05.05.2014 Jansen, Golan

of 22 /22
BO ZAR MU SIC Janine Jansen, viool | violon Itamar Golan, piano 05.05.2014 HENRY LE BœUFZAAL | SALLE HENRY LE BœUF

Embed Size (px)

description

Programmes for different events (such as concerts and plays) produced by the Brussels Centre for Fine Arts, which include biographies of the artists in question, information on the works being performed, etc.

Transcript of 05.05.2014 Jansen, Golan

Page 1: 05.05.2014 Jansen, Golan

BOZARMU SIC

Janine Jansen, viool | violon

Itamar Golan, piano

05.05.2014Henry Le BœufzaaL | SaLLe Henry Le Bœuf

Page 2: 05.05.2014 Jansen, Golan
Page 3: 05.05.2014 Jansen, Golan

1

Nederlandse teksten, p. 4 Textes français, p. 7 Biografieën | Biographies, p. 11

RP1 - Recitals in het Paleis | Récitals au Palais

Janine Jansen, viool | violon

Itamar Golan, piano

Leoš Janáček 1854-1928

Sonate voor viool en piano | Sonate pour violon et piano, JW VII/7 Con moto Ballada (Con moto, meno mosso, poco mosso) Allegretto Adagio

Franz Schubert 1797-1828

Fantasie voor viool en piano in C | Fantaisie pour violon et piano en do majeur, op. 159, D 934 Andante molto Allegretto Andantino Allegro vivace - Allegretto - Presto

pauze | pause

Ernest Chausson 1855-1899

Poème, voor viool en piano | pour violon et piano, op. 25 (arr.)

Johannes Brahms 1833-1897

Sonate voor viool en piano nr. 3 in d | Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur, op. 108 Allegro alla breve Adagio Un poco presto e con sentimento Presto agitato

22:00 – Einde van het concert | Fin du concert

Page 4: 05.05.2014 Jansen, Golan

2

Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel uw gsm of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken.Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer.

coproductie | coproduction opname | captation

COnCerT CLaSSICarTe

BOZARMUSIC

Page 5: 05.05.2014 Jansen, Golan

3

Page 6: 05.05.2014 Jansen, Golan

4

Leoš Janáček Sonate voor viool en piano, JW VII/7 (1914-1921)

Janáčeks muziek is ruw, direct en kort van stof, al laat zij vaak ruimte voor lyriek en melodie. De componist putte creatieve kracht uit emoties, uit leed en liefde, uit vreugde en verdriet. Typisch voor zijn werken is de gejaagdheid waarmee sterk contrasterende gemoedstoestanden elkaar opvolgen. In de muziek blijkt dit op verschillende niveaus. Schrale, schrij-nende samenklanken staan vaak naast volle romantische akkoorden; motivische brokken wisselen af met zangerige cantilenen; onregelmatige maatsoorten en ritmes verstoren de rust, als die er al is. Janáček voltooide de Sonate voor viool en piano in 1921, het jaar waarin hij ook zijn opera Katja Kabanova afwerkte. In feite is dit werk Janáčeks derde vioolsonate, maar de twee andere sonates gingen verloren. De hierboven beschreven karak-teristieken komen in dit werk duidelijk tot uiting: de sonate is hitsig en rapsodisch. Vele fragmenten wekken zelfs een improvisatorische indruk. Omwille van haar bittere en rusteloze karakter beschouwen verschillen-de critici de Sonate als een naklank van Katja Kabanova’s tragische liefde. Hoewel deze interpretatie weinig of geen substantiële informatie over de muziek zelf geeft, toont ze terecht aan hoezeer de menselijke emotionali-teit als richtsnoer fungeerde in vrijwel alle werken van Janáček.

franz Schubert fantasie voor viool en piano in C, op. 159, D 934 (1828)

Schubert componeerde de Fantasie uit 1828 voor de Tsjechische vio-list Josef Slavik, een virtuoos die door Chopin beschreven werd als een tweede Paganini. Voor de première van de Fantasie kon Slavik rekenen op de pianist Carl Maria von Bocklet met wie Schubert regelmatig sa-menwerkte tijdens de laatste jaren van zijn leven. Slavik was pas in 1826 in Wenen aangekomen, maar hij werd onmiddellijk opgenomen in de in-tieme vriendenkring van Schubert.

Deze Fantasie is Schuberts laatste kamermuziekwerk. Het is erg uit-zonderlijk dat het werk nog tijdens zijn leven gecreëerd is: talrijke com-posities kregen immers pas na zijn dood hun eerste publieke uitvoering. Naar aanleiding van de creatie in januari 1828 schreef een Weens criticus:

TOeLICHTInG

Page 7: 05.05.2014 Jansen, Golan

5

“De Fantasie nam bijna teveel van de tijd die een Wener bereid is op te brengen voor geestelijke genoegens. De zaal liep geleidelijk aan leeg en de schrijver bekent dat ook hij niet in staat is iets te zeggen over het einde van dit stuk muziek.” Dit is hoogstwaarschijnlijk de enige getuigenis van die aard, de enige keer dat een criticus de zaal verlaat tijdens een werk van Schubert. Jammer voor hem, want de coda is zeer briljant gecomponeerd en doet de ‘fantasierijke ongelijkheid’ van al het voorgaande vergeten.

ernest Chausson Poème, voor viool en piano, op. 25 (arr. - 1896)

Men heeft lange tijd aangenomen dat Poème, op. 25 een zuiver muzi-kaal stuk was, zonder literaire aanzet. In werkelijkheid ligt De zang van de triomfantelijke liefde, een novelle van Toergenjev, aan de basis van het muziekwerk. Twee verliefden maken ruzie om een meisje. Degene die wordt afgewezen vertrekt naar het Oosten en keert enkele jaren later te-rug. Op een hindoeviool speelt hij een passionele melodie die het mooie meisje hypnotiseert. Wanneer de echtgenoot van het meisje de betovering ontdekt, steekt hij zijn dolk in het hart van zijn rivaal. De jonge vrouw ontwaakt, als werd ze bevrijd uit een nachtmerrie. Chausson nam in zijn partituur, die hij schreef op vraag van violist Eugène Ysaÿe, afstand van het oorspronkelijke verhaal om er slechts de kern van over te houden. Het resultaat is een vreemde, passionele en verwarrende liefdeszang gewor-den. Het Poème van Chausson vereist een grote virtuositeit, maar deze is nooit te nadrukkelijk. Precies hierin schuilt de geheime verleidingskracht van dit onmiskenbare meesterwerk.

Johannes Brahms Sonate voor viool en piano nr. 3 in d, op. 108 (1886-1888)

Brahms hield van de natuur omdat deze hem stimuleerde: hij kon er samen met zijn muzikale ingevingen “gaan wandelen”, zoals hij dat noemde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat telkens tijdens de zomer-maanden een groot deel van zijn mooiste liederen en instrumentale com-posities het licht zag. Reeds in 1877 schreef hij de Weense muziekcriticus Eduard Hanslick: “De Wörthersee is een maagdelijk terrein waar de me-

Page 8: 05.05.2014 Jansen, Golan

6

lodieën rondfladderen; men moet oppassen er geen stuk te trappen...” In een van de daaropvolgende zomers zag de Vioolsonate nr. 1 in G, op. 78 het licht in Pörtschach aan de Wörthersee. De zomer van 1886 bracht Brahms door aan de oevers van de Thunersee in Zwitserland, eveneens een gelief-de plaats. Hij componeerde er de Sonate voor viool en piano nr. 2 in A, op. 100 en werkte er twee jaar later de Sonate voor viool en piano nr. 3 in d, op. 108 af.

De Derde sonate in d, opgedragen aan Hans von Bülow, heeft weinig van doen met ingetogen kamermuziek. Het is een echte concertsonate die door de grote spankracht en het symfonische karakter losstaat van haar voorgangers. Het openingsthema van het eerste deel gaat totaal voorbij aan elke voorgeschreven, klassieke regel. Wanneer het tweede thema zich dramatisch opdringt, is meteen het nodige contrast geschapen voor de ontwikkeling van een geladen conflict. Het aansluitende Adagio is ernstig en afstandelijk en vormt het meest eenvoudig opgebouwde luik uit het geheel. Na een kort intermezzo volgt een tarantella-achtige finale waarin alle demonen losgelaten worden, tot een intense tragische coda het werk afsluit.

Page 9: 05.05.2014 Jansen, Golan

7

Leoš Janáček Sonate pour violon et piano, JW VII/7 (1914-1921)

La musique de Janáček est rugueuse, directe, peu loquace, mais elle laisse la place au lyrisme et à la mélodie. Janáček tire sa force créatrice des émotions. Trait typique de ses œuvres, la précipitation avec laquelle il fait se succéder des situations émotives contraires qui s’expriment à de nom-breux niveaux : des configurations sonores sèches et noueuses, côtoient des accords romantiques, des motifs fragmentés alternent avec des can-tilènes mélodieuses, des mesures et des rythmes irréguliers troublent la paix, si tant est qu’elle soit.

Janáček donna la forme définitive à sa Sonate en 1921, année qui est aussi celle de l’achèvement de son opéra Katia Kabanova. En fait cette œuvre est la troisième sonate de Janáček, mais les deux œuvres précé-dentes ayant disparu, cette dernière est considérée comme « unique ». Les caractéristiques évoquées ci-avant transparaissent clairement dans l’œuvre : la sonate est ardente et rhapsodique, avec de nombreux frag-ments proches de l’improvisation. Malgré sa dureté et son caractère agité, de nombreux critiques considèrent cette sonate comme une réminiscence sonore de l’amour tragique de Katia Kabanova. Si cette interprétation n’offre sans doute pas suffisamment d’informations quant à la substance de la musique, elle permet cependant d’appréhender à quel point les émo-tions humaines sont au cœur de l’œuvre de Janáček.

franz Schubert fantaisie pour violon et piano en do majeur, op. 159, D 934 (1828)

Schubert utilisait fréquemment le matériel provenant de ses lieder dans ses œuvres instrumentales, à l’instar de cette Fantaisie qui contient des variations sur le thème de Sei mir gegrüsst (poème de Friedrich Rückert). La pièce est composée de sept sections différentes, reliées entre elles pour former une unité homogène. Les différentes sections présentent dès lors de nombreuses parentés, plusieurs passages réapparaissant dans chacune d’elles sous des formes différentes. Au début de l’œuvre, le vio-

CLef D'éCOuTe

Page 10: 05.05.2014 Jansen, Golan

8

lon s’élève avec une intensité poignante sur un fond tremolando au piano. Dans l’Allegretto « à la Paganini » qui suit, le sujet principal est arrangé selon les principes du canon. L’Andantino – une série de variations sur Sei mir gegrüsst – est la pièce maîtresse de l’œuvre. Schubert s’attarde briè-vement sur l’idée tremolando du début qui débouche finalement sur une section héroïque inspirée du lied, avant de plonger dans une coda presto.

ernest Chausson Poème pour violon et piano, op. 25 (arr. 1896)

Longtemps on a cru que le Poème, op. 25 était une œuvre de musique pure, sans propos littéraire. La réalité est tout autre : le Poème se base sur une nouvelle de Tourgueniev intitulée Le chant de l’amour triomphant. Deux amoureux s’y disputent les faveurs d’une belle. Celui des deux qui est éconduit s’en va vers l’Orient et revient quelques années plus tard ; il joue sur un violon hindou un chant appris là-bas, une mélodie pas-sionnée qui hypnotise la belle. Lorsque le mari de celle-ci découvre le sortilège, il plonge sa dague dans le cœur de son rival et la jeune femme se réveille, comme délivrée d’un cauchemar. Cependant, Chausson n’en retient que la substance – un chant d’amour étrange, passionné et trou-blant à la fois – pour répondre à cette demande de « concerto » du vio-loniste Eugène Ysaÿe (que l’on entend ce soir dans un arrangement pour violon et piano). Le Poème de Chausson exige une grande virtuosité, mais celle-ci n’est jamais démonstrative. Tel est le secret du pouvoir de séduc-tion jamais démenti de ce chef-d’œuvre.

Johannes Brahms Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur, op. 108 (1886-1888)

Très exigeant avec lui-même, Brahms s’est refusé à publier de nom-breuses œuvres parce que leur niveau ne rencontrait pas les normes de qualité qu’il s’était imposé. Un nombre considérable de pièces ont ainsi été perdues. Seules trois sonates pour violon et clavier sont entrées dans

Page 11: 05.05.2014 Jansen, Golan

9

l’histoire de la musique. Esquissée dès 1886, achevée pendant l’été de 1888 au bord du Lac de Thun, la Sonate n° 3 dédiée à son ami Hans von Bülow est d’une allure toute différente des deux sonates précédentes : il ne s’agit plus d’une œuvre au caractère recueilli mais d’une véritable sonate de concert de forte tension et d’allure symphonique. L’écriture est plus vir-tuose, le discours ample, éloquent et passionné. D’une maturité encore plus évidente que ses aînées, elle déborde de thèmes librement dévelop-pés. Sous la surface, une grande tension l’habite. Les nuances retenues du début peuvent, un moment, donner le change, mais la perspective com-plète de l’œuvre est claire : la violence accumulée y est déversée avec force.

Page 12: 05.05.2014 Jansen, Golan

10

Janine Jansen © Harald Hoffmann / Decca

Itamar Golan

Page 13: 05.05.2014 Jansen, Golan

11

BIOGrafIeën | BIOGraPHIeS

Janine Jansen, viool | violon

NL • Nederlandse violiste, geboren in 1978. Vioolstudies aan het Conservatorium van Utrecht. • Concerten met de Berliner Philharmoniker, het Koninklijk Concertgebouworkest, het London Symphony Orchestra, het Mahler Chamber Orchestra, het NHK Symphony Orchestra… • Werkte met vooraanstaande dirigenten: V. Gergiev, M. Jansons, N. en P. Järvi, E.-P. Salonen, D. Harding, G. Dudamel, Y. Nézet-Séguin… • Kamermuziekpartners: Y. Bashmet, I. Golan, M. Maisky, H. Schiff... • Seizoen 2013-2014: Europese tournee met het Philharmonia Orchestra o.l.v. Esa-Pekka Salonen, in Japan met het Boston Symphony Orchestra o.l.v. Lorin Maazel… • Recente discografie (Decca): werken van Bach (2013). • Speelt op de ‘Barrere’-viool van Stradivarius uit 1727.

FR • Violoniste néerlandaise née en 1978. Étude de violon au Conservatoire d’Utrecht • Concerts avec le Berliner Philharmoniker, le Koninklijk Concertgebouworkest, le London Symphony Orchestra, le Mahler Chamber Orchestra, le NHK Symphony Orchestra… • A travaillé avec des chefs comme V. Gergiev, M. Jansons, R. Chailly, N. et P. Järvi, E.-P. Salonen, D. Harding,, G. Dudamel, Y. Nézet-Séguin, … • Partenaires de musique de chambre : Y. Bashmet, I. Golan, M. Maisky, J. Rachlin, H. Schiff, K. Stott. • 2013-2014 : tournée européenne avec le Philharmonia Orchestra s.l.d. Esa-Pekka Salonen, au Japon avec le Boston Symphony Orchestra s.l.d. Lorin Maazel… • Discographie récente (Decca) : Œuvres de Bach (2013). • Joue sur le Barrere de Stradivarius (1727).

• www.janinejansen.com

Page 14: 05.05.2014 Jansen, Golan

12

Itamar Golan, piano

NL • Geboren in Vilnius (Litouwen) maar opgegroeid in Israël. • Studies bij Emmanuel Krasovsky, Chaim Taub (kamermuziek) en Leonard Shure. • Optredens met het Israel Philharmonic Orchestra, de Berliner Philharmoniker, deFilharmonie, het Orchestra Filarmonica della Scala, de Wiener Philharmoniker… • Kamermuziekpartners: V. Repin, M. Vengerov, J. Rachlin, M. Maisky, S. Mintz, S. Kam, J. Jansen, Y. Ivanov, M. Haimovitz… • Samenwerking met internationale festi-vals: Salzburg, Verbier, Lucerne, Tanglewood, Ravinia. • Talrijke opna-mes voor Deutsche Grammophon, Warner Classics, Teldec, EMI en Sony Classical. Recent: Bach & Beethoven (Wigmore Hall Live). • Doceert sinds 1994 aan het Conservatoire de Paris.

FR • Né à Vilnius (Lituanie) mais élevé en Israël. Études auprès d’Emmanuel Krasovsky et Chaïm Taub (musique de chambre) et auprès de Leonard Shure. • Prestations avec l’Israel Philharmonic Orchestra, le Berliner Philharmoniker, deFilharmonie, l’Orchestra Filarmonica della Scala, le Wiener Philharmoniker… • Partenaires de musique de chambre : V. Repin, M. Vengerov, J. Rachlin, M. Maisky, S. Mintz, S. Kam, J. Jansen, Y. Ivanov, M. Haimovitz... • Collaboration à des festivals internationaux : Salzbourg, Verbier, Lucerne, Tanglewood, Ravinia. • Nombreux enre-gistrements pour Deutsche Grammophon, Warner Classics, Teldec, EMI et Sony Classical. Récemment : Bach & Beethoven (Wigmore Hall Live). • Depuis 1994, professeur au Conservatoire de Paris.

Page 15: 05.05.2014 Jansen, Golan

Paleis voor Schone Kunsten | Palais des Beaux-Arts08 > 25.05.2014

BOZAREXPO

Bij de 200e geboortedag van Verdi brengt BOZAR een tentoonstelling over het ontstaan van de opera’s Otello en Falstaff. De samenwerking van Giuseppe Verdi met zijn librettist Arrigo Boito en uitgever Giulio Ricordi staat centraal.

Pour le 200e anniversaire de la naissance de Verdi, BOZAR présente une exposition consacrée à la production des opéras Otello et Falstaff, centrée sur la collaboration entre le compositeur, son librettiste Arrigo Boito et l’éditeur Giulio Ricordi.

Page 16: 05.05.2014 Jansen, Golan

14

Wij danken onze partners voor hun steun | nous remercions nos partenaires

pour leur soutien | We thank our partners for their support

Overheidssteun | Soutien publicFederale Regering | Gouvernement Fédéral• Diensten van de Eerste Minister, Cel algemene beleids-coördinatie | Services du Premier Ministre, Cellule de coordination générale de la politique • Federale verheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Directie Vervoerinfra-structuur | Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction Infrastructure de Transport • Diensten van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Beleidscel financiën | Services du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Cellule stratégique finances • Diensten van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, Beleidscel begroting | Services de la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Cellule stratégique budget • Diensten van de Minister van Buitenlandse Zaken | Services du Ministre des Affaires étrangères • Diensten van de Minister van Buiten-landse Handel | Services du Ministre du Commerce extérieur • Diensten van de Minister van Ontwikkeling-samenwerking | Services du Ministre de la Coopération au Développement • Diensten van de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen | Services du Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l’égalité des chances • Diensten van de Staatssecretaris van overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting | Servi-ces du Secrétaire d’état des Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget • Nationale Loterij | Loterie Nationale • Nationale Bank van België | Banque Nationale de Belgique

Vlaamse Gemeenschap• Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel• Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en media & Coördinatie Brussel

Communauté Française• Cabinet de la Ministre-Présidente, en charge de l’enseignement obligatoire et de la promotion sociale• Cabinet de la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse-Direction générale de la Culture, Service de la Musique

Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Région de Bruxelles-Capitale• Kabinet van de Minister-President, belast met Plaatselijke besturen, Ruimtelijke ordening, Monumenten en landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare netheid, Buitenlandse handel, Ontwikkelingssamen-werking | Cabinet du Ministre-Président, en charge des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du territoire, des Monuments et sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur, de la Coopération au Développement • Kabinet van de Minister-, belast met Financiën, Begroting, Externe betrekkingen, Informatica | Cabinet du Ministre, en charge des Finances, du Budget, des Relations extérieu-res, de l’Informatique • Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Openbare werken | Cabinet du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics • Kabinet van de Staatssecretaris, belast met Huisvesting en Stedenbouw | Cabinet du Secrétaire d’état, en charge du Logement et de l’Urbanisme • Kabinet van de Staatssecretaris van Openbare netheid en van Monumenten en Landschappen | Cabinet du Secrétaire d’état, en charge de la Propreté publiquet et des Monuments et Sites

Vlaamse Gemeenschapscommissie• Kabinet van de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken – Directie Cultuur

Internationale partners | Partenaires internationauxBarbican Centre London • BOZAR Brussels • Cité de la musique Paris • Calouste Gulbenkian Foundation Lisbon • Casa da Música Porto • Het Concertgebouw Amsterdam • Festspielhaus Baden-Baden • Kölner Philharmonie • Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg • L’Auditori Barcelona • Megaron • The Athens Concert Hall • Musikverein Wien • Palace of Arts – Budapest • Palau de la Música Catalana • Philharmonie Luxembourg • Stockholms Konserthus • Théâtre des Champs-Elysées Paris • The Sage Gateshead • Town Hall & Symp-hony Hall Birmingham • Wiener Konzerthaus • Paleis voor Schone Kunsten Brussel | Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

Buitenlandse overheidssteun | Aides publiques étrangèresAmbassades en Permanente vertegenwoordigingen | Ambassades et Représentations permanentesAlliance Française • British Council • Canada • China | Chine • Det Danske Kulturinstitut • Duitsland | Alle-magne • Finnish Cultural Institute for Benelux • Frankrijk | France • Goethe Institut • Groot-Brittannië | Grande-Bretagne • ICCR (Indian Council for Cultural Relations) • Istituto Italiano di Cultura • Instituto Cervantes • Louvain Institute for Ireland in Europe • Magyar Kulturàlis Intézet-Brüsszel (Hongarije | Hongrie) • Nederland | Pays-Bas • Österreichisches Kulturforum Brüssel • Porticus/Benevolentia • Tsjechisch Centrum | Centre tchè-que • Vertretung Baden-Württemberg bei der EU – Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU • Vlaams-Nederlands Huis • USA

Page 17: 05.05.2014 Jansen, Golan

15

InstItutIonele partners | partenaIres InstItutIonnels | InstItutIonal partners

structurele partners | partenaIres structurels |

structural partners

MedIa partners | partenaIres MédIas

steunende partners | socIétés

partenaIres | supportIng partners

proMotIepartners | partenaIres

proMotIonels | proMotIonal partners

2007 - 2013

InternatIonale partners | partenaIres InternatIonaux | InternatIonal partners

offIcIële leverancIers | fournIsseurs offIcIels | offIcal supplIers

Bevoorrechte partners | partenaIres prIvIlégIés | prIvIleged partners

BOZAR MUSIC

BOZAR LITERATURE

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCETél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87Web : www.carrenoir.com

GDF SUEZGDF_SUEZ_foundation_GB_signature_CMYK10/12/2013

RÉFÉRENCES COULEUR

K80%

M100% Y100%BOZAR STUDIOSBOZAR EXPO PHOTO

BOZAR MASTERPLANBOZAR

overheIdssteun | soutIen puBlIc | puBlIc partners

www.diplomatie.belgium.be

KINGDOM OF BELGIUM

L’UNION FAIT LA FORCEEENDRACHT MAAKT MACHT

BusIness seats

Page 18: 05.05.2014 Jansen, Golan

16

Wij danken onze BozaR PaTRonS vooR hun STeun

nouS RemeRcionS noS BozaR PaTRonS PouR leuR SouTien

We Thank ouR BozaR PaTRonS foR TheiR SuPPoRT

Madame Geneviève Alsteens • Madame Marie-Louise Angenent • Monsieur et Madame Etienne d’Argembeau • Comte et Comtesse Christian d’Armand de Chateauvieux • Monsieur Laurent Arnauts • Monsieur Alain Aubry • Monsieur et Madame Laurent Badin • Baron en Barones Jean-Pierre de Bandt • Monsieur Erard de Becker • Monsieur et Madame Roger Bégault • Madame Marie Bégault • Monsieur Jean-François Bellis • Baron et Baronne Berghmans • Madame Sophie Bertin • Baron en Barones Luc Bertrand • De Heer Stefaan Bettens • De Heer en Mevrouw Carl Bevernage • Madame Bia • Professor en Mevrouw Roger Blanpain • Baron et Baronne Bodson • Monsieur et Madame Mickey Boël • Comte et Comtesse Boël • Monsieur Vincent Boone • Monsieur et Madame William Bostyn-Baetzner • Monsieur Thierry Bouckaert • De Heer Harry Boukes • Monsieur et Madame Jacques Bouriez • De Heer en Mevrouw Alfons Brenninkmeijer • De Heer en Mevrouw Didier Brenninkmeijer-Kestens • Ambassadeur Dr. Günther Burghardt en Mevrouw Rita Burghardt-Byl • Mevrouw Helena Bussers • Comte et Comtesse Paul Buysse • Monsieur Jean-Edouard Carbonnelle • Baron Cardon de Lichtbuer • Madame Pauline Cardon de Lichtbuer • Monsieur et Madame Michel Carlier • Monsieur et Madame Hervé de Carmoy • Monsieur Sergio Carvalho • Monsieur Luciano Cellura • Mevrouw Ingrid Ceusters-Luyten • Docteur Rouchdy Chaker • Monsieur Cédric Chauvelot • Prince et Princesse de Chimay • Monsieur et Madame Christian Chéruy • Madame Marianne Claes • Monsieur Nicolas Clarembeaux • Madame Jean de Cock de Rameyen • Monsieur Bernard de Cock de Rameyen • Comtesse Michel Cornet d’Elzius • Monsieur et Madame Patrice Crouan • Prince Guillaume de Croÿ • De Heer Géry Daeninck • Monsieur et Madame Denis Dalibot • Monsieur et Madame Bernard Darty • Vicomte Davignon • De Heer en Mevrouw Philippe De Baere • Monsieur et Madame Philippe Decleire • Monsieur Pascal De Graer • Baron Andreas De Leenheer • Monsieur Michel Delloye • Chevalier et Madame Henry Delwaide • Monsieur Jean-Marie Delwart • Monsieur et Madame Alain De Pauw • Monsieur Patrick Derom • Madame Anne De Smeth • Madame Danièle De Temmerman-Urvater • Monsieur Régis D’Hondt • De Heer en Mevrouw Xavier D’Hulst-Struyven • Monsieur et Madame Thierry R. Dillard • Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu • Monsieur Alain Dromer • De Heer en Mevrouw Bernard Dubois • Madame Sylvie Dubois • Monsieur et Madame Pierre Dumolard-Balthazard • De Heer en Mevrouw Geert Duyck • Mr. Graham Edwards • Monsieur et Madame Laurent Facques • De Heer en Mevrouw Jean-Pierre Fierens • Madame Jacques E. François • Madame Monique Fritz • Madame Sophie de Galbert • Madame Marie-Christine Gennart • Monsieur Alain Goldschmidt • Madame Sylvia Goldschmidt • De Heer André Gordts • Comtesse Nadine le Grelle • Monsieur et Madame Pierre Guilbert • Madame Nathalie Guiot • Madame Bernard Guttman • De Heren Patrick Haemelinck en Pascal van der Kelen, architects • Monsieur Paul Haine • Monsieur Bernard Hanotiau • De Heer en Mevrouw Philippe Haspeslagh • Madame Nadine van Havre • Monsieur Thierry

Page 19: 05.05.2014 Jansen, Golan

17

Hazevoets • De Heer en Mevrouw Pieter Heering • Monsieur Jean-Pierre Hoa • Monsieur et Madame Philippe le Hodey • De Heer Xavier Hufkens • De Heer † en Mevrouw Bonno H. Hylkema • Monsieur Michel Isralson • Monsieur Fernand Jacquet • Monsieur Maxime Jadot • Barones Janssen • Baron et Baronne Paul-Emmanuel Janssen • Monsieur et Madame Mathieu Janssens van der Maelen • Madame Patricia de Jong • Madame Elisabeth Jongen • De Heer en Mevrouw Martin Kallen • Monsieur et Madame Adnan Kandiyoti • Monsieur Claude Kandiyoti • Monsieur Pierre Klees • Monsieur Peter Klein et Madame Susanne Hinrichs • Dr. Klaus Körner • Monsieur Charles Kramarz • Madame Jean-Jacques Kreglinger • Monsieur et Madame Charles Kriwin • Monsieur Peter Kronschnabl • Monsieur et Madame Remmert Laan • Monsieur et Madame Antoine Labbé • Madame Marleen Lammerant • Monsieur Marc L. Landeau • Mademoiselle Alexandra et Monsieur Ludovic van Laethem • Monsieur et Madame Francis-Charles Lang • Madame Brigitte de Laubarede • Comte Jean-Pierre de Launoit • Comte Bernard de Launoit • Chevalier et Madame Laurent Josi • Monsieur Pierre Lebeau • Monsieur † et Madame Henri Lederhandler • Monsieur et Madame François Legein • Monsieur et Madame Laurent Legein • Monsieur et Madame Charles-Henri Lehideux • Monsieur Mark Le Jeune • Monsieur et Madame Gérald Leprince Jungbluth • Madame Dominique Leroy • De Heer en Mevrouw Thomas Leysen • Madame Véronique Lhoist † • Madame Florence Lippens • Madame Daphné Lippitt • Monsieur et Madame Clive Llewellyn • Monsieur Manfred Loeb • Comte et Comtesse Jean-Baptiste de Looz-Corswarem • Monsieur et Madame Thierry Lorang • De Heer Peter Maenhout • Madame Oscar Mairlot • Monsieur Jean-Pierre Marchant • Monsieur et Madame Jean-Pierre Mariën • De Heer en Mevrouw Frederic Martens • Monsieur et Madame Yves-Loïc Martin • Monsieur et Madame Dominique Mathieu-Defforey • Monsieur et Madame Etienne Mathy • Monsieur et Madame Paul van der Meerschen • Monsieur et Madame Olivier Merveilleux du Vignaux • De Heer en Mevrouw Frank Monstrey-Noé • Jonkheer en Jonkvrouw Philippe Moorkens • Madame Jean Moureau-Stoclet • De Heer en Mevrouw Harold Naessens • Comtesse Eric de Nazelle • Madame Nelson • De Heer Olivier A. Onghena -‘t Hooft • Mevrouw Thérèse Opstal • Monsieur Laurent Pampfer • Comte et Comtesse Renaud du Parc Locmaria • Monsieur et Madame Jean Pelfrene-Piqueray • Monsieur et Madame Peninon • Monsieur et Madame Olivier Périer • Monsieur Frédéric Peyré • Madame Florence Pierre • De Heer Kris Pierreux • Madame Marie-Caroline Plaquet • Madame Suzanne de Potter • Mevrouw Anna Potters • Monsieur et Madame André Querton • Madame Hermine Rédélé Siegrist • Monsieur William Roelants de Stappers • Monsieur et Madame Jean-Rémy Roussel • Monsieur et Madame Jean Russotto • Monsieur et Madame de Saint-Rapt • Monsieur et Madame Samir Sabet d’Acre • Monsieur et Madame Frederic Samama • Mevrouw Anne-Marie Saquet • Monsieur Jean-Pierre Schaeken-Willemaers • De Heer Remy Schepens en Mevrouw Laureys • Monsieur Adrien de Schietere de Lophem • Monsieur Eric-Emmanuel Schmitt • Monsieur et Madame Philippe Schöller • Monsieur et Madame Hans C. Schwab • Madame Ingrid Schwaiger • Chevalier et Madame Alec de Selliers de Moranville • Madame Gaëlle Siegrist Mendelssohn • Madame Pascale Siegrist

Page 20: 05.05.2014 Jansen, Golan

18

bozar corporate patrons

ABN AMRO • BANK OF NEW YORK MELLON • BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE • BIRD & BIRD • BKCP • KBC BANK NV • LHOIST • LE MERIDIEN • LINKLATERS • LOMBARD ODIER • NH HOTELES • PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS S.A. • SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT S.A./FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGS MAATSCHAPPIJ N.V. • S.W.I.F.T. Contact : +32 (0)2 507 82 87 – [email protected]

Join the patrons!

• Catherine Carniaux - 02 507 84 21 - [email protected] • Valérie Cardon - 02 507 84 01 - valé[email protected]

• Madame Valérie Siegrist du Couëdic • Messieurs Bernard Slegten et Olivier Toegemann • Monsieur Anthony Simon • Mr. Trevor Soames & Ms Camilla Permin • Madame Marina Solvay • Monsieur Patrick Solvay • Madame Mario Spandre • Monsieur Eric Speeckaert • Vicomte Philippe de Spoelberch • Madame Anne-Véronique Stainier • Madame Irene Steels-Wilsing • De Heer en Mevrouw Jan Steyaert • Stichting Liedts-Meesen • Monsieur et Madame Stoclet • Princesse zu Stolberg-Stolberg • Monsieur et Madame Julien Struyven • De Heer en Mevrouw Frank Sweerts • De Heer Coen Teulings • Monsieur Daniel Thierry • Monsieur Gilbert Tornel • Madame Brigitte Ullens de Schooten • Monsieur Marc Urban • De Heer Marc Vandecandelaere • Mevrouw Greet Van de Velde • De Heer Didier Van de Vyver • Monsieur et Madame Bruno Vanderschelden • De Heer en Mevrouw Werner Van Lembergen - Verhoeven • Madame Lizzie Van Nieuwenhuyse • De Heer en Mevrouw Robert van Oordt • De Heer en Mevrouw Anton van Rossum • Mevrouw Ludo Van Thillo • De Heer Johan Van Wassenhove • Baron et Baronne de Vaucleroy • Baronne Velge • De Heer Eric Verbeeck • De Heer en Mevrouw Eddy Vermeersch • Mevrouw Peggy Vermeylen • Monsieur et Madame Alexis Verougstraete • De Heer en Mevrouw Axel Vervoordt • Monsieur Alain Vulihman • De Heer en Mevrouw Karel Vinck • Madame Gabriel Waucquez • De Heer John-Joseph Waumans • Monsieur et Madame André Wielemans • Monsieur et Madame Peter Wilhelm • Monsieur et Madame Luc Willame • Monsieur Robert Willocx • Madame Véronique Wilmot • Monsieur et Madame Antoine Winckler • Chevalier Godefroid de Wouters d’Oplinter • Zeno X Gallery – Antwerp • Monsieur et Madame Jacques Zucker •

Page 21: 05.05.2014 Jansen, Golan

19

Page 22: 05.05.2014 Jansen, Golan

BOZARMUSIC

Foto | Photo: Gilbert Garcin, Le départ, 2000. Courtesy Galerie Les fi lles du calvaire