεία Χημικών.

Σημείωση : Η εμπορική ονομασία ® φρέον είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην EI du Pont de Nemours & Company (DuPont).

Επειδή το φρέον δεν είναι τοξικό, δεν εξαλείφεται ο κίνδυνος που προέρχεται από διαρροές του ψυγείου. Σε λίγα χρόνια, τα ψυγεία με συμπιεστή φρέον θα γίνουν το πρότυπο για όλες σχεδόν τις οικιακές κουζίνες Το 1930, ο Thomas Midgley πραγματοποίησε επίδειξη των φυσικών ιδιοτήτων του φρέον για Αμερικανική Χημική Εταιρεία με την εισπνοή ενός πνεύμονα-γεμάτου από το νέο αέριο-θαύμα και εκπνοή επάνω σε μια φλόγα ενός κεριού, που έσβησε, με αποτέλεσμα να αποδειχτεί η μη τοξικότητα του φυσικού αερίου, και οι μη εύφλεκτες ιδιότητες του. Μόνον μερικές δεκαετίες αργότερα οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι οι εν λόγω χλωροφθοράνθρακες έθεταν σε κίνδυνο τη στιβάδα του όζοντος σε ολόκληρο τον πλανήτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ψυκτικά – Ρευστά

H παγκόσμια νομοθεσία έχει ξεκινήσει από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environmental Programme n UNEP) και σκοπός της είναι να ελαττώσει την καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Το πρωτόκολλο του Montreal εγκρίθηκε το 1987 με σκοπό να ελέγξει την παραγωγή των υπεύθυνων ουσιών για την καταστροφή του στρώματος του όζοντος μεταξύ των οποίων είναι και τα CFC, HCFC. 

Στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ προβλέπεται τόσο η κατεύθυνση όσο και ο έλεγχος μελλοντικών τεχνικών και οικονομικών μελετών.  Επίσης, στις αρχές του '90, υπήρξαν και άλλες σχετικές συνθήκες όπως τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου (1990), Κοπεγχάγης (1992) και Βιέννης (1995).

Τ α CFC, τα οποία έχουν την υψηλότερη ικανότητα Καταστροφής του Οζοντος (Ozone Depletion Performance n ODP), σταδιακά καταργήθηκαν από την 1 lαν. 1996. Σήμερα, οι μόνες ποσότητες ψυκτικών μέσων που μπορούν να αντικαταστήσουν υπάρχοντα μηχανήματα που χρησιμοποιούν CFC είναι αυτές που είχαν αποθηκευτεί σε αποθήκες πριν το 1996 ή αυτές που διασώθηκαν από άχρηστα n παροπλισμένα μηχανήματα (ανακυκλωμένο ψυκτικό μέσο, δηλαδή). Παρ' όλα αυτά, μηχανήματα που ήδη χρησιμοποιούν CFC επιτρέπεται να παραμείνουν σε λειτουργία.

Η χρήση των HCFC (το πιο διαδεδομένο από όλα είναι το HCFC-22 n R-22 το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και 60 χρόνια) έχουν κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού όχι μόνο σε ψύκτες και αντλίες θερμότητας αλλά και σε μικρά κλιματιστικά επίσης. Η κατανάλωση των ψυκτικών αυτών μέσων έχει περιοριστεί από το 1996 σε διάφορες βαθμίδες.

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος (Enviromlental Protection Agency n ΕΡΑ) και όσον αφορά την σταδιακή κατάργηση των διαφόρων ψυκτικών μέσων HCFC, η πρόταση του στην συνάντηση της Κοπεγχάγης είναι αυτή που φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κατάργηση των HCFC σύμφωνα με ΕΡΑ

HCFC

ODP

Τέλος χρήσης σε καινούρια μηχανήματα

Τέλος χρήσης για συντήρηση

Τέλος παραγωγής

141b

0,1

-

-

2003

142b

0,07

-

-

2010

22

0,05

2010

2020

2020

123

0,02

2020

2030

2030

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν υιοθετήσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Ετσι, αντλίες θερμότητας με χρήση του HCFC-22 θα σταματήσουν να παράγονται μετά το τέλος του 2003, n παραγωγή των ψυκτών θα σταματήσει πλήρως μετά τα μέσα του 2002, ενώ η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των μηχανημάτων αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του 2008.

Παγκόσμια Νομοθεσία κατά της Παγκόσμιας Κλιματικής Αλλαγής

Οι συναντήσεις του Ρίο (1992) αλλά και του Κυότο (1997) δεν έχουν καταλήξει σε κάποια παγκόσμια και οριστική νομοθεσία αλλά μόνον σε γενικούς κανόνες και προτάσεις για την μείωση της παραγωγής των ανά περίπτωση υπεύθυνων αερίων. Τα πιο γνωστά αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μεταξύ άλλων το CO2, το μεθάνιο και το ΝΟx. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η καύση των συμβατικών καυσίμων είναι ο κύριος παράγοντας για την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό προέρχεται από αυτοκίνπτα και λεωφορεία, από εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, γραφεία και κατοικίες. Ενας από τους μεγαλύτερους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας, n Βιομηχανία HVACR είναι και πάλι στο στόχαστρο της παγκόσμιας νομοθεσίας σε θέματα της Παγκόσμιας Κλιματικής Αλλαγής.

‘Οπως με το ODP, έτσι και εδώ, κάθε ψυκτικό μέσο έχει ένα μέτρο σύγκρισης: το Δυναμικό Επιβάρυνσης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (Global Warming Potential n GWP). Η μονάδα GWP ορίζεται ως το μέγεθος της συμβολής μιας χημικής ουσίας στο φαινόμενο θερμοκηπίου για μία περίοδο 100 χρόνων συγκρινόμενη με αυτή του CO2. Το GWP του CO2 έχει οριστεί ίσο με 1 και ο πίνακας 2 δείχνει πως μεταβάλλονται το ODP και το GWP ανάλογα με το ψυκτικό μέσο.

Ακόμη ένα άλλο μέτρο σχετίζεται με την κατανάλωση του μηχανήματος. ‘ Ετσι, όσο περισσότερο αποδοτικός είναι ο ψύκτης, για παράδειγμα, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για να λειτουργήσει και άρα τόσο λιγότερο CO2 εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τα συμβατικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος.

Εναλλακτικά Ψυκτικά Μέσα

Για τους μεγάλους φυγοκεντρικούς ψύκτες με υδραυλωτού τύπου εξατμιστές (flooded) που χρησιμοποιούσαν CFC-ll, 12 και 500, τα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα σύμφωνα με την ΕΡΑ που προτείνονται είναι αντίστοιχα τα HCFC-123, HFC-134a καιHFC-134a, ενώ για τους καινούργιους ψύκτες προτείνονται τα HFC-134a, HCFC-123 και HCFC-22.

Για τους ψύκτες άμεσης εκτόνωσης (DX n κελύφους - αυλού) που χρησιμοποιούν HCFC-22 δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το καλύτερο υποκατάστατο.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πιο διαδεδομένο από όλα τα HCFC είναι το R-22 το οποίο έχει κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού. Είναι προφανές ότι τα υποκατάστατα νέα ψυκτικά μέσα θα πρέπει να έχουν τα πλεονεκτήματα που δεν έχει το HCFC-22 (από περιβαλλοντικής άποψης), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρούν τις ίδιες θερμοδυναμικές ιδιότητες. Επομένως, περιβαλλοντικώς, τα ιδανικά υποκατάστατα θα πρέπει να έχουν μηδενικό ODP και χαμηλό GWP.

Η ομοιότητα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι σημαντική κατά την μετατροπή ψυκτών από ένα ψυκτικό μέσο σε άλλο, διότι n ψυκτική ικανότητα και n απόδοση μειώνονται δραστικά. Στην περίπτωση σχεδιασμού νέων ψυκτών, n ομοιότητα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι λιγότερο σημαντική, διότι οι νέοι ψύκτες θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τα χαρακτηριστικά του νέου ψυκτικού μέσου.

Αρκετά υποκατάστατα του R-22 έχουν αναγνωριστεί και από το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ψυκτικών Μέσων (AREP Αlternative Refrigerant Evaluation Program). Αυτό το διεθνές πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από όλη τη βιομηχανία, δημιουργήθηκε από σημαντικούς κατασκευαστές ψυκτικών υγρών και μηχανημάτων κλιματισμού, με σκοπό την ύπαρξη μια ευρείας βάσης αξιολόγησης των υποκατάστατων μέσων. Σήμερα υπάρχουν πέντε επικρατέστερες εναλλακτικές λύσεις: HCFC-123, HFC-407C, HFC-404A, HFC-134α και HFC-410A. H YORK, συμμετέχουσα στο ΑREP, πιστεύει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και στις πέντε προαναφερόμενες εναλλακτικές λύσεις.

 Αξιολόγηση των Υποκατάστατων Ψυκτικών Υγρών του HCFC-22

  Από τα προαναφερθέντα υποκατάστατα μόνον τα τέσσερα "οικολογικά" που είναι "HFC" δεν περιέχουν στα μόριά τους χλώριο και έτσι έχουν ODP ίσον με το μηδέν.Όσον αφορά την ισχύ τους σε GWP, τα μεγέθη ποικίλουν. Όλα τα εναλλακτικά έχουν χαμηλό δείκτη τοξικότητας και δεν είναι εύφλεκτα, όπως ακριβώς και το HCFC-22. Πάντως οι ψυκτικές τους ικανότητες, οι αποδόσεις και οι πιέσεις λειτουργίας τους διαφέρουν, πράγμα που επηρεάζει τις εφαρμογές τους. Για να είναι πετυχημένη μία μετατροπή ενός παλιού ψύκτη ώστε να χρησιμοποιεί νέο ψυκτικό μέσο, αυτό θα πρέπει να έχει πίεση λειτουργίας, ψυκτική ικανότητα και απόδοση παρόμοιες με αυτές του HCFC-22. Αυτά τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά εγγυώνται για την ψυκτική ικανότητα και απόδοση του ψύκτη.  Πώς συγκρίνονται θερμοδυναμικώς τα υποψήφια εναλλακτικά ψυκτικά μέσα; Το Γράφημα 1 δείχνει την πίεση ψυκτικής ικανότητας και την απόδοση τους σε σχέση με το HCFC-22. 

  Επειδή ο σχεδιασμός ενός νέου ψύκτη γίνεται με γνώμονα τα χαρακτηριστικά του ψυκτικού μέσου, όλα τα πιο πάνω υποκατάστατα είναι υποψήφια για χρήση ειδικά στους νέους ψύκτες DX. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός του νέου ψύκτη θα διαφέρει από τους ψύκτες που λειτουργούν με HCFC-22, άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νέου ψυκτικού μέσου που θα επιλεγεί.   Ειδικότερα: Το HCFC-123 είναι ένα χαμηλής πίεσης ψυκτικό που χρησιμοποιείται σε ψύκτες φυγοκεντρικούς. Είναι ένα υψηλής απόδοσης ψυκτικό μέσο με ODP=0,02. Αυτό είναι καλό για κατόχους ψυκτών με CFC-11 διότι το HCFC-123 είναι το μόνο εναλλακτικό μέσο για την μετατροπή αυτών των ψυκτών. H YORK παρουσίασε πρώτη έναν ψύκτη με HCFC-123 το 1989 και από τότε έχει κάνει πολλές μετατροπές σε ψύκτες από CFC-11 σε HCFC-123. Επιστημονικά στοιχεία αλλά και εργαστηριακές μετρήσεις δείχνουν πως το CFC-11 είναι ασφαλές και αποδοτικό ψυκτικό μέσο.  Το HFC-134A είναι μεσαίας πίεσης μέσο με τιμή ODP=0 και υψηλή απόδοση. Το HFC-134A είναι το πλέον κατάλληλο για μετατροπή ψύκτη με CFC-12 ή CFC-500. Το HCFC-134A μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψύκτες θετικού εκτοπίσματος συμπιεστές, ειδικά στους υδρόψυκτους ψύκτες με flooded εξατμιστές. Το γεγονός ότι το HCFC-134A χρειάζεται κατά 35% περισσότερο όγκο στον συμπιεστή, ως αποτέλεσμα έχει να ελαττώνει την ψυκτική ικανότητα του ψύκτη όταν αυτό χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο του HCFC-22.    Ο HFC-410A έχει ODP=0 και είναι ένα αποδεκτά εναλλακτικό μέσο του HCFC-22 σε νέους ψύκτες. Είναι υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο με 40% μεγαλύτερη πίεση από αυτή του HCFC-22   Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να δώσει σημαντικά μεγαλύτερη ψυκτική ικανότητα με την προϋπόθεση ότι ο συμπιεστής είναι κατασκευασμένος να αντέχει σε μεγαλύτερη πίεση από αυτή. Υψηλότερη πίεση λειτουργίας σημαίνει επίσης ότι θα απαιτείται λιγότερο αέριο στο κύκλωμα του ψύκτη για να επιτευχθεί η ίδια ψυκτική ισχύς. Συνεπώς, σε σχέση με το HCFC-22, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι ή πιο αργόστροφοι συμπιεστές. Στους ψύκτες DX που χρησιμοποιούν HFC-404A, υπάρχει χαμηλότερη απόδοση και υψηλότερη πίεση λειτουργίας. Για να αντισταθμιστεί η χαμηλότερη αυτή απόδοση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτεροι εναλλάκτες θερμότητας.   Το HFC-407C είναι ένα υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο παρόμοιας πίεσης με αυτή του HCFC-22 και έχει ODP=0. Το HFC-407C είναι το ιδεώδες εναλλακτικό μέσο του HCFC-22 στους ψύκτες DX αφού τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του είναι παρόμοια με αυτά του HCFC-22. Μια μοναδική ιδιότητα γνωστή ως "Temperature Glide Phenomenon" (Φαινόμενο Διαφοροποίησης της θερμοκρασίας Ατμοποίησης) κάνει το HCFC-407C ακόμη πιο ιδεώδες.

 Φαινόμενο Διαφοροποίησης της Θερμοκρασίας Ατμοποίησης

   Τα HFC-407A, HFC-404Α και HFC-410A είναι μείγματα άλλων ψυκτικών υγρών. Ειδικότερα: Το HFC-407C είναι ένα τριπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-32 (23%), HFC-125 (25%) και HFC-134a (52%). Το HFC-404A είναι επίσης ένα τριπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-125 (44%), HFC-143a (52%) και HFC-134a (4%). To HFC-410A είναι ένα διπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-32 (50%) και HFC-125 (50%).    Όλα αυτά τα εναλλακτικά μέσα είναι "ζεοτροπικά" μείγματα, πράγμα που σημαίνει ότι το τελικό μείγμα δεν αντιδρά σαν μια ουσία. Σε μια δεδομένη πίεση, τα συστατικά εξατμίζονται και συμπυκνώνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και όχι στην ίδια. Η έκφραση "Temperature Glide Phenomenon" περιγράφει αυτό ακριβώς το φαινόμενο.   Τα ψυκτικά υγρά HFC-404A και HFC-410A έχουν «διαφοροποίηση» περίπου 0,6 ºC ή λιγότερο. Αυτή η τιμή είναι τόσο μικρή που μπορούμε να παραβλέψουμε την επίδρασή της. Όμως το HFC-407C παρουσιάζει «διαφοροποίηση» ίση με 4,9 ºC.   Το φαινόμενο Temperature Glide, αν κατανοηθεί πλήρως, θα έχει τεράστια σημασία για τους κατασκευαστές καθώς και για τους αγοραστές των ψυκτών, ως μέσο βελτίωσης της απόδοσης του ψύκτη. Αρχικά το φαινόμενο Temperature Glide μοιάζει να είναι μια ανεπιθύμητη παρενέργεια σε ένα υποκατάστατο του HCFC-22. Μια όμως βαθύτερη εξέταση αποκαλύπτει ότι το Temperature Glide φαινόμενο του HFC-407C παρέχει ένα πολλά υποσχόμενο πλεονέκτημα, την τεράστια δηλαδή βελτίωση στην απόδοση του ψύκτη.   Αν ο εξατμιστής του ψύκτη DX είναι εναλλάκτης αντιροής, τότε το ψυχρό νερό και το ψυκτικό υγρό εισέρχονται σε αυτόν από αντίθετες πλευρές, όπως φαίνεται στο γράφημα 2. 

Με αυτόν τον σχεδιασμό, η θερμοκρασία εξόδου του ψυκτικού υγρού θα είναι 45 ºF (7,2 ºC) αφού το ψυκτικό μέσο είναι ζεοτροπικό μείγμα και η θερμοκρασία ατμοποίησης μεταβάλλεται από συστατικό σε συστατικό. Συγκρίνετε αυτή την θερμοκρασία με ένα ψύκτη HCFC-22 που χρησιμοποιεί τον ίδιο εναλλάκτη. Η θερμοκρασία εξόδου του ψυκτικού υγρού θα ήταν 37 ºF (2,8 ºC)), αφού το μέσο είναι ομογενής ουσία και η θερμοκρασία ατμοποίησης σταθερή. Η υψηλότερη θερμοκρασία ατμοποίησης σταθερή. Η υψηλότερη θερμοκρασία εξόδου σημαίνει ότι ο συμπιεστής εργάζεται λιγότερο για να ανεβάσει το ψυκτικό μέσο στην θερμοκρασία συμπύκνωσης ύστερα από την έξοδο του από τον εξατμιστή. Λιγότερη εργασία του συμπιεστή προφανώς σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Χάρη στο φαινόμενο Temperature Glide, το HFC-407C υπόσχεται να είναι ένα εξαιρετικό υποκατάστατο του HCFC-22, όχι μόνο από πλευράς O.D.P. και G.W.P. αλλά και λόγω απόδοσης (efficiency).

AZ-50 (R-507)Μόνο ζεοτροπικά για να αντικαταστήσει R- 507 και R- 22 σε χαμηλής ή μέσης θερμοκρασίας εμπορικά ψυκτικά συστήματα.

AZ-20 (R-410Α)Μακροπρόθεσμη αντικατάσταση για R-22 στα νέα ενωτικά κλιματιστικά συστήματα.

Το Honeywell/Genetron προσφέρει την ευρύτερη γραμμή της βιομηχανίας περιβαλλοντικά ασφαλέστερων ψυκτικών ουσιών συμπεριλαμβανομένου:

Original

Αντικαταστάτης

R-11

R-123

R-12

R-134aR-409A

R-502

AZ-50R-404AHP80 (R-402A)

R-22

AZ-20AZ-50R-407C

R-13B1

AZ-20

H Refrigerant Products Ltd (RPL), προσφέρει επίσης μια περιεκτική υπηρεσία αποκατάστασης ψυκτικών ουσιών που περιλαμβάνει την πίστωση και το εμπόριο των ψυκτικών ουσιών. H RPL κατέχει την μοναδική τεχνολογία διαχωρισμού: χωρίζει ένα ευρύ φάσμα των μειγμάτων ψυκτικών ουσιών με αυτόν τον τρόπο αποφεύγοντας τις υψηλές δαπάνες καταστροφής.

   

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ψυκτικά Μέσα : Μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος

Με αφορμή περιστατικά ασφυξίας λόγω εκπομπών οξειδίων του άνθρακα, σε κλειστούς χώρους είναι σκόπιμο να αναφέρουμε περιληπτικά τεχνικά στοιχεία που αφορούν τα

Μέτρα Ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται από αέριους ρύπους ψυκτικών μέσων συστημάτων ψύξης & αντλιών θερμότητας.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο BritishStandardBSEN 378-1:2000, καθορίζει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την σχεδίαση, κατασκευή εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού και ψύξης για την ασφαλή τους λειτουργία ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο αφορά σταθερό και κινητό εξοπλισμό ψύξης και αντλιών θερμότητας απευθείας εκτόνωσης, ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου.

Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συστήματα κλιματισμού, ψύξης-θέρμανσης με δίκτυο διανομής ψυχρού αέρα ή ψυχρού νερού.

Με βάση το πρότυπο τα ψυκτικά μέσα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επίδραση τους στην υγιεινή και ασφάλεια του χώρου, όπως αυτή καθορίζεται από τα χημικά χαρακτηριστικά που αφορούν την ευφλεκτότητα & την τοξικότητά τους.

Έτσι τα ψυκτικά χαρακτηρίζονται σε 5 κλάσεις ασφαλείας χρήσης με Α1 την κλάση χαμηλότερου κινδύνου και C3 την κλάση υψηλού κινδύνου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά από ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ψύξης & κλιματισμού, όπως :

· η κλάση ασφαλείας τους,

· το επιτρεπόμενο όριο συγκέντρωσης σε κλειστούς μη αεριζόμενους χώρους (Kg/m3)

· η επίδραση τους στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου (GlobalWarmingPotentialGWP)

· η επίδραση τους στην καταστροφή της στοιβάδας του Όζοντος (OzoneDepletionPotentialODP)

Παρατηρούμε ότι τα ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε σύγχρονα συστήματα κλιματισμού (R410A, R407c, R134a) ανήκουν στην πιο ασφαλή κλάση Α1, καθώς δεν είναι ούτε τοξικά ούτε εύφλεκτα.

Παραταύτα επιβάλλεται από το Πρότυπο μέγιστο όριο συγκέντρωσης για την κλάση Α1 και αφορά το ήμισυ της συγκέντρωσης από τυχόν διαρροή αερίου, που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ασφυξίας λόγω υποκατάστασης του οξυγόνου και καρδιακών δυσλειτουργιών σε άτομα με ευαισθησία.

Ο μηχανικός/τεχνικός που σχεδιάζει και εγκαθιστά σύστημα κλιματισμού με εκτεταμένο δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων, θα πρέπει να ελέγξει το ενδεχόμενο διαρροής ψυκτικού μέσου στον χώρο με τον μικρότερο όγκο και να συγκρίνει αν η μέγιστη ποσότητα διαρροής αυξάνει το όριο συγκέντρωσης άνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Στην περίπτωση όπου το όριο συγκέντρωσης παραβιάζεται θα πρέπει να εφαρμοστεί στον χώρο αυτό επαρκές σύστημα εξαερισμού ή να προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη διακοπής

της ροής του ψυκτικού μέσου με ανιχνευτή ποιότητας αέρα & βάνες αποκοπής ψυκτικού μέσου, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ KAI OΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1)Περιγραφή του φαινομένου:

α) το φυσικό θερμοκήπιο:

Η ατμόσφαιρα της γης με τη χημική σύσταση που έχει, λειτουργεί όπως και το γυάλινο ή πλαστικό κάλυμμα του θερμοκηπίου,που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Αφήνει δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία να περάσει προς την επιφάνεια της γης ,αλλά δεν αφήνει τη γήινη ακτινοβολία να φύγει προς το διάστημα , εκτός από ένα μέρος της. Έτσι ,όπως και στο θερμοκήπιο, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης είναι μεγαλύτερη απ` ότι θα ήταν χωρίς την ατμόσφαιρα.

Αυτό είναι το «φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου», που εξασφαλίζει μια μέση θερμοκρασία για τη γη περίπου στους 15 οC (αν δεν είχε τη συγκεκριμένη ατμόσφαιρα η μέση της θερμοκρασία της θα ήταν περίπου –23 ο C). Στη φυσική ατμόσφαιρα το ρόλο του καλύμματος το παίζουν εκείνα τα συστατικά της που έχουν μεγάλο μοριακό βάρος, όπως οι υδρατμοί , το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άλλα (σχ.1).

β) το τεχνητό θερμοκήπιο:

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, με την ανάπτυξη των βιομηχανικών κοινωνιών, δεν έχουμε πια φυσική ατμόσφαιρα, αφού σ` αυτήν καταλήγουν όλα τα υποπροϊόντα των καύσεων των ορυκτών καυσίμων (κυρίως κάρβουνο και πετρέλαιο), των οποίων έγινε ευρεία χρήση. Έτσι και το CO2 και τα άλλα στοιχεία αυξάνουν συνεχώς στην ατμόσφαιρα. Στο σχ.2 έχουμε την περιεκτικότητα του CO2 στην ατμόσφαιρα σε ppm από το 1860 μέχρι το 2050, όπου σύμφωνα με το I I ASA(Διεθνές Ινστιτούτο Ανάλυσης Συστημάτων) η περιεκτικότητά του θα διπλασιασθεί.

Προστίθενται επίσης και εντελώς καινούργιες, παραγόμενες από τον άνθρωπο, ενώσεις που συμμετέχουν στο «Θερμοκήπιο»(π.χ. φθοροχλωράνθρακες) .Έτσι, εντείνεται η «θερμοκηπιακή» δραστηριότητα της ατμόσφαιρας και μιλάμε πια για το ανθρωπογενές «τεχνητό θερμοκήπιο».

2) Οι συνέπειες του «θερμοκηπίου»:

Το αρχικό αποτέλεσμα είναι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης. Αυτό έχει διαπιστωθεί ήδη. Για το διάστημα π.χ.1880-1988 υπήρχε μια αύξηση της τάξης 0,7 οC. Το έτος 2000 η μέση θερμοκρασία ήταν 0,32 οC υψηλότερη από τον μέσο όρο του διαστήματος 1961-1990, ενώ η δεκαετία του `90 ήταν η πιο θερμή από τότε που υπάρχουν μετρήσεις της. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματολογικές αλλαγές (IPCC) υπολόγισε ότι η θερμοκρασία της γης θα αυξηθεί από 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 100 χρόνια. Άλλα μοντέλα προβλέπουν ότι μέχρι το 2050 (χρονιά που το διοξείδιο του άνθρακα θα διπλασιασθεί στην ατμόσφαιρα αν συνεχισθούν οι ίδιοι ρυθμοί έκλυσής του) η θερμοκρασία θα αυξηθεί μέχρι και 5,5 οC.

Το δεύτερο σημαντικότερο αποτέλεσμα θα είναι το ανέβασμα της στάθμης των θαλασσών και λόγω διαστολής του νερού (3/4 της επιφάνειας της γης είναι θάλασσα) και λόγω του λιώσιμου των αιώνιων πάγων της στεριάς και της Γροιλανδίας. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει ήδη ανέβει η στάθμη της μέχρι 25 εκατοστά. Στην τελευταία «θερμή» περίοδο της γης, πριν περίπου 120000 χρόνια, όπου η θερμοκρασία ήταν κατά 2 βαθμούς παραπάνω από τη σημερινή, η στάθμη της θάλασσας ήταν κατά 5 έως 7 μέτρα ψηλότερα από σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πού θα φθάσει η θάλασσα αν τα επόμενα χρόνια η θερμοκρασία ανέβει έστω και 2 βαθμούς .

Έτσι θα έχουμε κάτω από τη θάλασσα πολλές σημερινές περιοχές στεριάς, όπως τα μεγάλα και εύφορα Δέλτα των ποταμών, τα χαμηλά νησιά του Ειρηνικού, πολλές παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, το Λονδίνο, το Τόκιο, η Σαγκάη, η Βομβάη, το Μπουένος Άιρες, το Λένινγκραντ κ.λ.π.(Για τη χώρα μας προβλέπεται ότι τουλάχιστον ο Θερμαϊκός θα βυθισθεί).

Το τρίτο σημαντικό αποτέλεσμα θα είναι η μεταβολή των κλιματικών ζωνών, κυρίως των ζωνών βροχής, οι οποίες γενικά θα αυξηθούν λόγω της αύξησης της εξάτμισης των νερών, επειδή αυξάνεται η θερμοκρασία. Και αυτή η μεταβολή έχει ήδη αρχίσει και την αντιλαμβανόμαστε τα τελευταία χρόνια. Σε περιοχές του Β’ ημισφαιρίου έχουν ενταθεί οι βροχές, ενώ ήδη από τη δεκαετία του`60 παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των βροχοπτώσεων σε υποτροπικές και τροπικές περιοχές. Το χαρακτηριστικότερο αυτής της αλλαγής είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Όπου επικρατήσουν ξηρασίες αυτές εντείνονται και σε διάρκεια και στους δείκτες (σχετ. υγρασία, θερμοκρασία κ.λ.π.).Όπου επικρατήσουν βροχές, αυτές πάλι παίρνουν τη μορφή καταιγίδων και «θεομηνιών»(απίθανες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα), με αποτέλεσμα πλημμύρες και καταστροφές. Το ίδιο και με τα χιόνια και τον παγετό. Οι τυφώνες, οι κυκλώνες και οι ανεμοθύελλες θα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά με μεγαλύτερες ταχύτητες και ενέργειες και φυσικά με καταστροφικότερα αποτελέσματα, γιατί οι θερμοκρασίες του αέρα πάνω από πολλές θαλάσσιες περιοχές θα ξεπερνά τους 26,5 βαθμούς(με τέτοιες θερμοκρασίες πάνω από τη θάλασσα, όπως είναι γνωστό ,αρχίζουν να δημιουργούνται ανεμοστρόβιλοι που εξελίσσονται σε τυφώνες).

3) Οι πρώτες ενδείξεις:

Όταν οι πρώτοι επιστήμονες μίλησαν για το «τεχνητό» φαινόμενο του θερμοκηπίου πολλοί λίγοι το έλαβαν υπόψη. Μόνο κάποιοι «τρελοί» Οικολόγοι. Χρόνο με το χρόνο όμως η εξέλιξη φαίνεται καθαρά. Οι ενδείξεις έχουν πολλαπλασιασθεί. Το λιώσιμο των παγετώνων των μεγάλων βουνών έχει ξεκινήσει( έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα στις Άλπεις), το ίδιο και της Γροιλανδίας και στον Β. Ατλαντικό έχουν παρατηρηθεί τελευταία τα μεγαλύτερα μέχρι τώρα παγόβουνα. Στην Καραϊβική και στον Ινδικό οι κυκλώνες είναι ισχυρότεροι, καταστροφικότεροι και πιο συχνοί. Όπου δεν υπάρχει υγρασία οι ξηρασίες είναι εντονότερες (έχουμε επομένως ερημοποίηση, μειωμένες σοδειές και λιμούς ) και στην Αφρική η Σαχάρα επεκτείνεται γρηγορότερα προς ανατολάς και νότο. Στα μεσαία πλάτη, από Τουρκία μέχρι και ΗΠΑ ,οι καύσωνες ανυπόφοροι και οι πυρκαγιές ανεξέλεγκτες. Από την άλλη οι πλημμύρες απειλούν όχι μόνο την αγροτική παραγωγή, αλλά και τους ανθρώπους.(Ακόμα και στις «οργανωμένες» κοινωνίες της Κεντρικής Ευρώπης είχαμε πρόσφατα ανθρώπινα ανθρώπινα θύματα και να μην ξεχνάμε τη Νέα Ορλεάνη). Οι ασφαλιστικές εταιρείες υπολόγισαν για παράδειγμα ότι οι ζημιές από καιρικές θεομηνίες τη δεκαετία 1991-2000 ξεπέρασαν τα 400 δισεκατομ. δολ.

Και στη χώρα μας η εξέλιξη είναι φανερή. Ανομβρία και καύσωνες το καλοκαίρι, ασυνήθιστες θερμοκρασίες μερικά διαστήματα το φθινόπωρο και χειμώνα. Όταν επικρατεί ένα καιρικό φαινόμενο, αυτό εντείνεται και δύσκολα αλλάζει. Οι λίγες γενικά βροχές μέχρι τώρα ,έχουν γίνει καταρρακτώδεις με χαλάζι συχνό, πλημμύρες και κατολισθήσεις(π.χ. στις αρχές του φετινού Οκτωβρίου), με αποτέλεσμα καταστροφές στη γεωργική παραγωγή. Το ίδιο έχουμε αντίστοιχα το χειμώνα με τα χιόνια και τον παγετό.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών(ΙΓΜΕ) εξηγεί: « Τα μη κανονικά σε ένταση και ύψος κατακρημνίσματα, από υψηλές και απότομες βροχοπτώσεις, από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, καθώς και οι κατολισθητικές κινήσεις προκαλούνται κυρίως από τις δραστηριότητες του ανθρώπου». Ο καθηγητής της χημείας της ατμόσφαιρας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου κ.Ραψωμανίκης , σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο του Θερμοκηπίου, έχει αναπτύξει ένα μοντέλο για την εξέλιξη του κλίματος της χώρας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το οποίο περιμένει μέχρι το 2010 αύξηση των βροχών και των χιονοπτώσεων , ενώ αντίθετα μέχρι το 2017 αύξηση των ξηρασιών( θα έχουμε περιοδικό φαινόμενο με περίοδο 14 χρόνων, 7 χρόνια βροχές και 7 χρόνια ξηρασία χονδρικά).

Επίσης έχουμε ήδη αλλαγές και στην ελληνική χλωρίδα. Πολλά από τα σπάνια είδη δεν αντέχουν την ξηρασία και ή μειώνονται ή «μεταναστεύουν» βόρεια (π.χ. Ορχεοειδή, ενδημικά). Τα έντομα, κυρίως τα ωφέλιμα , μειώνονται δραστικά. Επίσης πολλά θηλαστικά της πανίδας μετακινούνται βόρεια. Από μελέτες σε είδη άγριας ζωής φαίνεται ότι τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει αλλαγή και στο χρόνο παραγωγής τους( σε άλλα νωρίτερα και σε άλλα αργότερα από το συνηθισμένο). Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης , υπάρχει ακόμα και αλλαγή στη σύσταση των ελληνικών λιμνών.

4) Οι ενδείξεις για την Βιόσφαιρα και τον άνθρωπο:

Μεταξύ 1960-2000 διαπιστώνεται μια αυξανόμενη συχνότητα και ένα αυξανόμενο μέγεθος των πολύ μεγάλων φυσικών καταστροφών ,που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ζημιές

Χρονική Περίοδος Αριθμός πολύ μεγάλων (σε δις.δολ. σταθερών

Φυσικών καταστροφών τιμών του 1999)

1960-69

27

71,1

1970-79

47

127,8

1980-89

63

198,6

1990-99

98

608,5

Πηγή: Globalisierung und Gerechtigkeit, Richard Gerster.

Το έτος 1999 ειδικά οι Ελβετικές Ασφάλειες (SwissRe) κατέγραψαν 326 μεγάλες καταστροφές στον πλανήτη. Σε αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται βέβαια και οι σεισμοί ,που είναι φαινόμενα της λιθόσφαιρας και δεν έχουν σχέση με το κλίμα. Όμως το συμπέρασμα που προαναφέραμε βγαίνει αβίαστα, αφού και μετά το 2000 είχαμε μια τέτοια αύξηση(οι απώλειες π.χ. των ασφαλιστικών εταιρειών των ΗΠΑ λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ανήλθαν από τα 10 δις.δολ. περίπου το 2000 ,στα 70 δις.δολ. το 2005, όπως φαίνεται από αντίστοιχο διάγραμμα στην Ελευθεροτυπία της 11/11/06).

Έτσι :«Διακόσια εκατομμύρια πρόσφυγες και 5,5 τρισεκατομμύρια Ευρώ, αυτό είναι το τρομακτικό κόστος από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, σύμφωνα με έκθεση εξέχοντος Βρετανού οικονομολόγου. Με άλλα λόγια, το κλίμα οδηγεί στη φτώχεια και την προσφυγιά» έγραψαν «τα Νέα» ,στις 31/10/2006 , μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Νίκολας Στερν, πρώην επικεφαλής των οικονομολόγων της Παγκόσμιας Τράπεζας, που μελέτησε για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει η άνοδος της θερμοκρασίας έως το έτος 2050. Ο ίδιος ο Μπλέρ τόνισε πως οι επιστημονικές αποδείξεις ότι η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλείται από τα αέρια του θερμοκηπίου «είναι τώρα συντριπτικές και δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι συνέπειες για τον πλανήτη μας θα είναι κυριολεκτικά καταστροφικές» στο κοντινό μέλλον.

Στην ίδια έκθεση προβλέπεται ότι πολλά οικοσυστήματα θα καταρρεύσουν, όπως το τροπικό δάσος του Αμαζονίου και τα οικοσυστήματα των κοραλλιογενών υφάλων, ή δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη σημερινή μορφή τους ,ενώ πάρα πολλά είδη θα εξαφανισθούν , γιατί δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν.

Από μελέτη που έχει χρηματοδοτήσει Ε.Ε βγήκε το συμπέρασμα ότι ο Ευρωπαϊκός Νότος σε λίγες δεκαετίες θα φλέγεται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην Ελλάδα από 2020-2080 θα επικρατήσουν συνθήκες Σαχάρας, ενώ η Σκανδιναβία θα γίνει το νέο θέρετρο των μελλοντικών τουριστών. Στην Κεντρική Ευρώπη θα υπάρχουν συχνές- πυκνές χιονοπτώσεις και η ζωή θα είναι επικίνδυνη λόγω καταιγίδων ,πλημμύρων και ανεμοθύελλων.

Βέβαια στην εξέλιξη της ιστορίας της γης είχαμε μεταβολές της θερμοκρασίας της («θερμές» περίοδοι εναλλάσσονταν με περιόδους «παγετώνων»). Όμως αυτές οι μεταβολές καθώς και τα επακόλουθά τους στο κλίμα γινόταν σιγά-σιγά στη διάρκεια πολλών αιώνων . Η σημερινή μεταβολή ,απ` τη σκοπιά της μεγάλης χρονικής διάρκειας της φυσικής εξέλιξης, είναι σα να γίνεται πολύ απότομα, σε μια μόνο στιγμή. Αυτός θα είναι ο λόγος για τον οποίο δεν θα αντέξουν τα περισσότερα οικοσυστήματα, γιατί στην ουσία θα πρόκειται για κλιματική καταστροφή.

5) Οι πρωταίτιοι:

Η συμμετοχή των «αερίων του θερμοκηπίου» στη διαμόρφωση του φαινομένου είναι η παρακάτω:

CO 2

CH4

O3

N2O

H2

Φ.Χ.Α.

50%

19%

8%

4%

2%

17%

Πηγή: Ozonloch und Treibhaueffekt, rororo aktuel.

Όπου: CO2: διοξείδιο του άνθρακα, CH4: μεθάνιο, Ο3: όζον της τροπόσφαιρας(όχι της στρατόσφαιρας που μειώνεται), Ν2Ο: υποξείδιο του αζώτου, Η2: υδρογόνο και Φ.Χ.Α.: φθοροχλωράνθρακες.

Αυτά τα αέρια παράγονται από τις διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου. Η συμμετοχή του κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο για το έτος π.χ. 2000 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Εργοστάσια Ηλεκτρικού Ρεύματος

24

Πυρκαγιές-Αποψίλωση δασών *

18

Βιομηχανία

14

Γεωργία

14

Συγκοινωνία

14

Θέρμανση

8

Σκουπίδια-Απόβλητα

3

Υπόλοιπες Πηγές

5

Πηγή: Der Spiegel Nr 45/6.11.06

Αυτό που έχει συμβεί στα επόμενα χρόνια είναι ότι έχει αυξηθεί η Αυτοκίνηση, οποία υπολογίζεται πλέον σε πλανητικό επίπεδο ότι συμμετέχει σε ποσοστό 18%, ενώ τεράστια αύξηση έχουμε στα αεροπορικά ταξίδια( ένα αεροπορικό ταξίδι εκπέμπει 10πλάσια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, από ένα αντίστοιχης απόστασης ταξίδι με το τραίνο).

* Η καταστροφή των δασών (τα τελευταία 5 χρόνια χάθηκαν 37 εκατομμύρια εκτάρια δάσους σε παγκόσμιο επίπεδο) δεν συντελεί μόνο στην αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Έχει και σαν αποτέλεσμα τη φυσική μείωση της απορρόφησής του, διότι υπολογίζεται ότι η παγκόσμια δασική βλάστηση απορροφά το 40% των παγκόσμιων εκπομπών του.

Υπάρχει μια πλατιά διαδεδομένη άποψη ότι για το φαινόμενο «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Αυτό οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην αποδοχή και στον μη εντοπισμό των πρωταιτίων. Όταν λέμε βέβαια «πρωταίτιους» εννοούμε ολόκληρα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου καταμερισμού τους, καθώς και τους πολιτικούς εκφραστές τους. Είναι φανερό ότι για να μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση της επερχόμενης καταστροφής ,πρέπει να εντοπισθούν οι κύριοι υπεύθυνοι. Τα «αέρια του θερμοκηπίου» παράγονται βασικά στις βιομηχανικές χώρες και το βασικό θύμα των συνεπειών τους είναι ο λεγόμενος τρίτος κόσμος.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εκπομπές CO2 τη χρονιά του 1996 για τις διάφορες χώρες. Η τελευταία στήλη δείχνει τη μεταβολή σε σχέση με τη χρονιά του 1990:

Χώρες

Ποσότητα σε εκατομ. τόνους ανά έτος

Κατά κεφαλή % ανά έτος

Παγκόσμιο ποσοστό

(%)

Μεταβολή

1990-96

(%)

ΗΠΑ

5305

19,7

22,2

9,9

Κίνα

3366

2,8

14,1

40,0

Ρωσία

1581

10,7

6,6

-27,7

Ιαπωνία

1169

9,3

4,9

9,1

Ινδία

998

1,1

4,2

47,7

Γερμανία

862

10,5

3,6

-3,1

Βραζιλία

274

1,7

1,1

34,9

Πηγή: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1999.

Παρατήρηση: Η Ρωσία μείωσε τις εκπομπές ,γιατί λόγω των αλλαγών διαλύθηκε το παραγωγικό της σύστημα αυτό το διάστημα, ενώ μόνο η Γερμανία έχει κάνει προσπάθειες μείωσής τους.

Το 2003 η κατάσταση στις εκπομπές του CO2 σε εκατομ. τόνους ήταν η εξής: ΗΠΑ: 5800, Κίνα: 4150, Ρωσία: 1500, Ιαπωνία: 1230, Ινδία: 1270, Γερμανία: 810.(Καθημερινή 5/11/06)

Οι δε προβλέψεις για τις αυξήσεις μέχρι το 2025 είναι: ΗΠΑ: 39%, Κίνα: 145%, Ρωσία: 32%, Ιαπωνία: 5%, Ινδία: 95%, Δ. Ευρώπη(συνολικά): 11%, Βραζιλία: 99%.(Der Spiegel Nr 45/6.11.06).

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται,λοιπόν, καθαρά ότι δεν είμαστε όλοι στον ίδιο βαθμό «θύτες» και «θύματα». Μακροπρόθεσμα βέβαια δεν θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Όλοι θα χάσουμε , γιατί βρισκόμαστε στο ίδιο «πλοίο», ανεξάρτητα ποιος είναι ο καπετάνιος και ποιοι τραβάνε κουπί. Όταν όμως βυθισθεί το «πλοίο» για ποιους θα υπάρχουν «σωσίβια»;

«Τα αναχώματα και τα μέτρα προστασίας που υπάρχουν μπορούν να αντέξουν άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά ένα μέτρο» ,δηλώνουν οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών για τη Βόρεια Θάλασσα των κρατών της Β. Ευρώπης. Και είναι σα να λένε «Μη σας νοιάζει αν το Μπαγκλαντές(από τα πρώτα μέρη που θα βρεθούν κάτω από τη θάλασσα) θα σκεπασθεί γρηγορότερα. Εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα. Έχουμε σωσίβια. Μέχρι να ανέβει και σε μας, έχουμε καιρό».

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου λοιπόν είναι το τίμημα της ευημερίας των λίγων, το οποίο τίμημα θα το πληρώνουν βασικά οι «αδύναμοι» και οι λιγότερο υπεύθυνοι.

6) Τι θα έπρεπε να γίνει πραγματικά και τι προτείνουν οι «πρωταίτιοι»:

Από το 1990 η επιτροπή ειδικών του ΟΗΕ προειδοποιούσε ότι για να αποφύγουμε τις συνέπειες του «τεχνητού θερμοκηπίου» ,απαιτείται μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο 60% εκείνης της χρονιάς.

Αυτό θα σήμαινε: μια σειρά από αποφασιστικές αλλαγές στην οικονομία και το μοντέλο ανάπτυξης καθώς και στον τρόπο ζωής ,βασικά του «αναπτυγμένου κόσμου». Αυτές οι αλλαγές θα έπρεπε να έχουν στόχο την καθαρότερη και ορθολογικότερη (που να ικανοποιεί ουσιαστικές και όχι καταναλωτικές ανάγκες) παραγωγή, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ήπιων –ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, την προώθηση εναλλακτικών τρόπων δόμησης (Βιοκλιματική αρχιτεκτονική). Θα έπρεπε να προωθηθούν εναλλακτικές μεταφορές και εναλλακτικό εμπόριο. Να καταργηθεί π.χ. το εμπόριο του τροπικού ξύλου, ώστε να διασωθεί το τροπικό δάσος που είναι ένας από τους κύριους συντελεστές μείωσης του CO2. (Για να γίνει όμως αυτό θα έπρεπε οι βιομηχανικές χώρες να χαρίσουν τα «χρέη» των τροπικών χωρών, αυτών των τόσο πλούσιων σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά τόσο φτωχών λόγω της στυγνής εκμετάλλευσής τους). Να υπάρξει αλλαγή στον σχεδιασμό των πόλεων και να περιορισθεί η αυτοκίνηση υπέρ της δημόσιας αντιρρυπαντικής συγκοινωνίας. Να υπάρξει αλλαγή στα μοντέλα κατανάλωσης και γενικά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο στις γενικότερες πολιτικές των κρατών-πρωταίτιων, αλλά και στην ατομική συμπεριφορά του κάθε καταναλωτή τους.

Χρειάσθηκαν κάποια χρόνια διαπραγματεύσεων για να καταλήξουν το 1997 στην πρώτη διεθνή συμφωνία, το γνωστό «πρωτόκολλο του Κιότο».

Δεν μπορούσαν πια να λένε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα, αλλά τι αποφάσισαν; Στην ουσία αυτό: ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί τι θα μπορούσε να αλλάξει με την απόφασή τους για μια μέση μείωση μόνο κατά 5% από τα επίπεδα του 1990 και αυτή όχι να γίνει άμεσα, αλλά μέχρι το 2010; Αυτή η συμφωνία, με τα παζαρέματα που έγιναν μεταξύ των πρωτοπόρων της ρύπανσης ,έδειξε τις προθέσεις τους. Δεν υπήρξε βούληση για ουσιαστική λύση. Ήταν απλά ένας χειρισμός της πίεσης που υπήρχε από τις «μη κυβερνητικές οργανώσεις».

Τα μέτρα μάλιστα δεν ήταν καν δεσμευτικά για τους συμμετέχοντες. Αργότερα το Κογκρέσο των ΗΠΑ αρνήθηκε να τα επικυρώσει και η αμερικάνικη κυβέρνηση αρνείται ακόμα να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί (που είναι και το μεγαλύτερο όπως φαίνεται από τους πίνακες).

Στο πλευρό της είναι και άλλες πετρελαιοπαραγωγικές και νεοβιομηχανικές (Κίνα, Ινδία)χώρες. Στην ουσία και αυτή η ανώδυνη στην πραγματικότητα γι` αυτές συμφωνία έμεινε στα χαρτιά.

Στη συνέχεια έγιναν και άλλες αποτυχημένες απόπειρες για να εφαρμοσθούν οι συμφωνίες. Όμως αυτό που πέτυχαν ήταν να αφήσουν την υλοποίησή τους στην ίδια την αγορά. Έφθασαν στο σημείο να εξαγοράζονται τα «δικαιώματα εκπομπών» των φτωχών χωρών από τις χώρες και τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να μειώσουν τις εκπομπές, για να μπορούν να συνεχίζουν όπως και πριν (Δημιουργήθηκε Χρηματιστήριο «Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου» και δικτυακός τόπος για εταιρείες και κυβερνήσεις).

Η πρόσφατη έκθεση Στερν (που αναφέραμε)χρησιμοποιεί επιχειρήματα για τις οικονομικές επιπτώσεις του θερμοκηπίου. Οι ιθύνοντες καταλαβαίνουν μόνο από οικονομικά επιχειρήματα. Από τη μία λοιπόν φαίνεται ότι θα θιγεί πολύ το διεθνές κεφάλαιο του Σίτυ, που είναι επενδυμένο στις ασφάλειες(λόγω των επερχόμενων μεγάλων καταστροφών δεν θα προλαβαίνει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις και γι` αυτό πιέζει την κυβέρνηση Μπλερ: «εκτιμούμε ότι η αλλαγή του κλίματος δεν θα επιφέρει μόνο σημαντικές οικονομικές ζημίες, αλλά επιπλέον θα επιτείνει την αβεβαιότητα για το μέλλον των επιχειρήσεων» αναφέρουν σε μια κοινή τους δήλωση μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες). Από την άλλη θα υπάρξουν επιτέλους μεγάλα κέρδη από το λόμπι της πυρηνικής βιομηχανίας (αντί των εναλλακτικών μορφών ενέργειας προτείνεται σαν λύση η πυρηνική). Έτσι πολλοί πιστεύουν ότι στη σύνοδο της Ναϊρόμπι θα ληφθούν επιτέλους ουσιαστικά μέτρα και για μετά τo 2012. Δεν το ελπίζουμε δυστυχώς. Και αυτό γιατί οι συμμετέχοντες ιθύνοντες των κυβερνήσεων δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν να αμφισβητήσουν το μοντέλο ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης, που στηρίζεται στην στρατιωτική επιβολή και τη «δικτατορία των αγορών».(Ακόμη και όταν μιλάνε για ανανεώσιμες-εναλλακτικές μορφές ενέργειας δεν θέλουν να προωθήσουν την αποκεντρωμένη δυνατότητά τους, αλλά την συγκεντρωτική, στα χέρια των εταιρειών υλοποίησή τους, όπως για παράδειγμα μεγάλα φωτοβολταϊκά εργοστάσια αντί για φωτοβολταϊκές στέγες ή μεγάλα αιολικά πάρκα, αντί μικρές αιολικές γεννήτριες για τον καθένα).

7) Είναι η πυρηνική ενέργεια η λύση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή μήπως η λύση για την πυρηνική βιομηχανία;

Ιδιαίτερα μετά την πυρηνική καταστροφή του Τσερνομπίλ το 1986, η πυρηνική βιομηχανία είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση. Παρά τα επιχειρήματα που διατύπωνε ότι η δυτική είναι ασφαλής και δεν είναι ανεύθυνη όπως η ανατολική, ότι τα εργοστάσιά της είναι αναπτυγμένης τεχνολογίας και όχι πεπαλαιωμένης όπως των ανατολικών, είχε «στριμωχθεί στην άμυνα». Δεν μπορούσε να πείσει εύκολα ιθύνοντες και κυβερνήσεις να συνεχίσουν τα πυρηνικά τους προγράμματα και να στήσουν καινούργια πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Γερμανία μάλιστα δέχθηκε μεγάλο κτύπημα από την απόφαση της κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων να κλείσουν σταδιακά τα πυρηνικά της εργοστάσια(συμβιβασμός σε σχέση με το άμεσο κλείσιμο, που απαιτούσαν οι Πράσινοι).

Το τελευταίο όμως διάστημα άρχισε να αναπτερώνεται το ηθικό της. Οι εκφραστές της ήταν από τους πρώτους που αποδέχθηκαν ότι «ο θερμοκηπιακός όλεθρος» είναι ορατός και άρχισαν να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το Περιβάλλον. Συντάχθηκαν με τους μέχρι τώρα αντιπάλους τους «Περιβαλλοντιστές» και περνάνε στην αντεπίθεση. «Αφού η κλιματική καταστροφή οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου λόγω της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα και αφού αυτή η αύξηση οφείλεται και στις καύσεις των ορυκτών καυσίμων(κάρβουνο ,πετρέλαιο) που γίνονται στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εμείς έχουμε τη λύση ! Να αντικατασταθούν τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια με τα πυρηνικά , όπου δεν παράγεται γραμμάριο διοξειδίου.»

Δεν αντιλέγουν βέβαια ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος με την πυρηνική ενέργεια ,όμως μπροστά στον «θερμοκηπιακό» κίνδυνο διαλέγουμε την πυρηνική σαν το «μικρότερο κακό», γιατί ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να βασισθούμε στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας .Με αυτού του είδους τις προτάσεις προσπαθούν να βάλλουν πάλι στο παιχνίδι την πυρηνική βιομηχανία (η οποία βέβαια πρέπει να ελέγχεται από τη Δύση γιατί αυτή μόνο διαθέτει ασφαλή τεχνολογία και δεν μπορεί να την αναπτύξει η οποιαδήποτε «κολοπετεινίτσα», όπως π.χ. το Ιράν) .

Είναι όμως τα πυρηνικά εργοστάσια η πραγματική λύση για να αποφύγουμε το «θερμοκήπιο»;

Για να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα πρέπει να δούμε κάποια δεδομένα:

Τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συμμετέχουν κατά 24% παγκοσμίως στην έκλυση διοξειδίου του άνθρακα . Από την άλλη, το διοξείδιο του άνθρακα είναι υπεύθυνο για το 50% του φαινομένου του θερμοκηπίου. Άρα τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο κατά: 50%. 24% = 50/100 .24/100 = 1200/10000 = 12/100 = 12%

Αυτό σημαίνει ότι αν σταματούσε εντελώς αυτή η παραγωγή και τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια αντικαθιστούνταν από πυρηνικά θα είχαμε μια βελτίωση μόνο κατά 12%. Και αυτό πάλι αν ήταν αλήθεια ότι κατά την διαδικασία της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας δεν εκλύονταν CO2, γιατί στην πραγματικότητα τόσο στο αρχικό στάδιο του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων -εξόρυξη και επεξεργασία ουρανίου-, όσο και στο τελικό -διαμόρφωση, συντήρηση, μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων-, παράγονται μεγάλες ποσότητες CO2, που αυξάνονται όσο μειώνεται η ποιότητα του αρχικού ουρανίου.

Για μια βελτίωση, λοιπόν ,έστω της τάξης του12% ,μάς προτείνουν τον «πυρηνικό όλεθρο» σαν λύση . Γιατί πραγματικά για όλεθρο πρόκειται: αν υποτεθεί ότι στο μέλλον θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια, τότε θα’ πρεπε να υπάρχουν πάνω από 5000 τέτοια σε παγκόσμιο επίπεδο. Με μια τέτοια όμως πυκνότητα πυρηνικών εργοστασίων (έστω και «ασφαλών») ,θα είχαμε καταστροφή τύπου Τσερνομπίλ σχεδόν κάθε 2 χρόνια, όπως υπολογίζεται στατιστικά. Πέρα από το ότι θα γεμίζαμε πυρηνικά απόβλητα ,τα οποία δεν θα ξέραμε τι να τα κάνουμε.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι η μορφή ενέργειας που θα μας σώσει από την κλιματική καταστροφή. Είναι απλά αυτή που θα σώσει τα συμφέροντα της πυρηνικής βιομηχανίας.

8) ΕΙΝΑΙ Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ;

Η είδηση που πρόσφατα έκανε το γύρο του κόσμου κι έδωσε ελπίδες ότι θα αποφύγουμε τελικά τον «θερμοκηπιακό όλεθρο» ,ήταν η πυρηνική σύντηξη:

«Υπεγράφη στο Παρίσι η συμφωνία επτά διεθνών εταίρων για την κατασκευή του Διεθνούς Πειραματικού Θερμοπυρηνικού Αντιδραστήρα (ITER), που φιλοδοξεί να παράγει τις επόμενες δεκαετίες καθαρή και ανεξάντλητη ενέργεια. Η ερευνητική εγκατάσταση, κόστους δέκα δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα είναι το μεγαλύτερο διεθνές κατασκευαστικό έργο μετά τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο αντιδραστήρας θα παράγει καθαρή ενέργεια με πυρηνική σύντηξη, όπως συμβαίνει και στον Ήλιο».

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου ,που παρακολουθεί από καιρό τις εξελίξεις για το πρόγραμμα ITER, δεν συμμερίζεται το κλίμα ευφορίας που καλλιεργήθηκε. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε τις 3-12-06 διατυπώνει τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις του :

· Το πρόγραμμα προωθείται σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο, και θα μπορέσει, κατά τους πλέον αισιόδοξους, να οδηγήσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες σύντηξης προς το τέλος της δεκαετίας του 2040, εφόσον λυθούν όλα τα εξαιρετικά δυσεπίλυτα επιστημονικά-ερευνητικά προβλήματα. Επομένως είναι σίγουρο ότι δεν δίνει λύσεις στο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών, για τις οποίες χρειάζονται άμεσα και επείγοντα μέτρα σε πλανητικό επίπεδο.

· Εμφανίζεται το πρόγραμμα αυτό να μην έχει τα μειονεκτήματα που έχουν οι γνωστοί αντιδραστήρες σχάσης. Αυτό είναι εν μέρει σωστό σε θεωρητικό επίπεδο, όμως η σύντηξη δεν είναι τελείως αθώα. Υπάρχουν προβλήματα πυρηνικών αποβλήτων και κίνδυνοι να δημιουργηθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

· Είναι προκλητικό το γεγονός ότι διατίθενται υπέρογκα κονδύλια για την έρευνα σε ένα αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας και εφαρμοσιμότητας πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα δεν διατίθενται ανάλογα κονδύλια για την προώθηση της έρευνας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι οι μόνες, που αποδεδειγμένα μπορούν, χωρίς καμία επίπτωση στο περιβάλλον, να επιλύσουν τόσο το πρόβλημα των ενεργειακών αναγκών όσο και το αδιαμφισβήτητο και φλέγον πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Ιδιαίτερης σημασίας επίσης είναι και το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας.

· Το κίνητρο για τη σκανδαλώδη προτίμηση στην έρευνα για τα πυρηνικά είναι προφανές, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες της απόλυτης ενεργειακής (επομένως και πολιτικής) εξάρτησης από τους κατέχοντες τη σχετική τεχνογνωσία, σε αντίθεση με τις μικρότερες και αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που ευνοούν την ενεργειακή (επομένως και πολιτική) ανεξαρτησία.

· Οι κίνδυνοι από τις υπερσυγκεντρωμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι οι πυρηνικοί σταθμοί είναι εξαιρετικά μεγάλοι όπως απέδειξε και το πρόσφατο blackout που βύθισε στο σκοτάδι τη μισή Ευρώπη. Κι ας μην ξεχνάμε σε αυτές τις περιπτώσεις την απειλή μίας δολιοφθοράς ή ενός τρομοκρατικού χτυπήματος με απρόβλεπτες συνέπειες για όλο τον πλανήτη.

· Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τις ολέθριες επιπτώσεις που έχουν οι ήδη λειτουργούντες αντιδραστήρες και για τις απειλές που έρχονται από τη φιλοδοξία γειτονικών κρατών (Τουρκία, Βουλγαρία, Ιράν, εσχάτως και Αίγυπτος) να εγκαταστήσουν νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες σχάσης.

9) ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΠΕ) ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Στο σημείο αυτό θα τονίσουμε περισσότερο τον ρόλο των ήπιων μορφών ενέργειας στο ζήτημα, ειδικά για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, την περίοδο 1990-2004 αύξησε τις εκπομπές του CO2 κατά 30,9%,( πράγμα που οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της λιγνιτοπαραγωγής κατά 35% στο ίδιο διάστημα), ενώ από το πρωτόκολλο του Κιότο τής δινόταν το δικαίωμα για μια αύξηση του 25%.

Η ΔΕΗ παρόλο που έχει ανακοινώσει την κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη(όπου δεν προβλέπεται να φθάσει πριν το 2010) και εξαγγείλει επίσης την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, δεν φαίνεται να αλλάζει πορεία, αφού ακόμα και στα νησιά διατηρεί τους σταθμούς πετρελαίου. Άλλοι ιδιωτικοί ενεργειακοί όμιλοι ονειρεύονται νέους λιγνιτικούς σταθμούς στη Φλώρινα, Ελασσόνα και Δράμα. Ειδικά το τελευταίο δεν θα πρέπει να γίνει σε καμιά περίπτωση, γιατί κανένα ιδιωτικό οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα έναντι του κοινού συμφέροντος που είναι: κανένας νέος λιγνιτικός σταθμός.

Δεν θα πρέπει επίσης να υπερτιμούμε το ρόλο του φυσικού αερίου για το ξεπέρασμα της λιγνιτικής εποχής. Μπορεί να επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον σε σχέση με το λιγνίτη και το πετρέλαιο ,δεν παύει να είναι ορυκτό καύσιμο όμως και να συμβάλλει και αυτό στην επιδείνωση των κλιματικών αλλαγών.

Έτσι θα έπρεπε να στραφούμε επιτέλους στο χώρο της καθαρής ενέργειας. Να περάσουμε σε μια αποκεντρωμένη διασπαρμένη παραγωγή ηλεκτρ. ενέργειας, βασισμένης στις ΑΠΕ. Να καταφύγουμε σε αποκεντρωμένα, τοπικά, μικρά και ευέλικτα συστήματα , όπως τα αιολικά, τα φωτοβολταϊκά, τους ηλιοθερμικούς σταθμούς, τα συστήματα της βιομάζας, της γεωθερμίας και των μικρών υδροηλεκτρικών. Σε όλα αυτά η χώρα μας είναι πλούσια!

Επίσης στον σχεδιασμό πιο έξυπνων δικτύων διανομής, χωρίς απώλειες μεταφοράς( με τη σημερινή υπερσυγκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή ,έχουμε απώλειες 10%).

Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας που καθιστά υποχρεωτική τη χρήση ηλιακής ενέργειας στα νέα κτίρια στο πλαίσιο του νέου οικοδομικού κώδικα που προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει να καλύπτει το 30% με 70% της κατανάλωσης ρεύματος για ζεστό νερό, ενώ τα εμπορικά κέντρα και τα νοσοκομεία, πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστούν με φωτοβολταϊκά συστήματα για να καλύπτουν μέρος των ενεργειακών τους απαιτήσεων. "Οι νέες προδιαγραφές θα προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30-40% για κάθε κτίριο και μείωση της εκπομπής CO2 από την κατανάλωση ενέργειας κατά 40-55% " αναφέρει κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Στέγασης .

Επίσης η Ισπανία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κατασκευάσει στην Ανδαλουσία μια από τις μεγαλύτερες μονάδες ηλιακής ενέργειας στον κόσμο.

Βέβαια το ζήτημα της ενέργειας είναι και κοινωνικό. Πρέπει να γίνει κάτι δραστικό όσον αφορά και στη ζήτησή της. Εδώ και χρόνια στην Ελλάδα έχουμε ρυθμό αύξησης της ζήτησης κατά 4% το χρόνο(στην ΕΕ: 1-2%). Με τέτοιους ρυθμούς η λύση δεν θα είναι ούτε οι ΑΠΕ, ούτε το φυσικό αέριο ,αλλά ούτε ο λιγνίτης. Είμαστε μια σπάταλη ενεργειακά χώρα! Ειδικά τ�