08 Editie Lek & IJssel Oost 2013

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  278
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van tien wekelijks verschijnende nieuwsbladen in een totale oplage van 215.000 exemplaren. Daarnaast worden regelmatig specials uitgegeven en is de website www.hetkontakt.nl volop in ontwikkeling met dagelijkse nieuwsverversing en sinds kort ook bewegende beelden.

Transcript of 08 Editie Lek & IJssel Oost 2013

 • LLL#=:I@DCI6@I#CA

  Volg het nieuwsuit jouw gemeente

  Like het nieuwsuit jouw gemeente

  Het regionieuws opzak met de gratis appvan Het Kontakt

  www.twitter.com/hetkontakt

  www.facebook.com/hetkontakt

  SCAN DE QR-CODE EN

  JE HEBT M

  App Storevoor iPhone iOS

  Google Playvoor Android

  College achter schooldirectie

  Plasterk in gesprek met provincie

  In elkaar geslagen voor 5 euro

  Secretaris en scheidsrechter

  113 19 27

  Hoewel de directie van De Krullevaar en het gemeentebestuur van Schoon-hoven in eerdere gesprekken lijnrecht tegenover elkaar stonden, zal de gemeente zich loyaal opstellen als de rooms-katholieke basisschool uit de wijk Noord verhuist naar het centrum. Wethouder Marry Holst stelde in de commissievergadering dat Schoonho-ven behoud van katholiek onderwijs prioriteit geeft en zei geen behoefte te hebben aan een nieuw debat met de politieke vertegenwoordigers.

  De provincie Zuid-Holland gaat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken praten over de vastgelopen her-indeling in de Krimpenerwaard. Die toezegging deed gedeputeerde Rik Janssen aan de VVD in Provinciale Sta-ten. Dat er nog steeds geen duidelijkheid is voor de toekomst van dit belang-rijke gebied in het Groene Hart begint zo langzamerhand gnant te worden, oordeelt VVD-fractievoorzitter Floor Vermeulen.

  Een avondje uit eindigde voor Roy Tazelaar (15) onlangs in het zieken-huis. In de binnenstad van Gouda sloeg een dronken leeftijdsgenoot hem in elkaar en beroofde hem van 5 euro. De vermoedelijke dader, een 17-jarige Gouwenaar, is inmiddels opgepakt. Dankzij camerabeelden.

  Dat vindt Roy mooi nieuws: Het voelt goed dat-ie nu voor de rechter moet verschijnen en voor zijn daden wordt berecht.

  Secretaris van ijsclub Vooruitgang in Ammerstol n internationaal schaats-scheidsrechter: Bert Timmerman is het allebei. De kans is aanwezig dat Timmerman de komende jaren pro-motie gaat maken in het arbiterswe-reldje. Ik ben nu B-scheidsrechter, wat wil zeggen dat ik mag assisteren bij World Cup-wedstrijden. Ik hoop op niet al te lange termijn door te schui-ven naar de A-categorie, zodat ik bij dit soort toernooien als hoofdscheids-rechter mag fungeren.

  nieuws nieuws sport

  I^_YZchYZ_VVga^_`hZH]dlc^\]iiddcYZcaZZga^c\ZckVc]ZiHX]ddc]dkZch8daaZ\Z]jc`jccZcde]Zi\ZW^ZYkVcoVc\!YVchZcVXiZgZc#:glVgZcbZZgYZgZkddghiZaa^c\Zc# FOTO: ADRI VERHOEVEN

  accent

  Zondag vv Schoonhoven zoekt damesH8=DDC=DK:C9ZodcYV\V[YZa^c\kVckkHX]ddc]dkZc ^hdeodZ`cVVgkZghiZg"`^c\kVc]ZibVccZciZVbcodZ`ikgdjlZckddgZZcc^ZjldeiZg^X]iZcYVbZh"Za[iVa#9ZodcYV\V[YZa^c\kVckkHX]ddc]dkZclZZicd\cZi]Zi]dd[YWdkZclViZgiZ]djYZc!lZZiNkdccZBVgZa^h#:go^_caZYZcW^_\Z`dbZcZclZ\\Z\VVc!YjhYZh^ijVi^Z^hZ^\Zca^_`cd\ZkZcc^_eZcYVahV[\ZadeZchZ^odZc#Cj^h]ZieaVcdbc^ZiVaaZZc]ZibVccZciZVbiZkZghiZg`Zc!bVVgdd`ZZckgdjlZcZa[iVadeiZoZiiZc#=ZikddgbVa^\ZYVbZhiZVb^hYZhi^_Yhde\Z]ZkZcYddgiZlZ^c^\aZYZc#9ZdjY"heZZahiZghldgYZchdl^ZhdWZcVYZgYd[Zgcd\WZaVc\hiZaa^c\^h#=ZiHX]ddc]d"kZchZbVccZckdZiWVadeodcYV\^hVah^cYh&.%'ZZcWZ\g^e^cYZgZ\^d#NkdccZ/LZl^aaZcZgVaaZhVVcYdZcdbYZXajW`aZjgZcdeodcYV\iZWa^_kZckZgYZY^\Zc#DchYdZa^hj^iZ^cYZa^_`dbYZodcYV\lZZgWgj^hZcYiZbV`Zc!lVcihedgi^k^iZ^ibdZihVbZc\VVcbZi\ZoZaa^\]Z^Y#BZZg^c[dZcde\VkZ/nkdccZTb5a^kZ#ca

  LEK EN IJSSEL OOST DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 JAARGANG 8 NO. 8

  Zie pagina 6 en 7

  GEMEENTESCHOONHOVEN

  GEMEENTE LOPIK

  Zie elders in de krant

  Gemeente Bergambacht Zie elders in de krant

  wonenindekrimpenerwaard.nl

  Het actuele aanbod van

  huurwoningen nu op internet

  Reageer uiterlijk aanstaande maandag via

  Gratis parkeren!

  zie verderop in deze krant

  Winkelen met een hart!

  500 gram Kibbeling 5,-

  Je nieuwe job op www.hetkontakt.nl

  Banen voor het aanklikken

 • AANDACHT VOELT BETER

  Bergambacht Hoofdstraat 105 - (0182) 358 110

  KIJK ALVAST VOOR INSPIRATIE OP SPEKSNIJDER.NL

  De nieuwe

  voorjaars- collectie

  MijnMIJN TAPIJT

  MET GEMAK MIJN MEEST CREATIEVE WOONATELIER

  MIJN TAPIJT

  Tapijt geeft het gevoel van luxe en comfort. Het is kleurrijk en

  veelzijdig. Tapijt is bij Decorette Van de Velde verkrijgbaar in een

  zeer breed scala van kleuren en structuren. Naast de merken

  als Parade, Bonaparte en Desso, heeft Decorette een private

  label tapijt met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding.

  Decorette Van de Velde heeft met gemak het veelzijdigste

  aanbod op het gebied van woonmode. Met kennis, ervaring

  en passie geven de woonstylisten je vrijblijvend allerlei tips en

  kunnen je voorzien van een verrassend advies voor iedere

  ruimte in je huis afgestemd op jouw wensen.

  MAAK

  KENNIS

  MET O

  NZE

  WOON

  STYLIS

  T,

  ZE KOM

  T GRAA

  G BIJ

  JE THU

  IS VOO

  R EEN

  VERRAS

  SEND A

  DVIES.

  Bij Decorette vond ik

  precies wat ik zocht!

  DECORETTE VAN DE VELDEverf | behang | gordijnen | zonwering | tapijt

  Winkelhof BergambachtHoofdstraat 210182 - 35 17 43

  Gratis parkeren!www.winkelhof.nl

  Winkelen

  met een hart!

  Kinderschoenen in 5 wijdte ma

  ten

  Gratis meting van lengte en breedte van de kindervoeten

  Voor kindervoeten in de groei is de juiste pasvorm erg belangrijk

  Kindervoeten groeien dikwijls in een spurt

  Laat regelmatig de kinder-voeten bij ons opmeten

  Wij hebben vriendelijk en deskundig personeel

  :DDUGHERQQHQZRUGHQXLWJHJHYHQWRWDSULO:DDUGHERQQHQNXQQHQWRWLQJHOHYHUGZRUGHQELMSDQQHQNRHNHQUHVWDXUDQWRQGHUGHPROHQ

  * kinderschoenen van de merken: Track Style, Twins, Piedro, Giga, Shoesme, Red-Rag en Redzz

  %LMDDQNRRSYDQNLQGHUVFKRHQHQHHQZDDUGHERQYRRUppQ

  Gratis surprise kinderpannen-koek

  WZY

 • LIKE ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONSDinsdag 19 februari 2013

  3nieuws

  Haven 582871 CP Schoonhoventel. 0182 382426fax 0182 386849www.looman.keurslager.nl

  Verstand Van Lekker Vlees

  LOOMANkeurslager

  Het rundvlees van de Keurslager staat bekend om zijn heerlijke malsheid en pure smaak

  Trots van de keurslagerKalfssucade 100 gram 2.75hierbij GRATIS vleesjus

  knaller van de weekV.I.B. burgers elke 4e GRATISvleeswarenkoopjebij 150 gram entrecte gebraden100 gram sellerysalade GRATIS!!!special v.d. weekpittig preipakketje mals varkenslapje gevuld met knapperige prei/chorizo en een stukje brie 100 gram 1.75

  Uw keurslager, het adres voor smakelijke salades, koud-, warm- en toetjesbuffet

  In eerdere gesprek-ken stonden het gemeentebestuur en de schooldirectie nog lijnrecht tegen-over elkaar. Maar wethouder Marry Holst nam in de commissievergade-ring veel ruis van de lijn. Ze stelde klip en klaar dat Schoonhoven behoud van katholiek onderwijs prioriteit geeft en had geen behoefte aan een nieuw de-bat met de politieke vertegenwoordi-gers. We hebben reeds veel argumen-ten met elkaar gewisseld. Vervolgens hebben we als college een zorgvuldige afweging gemaakt en daarbij de be-langen van alle scholen afgewogen. Het heeft nu geen zin om op zaken vooruit te lopen, want we kunnen slechts uitgaan van de huidige prog-noses. Hoe De Krullevaar zich op het Doelenplein ontwikkelt, zal de toe-komst moeten uitwijzen. Daarnaast zullen we ons moeten buigen over leegstaande gebouwen in de stad. Niet alleen De Krullevaar aan de Albert Plesmanstraat komt op termijn leeg, dat geldt ook voor de Ichtus en De Rank-Oost.Omdat een grote meerderheid van de commissie al bij het college had aan-gedrongen om het besluit van De Krul-levaar te accepteren, bleef een scherpe confrontatie uit. Alleen George Hamel (VVD) nam het woord chantage in de mond, maar vertaalde dat later als grote druk. Daarmee doelde hij op de maatregel van De Krullevaar om geen kinderen meer aan te nemen voor de vestiging aan de Albert Plesmanstraat. Daarmee zette de school de gemeente in september 2012 voor een voldon-gen feit. Inspreker Rob Zilverberg, di-recteur van de Koningin Emmaschool, zag daar een gevaarlijke ontwikkeling in. De grote Marokkaanse gemeen-schap in Noord wordt een keuzemoge-lijkheid ontnomen door het vertrek van De Krullevaar. Dat zal gevolgen hebben voor De Vlieger en De Rank.

  QuaWonenOp verzoek van de commissie gaf Rob van den Broeke, directeur van Qua Wonen, een beeld van de nancile si-tuatie van de regionale wooncorpora-

  tie. En die ziet er gezond uit, stelde hij. We behoren tot de nancieel sterkste corporaties van Nederland en hebben een hoge waardering ontvan-gen van onze toezichthouders. Onze investeringsbereidheid is groot, maar veel hangt af van de besluiten van het kabinet. De regering wil dat we mee-betalen aan het herstel van Vestia en twee miljard belasting heffen voor de staatskas. Dat zou voor Qua Wonen op jaarbasis een bijdrage van 7 tot 8 mil-joen euro betekenen. Dat hakt er in. We praten dan over nvijfde van onze huuropbrengsten in de Krimpener-

  waard. Het voornemen van minister Blok maant ons tot enige voorzichtig-heid. Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten. Anderzijds zouden we als gezonde corporatie wel eens meer moeten bijdragen dan onze armlas-tige broeders. Volgens Van den Broeke moet hij daarom scherpere keuzes maken en in een aantal gevallen ink temporiseren (zie ook de volgende nieuwspagina, red.). Wat Schoonhoven betreft legt hij de prioriteit op de revitalisering van de wijk Noord. Daarbij maakte hij onder-scheid tussen voorbereidingen en het

  College B&W schaart zich achter directie Krullevaar

  Behoud katholiek onderwijs prioriteitHet college van B&W zal zich loyaal opstellen als rooms-katholieke basisschool De Krullevaar uit de wijk Noord verhuist naar het centrum.

  Politiek

  prikken van een startdatum. Maar van uitstel komt geen afstel.

  Voor de nieuwe wijk Thiendenland II h