079 geluid in de stedelijke omgeving rotterdam

download 079 geluid in de stedelijke omgeving rotterdam

of 16

Embed Size (px)

Transcript of 079 geluid in de stedelijke omgeving rotterdam

  • 1. 18-6-2014 Geluid in stedelijke omgeving Hoe praktisch vertaald naar de weg

2. 18-6-2014 Inhoudsopgave Hoe wordt in Rotterdam met (verkeers)geluid omgegaan? Historie stille deklagen in Rotterdam Ervaringen en aandachtspunten Richtlijn toepassing DGD 3. 18-6-2014 Rotterdams beleid verkeersgeluid Actieplan geluid Rotterdam 2009 4. 18-6-2014 Rotterdams beleid verkeersgeluid Actieplan geluid Rotterdam 2009 Collegedoelstelling periode 2010-2013: 15.000 Rotterdammers hebben 3 dB minder geluidbelasting in woning t.g.v. verkeerslawaai 5. 18-6-2014 Rotterdams beleid verkeersgeluid Praktisch vertaald: - dichtbij de bron (wegdek) - geluidschermen (langs Rijkswegen en spoorlijnen) 6. 18-6-2014 Historie stille deklagen in Rotterdam ZOAB: - Havengebied en enkele vrijliggende stedelijke invalswegen (jaren 80) - proefvak 2l ZOAB (1999) Dunne geluidreducerende deklagen: - stimuleringsregeling VROM (vanaf 2000: 4 wegvakken) - ontwikkelen en vaststelling gemeentelijk beleid verdere stimulering toepassing DGD (2007 en later) 7. 18-6-2014 Historie stille deklagen in Rotterdam Areaal wegennet: - ca 2450 ha verharding, waarvan 15 % rijbanen met minimaal 50 km/h - 5 % van deze stroomwegen bevat DGD. weglengte DGD [m] 0 5000 10000 15000 20000 25000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8. 18-6-2014 Historie stille deklagen in Rotterdam Aanleg: - Meerkosten onderhoudsmaatregel worden gefinancierd uit investeringsmiddelen , deels milieucompensatie van aanleg 2e Maasvlakte. Beheer en onderhoud: - in begroting extra middelen gereserveerd voor extra onderhoudsmaatregel binnen onderhoudscyclus: 1,30/m2 DGD 9. 18-6-2014 Ervaringen en aandachtspunten Onderhoudsstrategie: - 1e tussentijdse maatregel. Alleen vervanging toplaag DGD. Al op enkele oude vakken toegepast. Uitstel van onderhoudsmaatregel: - leidt tot snelle rafeling en verdwijnen deklaag. Maart Mei 10. 18-6-2014 Ervaringen en aandachtspunten Schade vlak na aanleg: 11. 18-6-2014 Ervaringen en aandachtspunten Geluid: 12. 18-6-2014 Ervaringen en aandachtspunten Nieuwe ontwikkelingen: - Proefvak(ken) stille SMA aangelegd ook over intensief bereden kruisingsvlakken Verwachtingen: 13. 18-6-2014 Richtlijn toepassen DGD Aanleg: - In principe alle 50 km/h wegen - ook over laagbelaste kruisingen, half verdiepte buskommen , bij langsparkeervakken - uitgezonderd: kruising met veel afslaand (vracht)verkeer, rotondes Bestekseis: - functionele eisen. Toets na 3 jaar. Zowel geluid als civieltechnisch 14. 18-6-2014 Conclusie, vragen en stellingen Onderhoudsstrategie DGD: - Aanleg (in bestaande constructie): AC bind of base en deklaag DGD - na gemiddeld 7 8 jaar vervangen DGD - na 15 jaar vervangen tussen- en deklaag tussentijds klein onderhoudsvakken met SMA 0/6. Vragen / stellingen: - Alleen iets aanleggen als beheer ook goed geregeld is (technisch en financieel). Dit geldt uiteraard ook voor stille wegdekken - Hoeveel mag geluidsreductie kosten? - Wat is optimum tussen geluidsreductie en levensduur? 15. 18-6-2014 Vragen ? Steven Bouman sr.bouman@rotterdam.nl Gert Brinkman g.brinkman@rotterdam.nl Anton van Stee aa.vanstee@rotterdam.nl Matthijs Laan mpc.laan@rotterdam.nl 16. 18-6-201416