05 leerdam 15 epaper

download 05 leerdam 15 epaper

of 40

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van acht wekelijks verschijnende nieuwsbladen met een totale oplage van 185.000 exemplaren. Daarnaast worden onder meer specials en magazines uitgegeven en is de onlineberichtgeving actueel op: www.hetkontakt.nl en www.regio-voetbal.nl. De websites www.kontaktjes.nl en www.regio-deal.nl zijn in ontwikkeling.

Transcript of 05 leerdam 15 epaper

 • LLL#=:I@DCI6@I#CA

  Gedeputeerde aan zet in Rivierenland

  Terugblik op evacuatie 1995

  Tracingteam zorgt voor hereniging

  Asperen krijgt het steeds benauwder

  83 27 37

  Gedeputeerde Jan Markink gaat raads-leden in Regio Rivierenland een brief schrijven over hun rol in het proces Sterk Bestuur. Provincie en regio pra-ten in februari verder over het project. Dat is vorige week besloten tijdens een nieuwe ontmoeting tussen de provin-cie en Regio Rivierenland. Een eerste bijeenkomst in Tiel liep eind vorig jaar uit de hand nadat de adviescommissie Sterk Bestuur zich hard maakte voor vergaande herindeling. Veel raadsle-den beenden destijds de zaal uit.

  Het Rivierengebied was in 1995 enkele dagen wereldnieuws. Door het hoge rivierwater moesten een kwart mil-joen mensen evacueren. Het leidde tot hectische toestanden: huisraad dat naar de bovenverdieping werd ver-sleept, verstopte wegen vanwege vluchtende evacus. Er moesten in allerijl noodwerkzaamheden worden verricht aan de zwakke dijken, zoals in Ochten. Ook in Varik, Gorinchem en tussen Vianen en Lexmond werd de dijk versterkt met zandzakken.

  Het Tracing team Zuid-Holland-Zuid in Dordrecht houdt zich bezig met opsporing en contactherstel van de familieleden van vluchtelingen en asielzoekers. Oorlog, armoede en rampen zorgen dat verwanten van elkaar gescheiden raken. Dankzij haar neutraliteit krijgt het Rode Kruis toe-gang tot veel ramp- en con ictgebie-den en kan men wereldwijd mensen opsporen. De vrijwiligers krijgen veel emotionele verhalen te horen. De zakdoekjes liggen bij ons altijd klaar.

  De hervatting van de voetbalcompeti-tie is derdeklasser Asperen niet al te best bekomen. Tegen FC Perkouw, groot kanshebber voor de tweede peri-odetitel, leed de formatie van Richard Smaal zaterdag een 1-3 nederlaag. De matige wedstrijd leek naar een 1-1 gelijkspel te sukkelen, maar in de slot-fase sloeg de opponent uit Berken-woude tweemaal toe. Gerard Breider maakte het enige Asperse doelpunt. Asperen staat nog steeds elfde en moet nu naar koploper Schoonhoven.

  nieuws nieuws sport

  HKH+*odg\YZoViZgYV\kddgZZchijciYddgi^iZaegZiZcYZci6H=iZ`adeeZcbZi'"BZZgdkZgY^iYjZadeYZeV\^cVGZ\^d"KdZiWVa# FOTO: DBRN FOTOGRAFIE

  accent

  Vrijwilligers van de Linie-wacht gaan weer volop aan het werk. Komende zaterdag tellen zij de vleer-muizen in de groepsschuilplaatsen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

  Op zaterdag 7 februari herstellen vrij-willigers een griend in de omgeving van fort Werk aan het Spoor. Belang-stellenden voor deze werkdag kunnen zich aanmelden via liniewacht@gmail.com. De werkdag start om 9.00 uur bij fort Werk aan het Spoor aan de Diefdijk 26 in Acquoy en eindigt rond

  12.30 uur met een warme kom soep. De Liniewacht bestaat uit betrokken bewoners en vleermuisliefhebbers die zich hard maken voor de kenmer-kende groepsschuilplaatsen en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De groepsschuilplaatsen zijn naast cultuurhistorisch monu-ment in het landschap ook een ge-liefde plek voor vleermuizen. De afgelopen jaren is door overheden en particulieren veel genvesteerd in het verbeteren en geschikt maken van groepsschuilplaatsen voor vleermui-

  zen. De ruimtes zijn ingericht met wegkruipmogelijkheden en bunkers - die open waren - zijn afgesloten om verstoring te voorkomen. Gebouwd als bescherming voor mensen, zijn ze nu van grote waarde voor verschillende, zelfs zeer zeldzame, soorten vleermui-zen. Onder begeleiding van de Vleer-muiswerkgroep Gelderland (VLEGEL) en de Zoogdiervereniging telt de Li-niewacht zaterdag 31 januari de vleer-muizen in de groepsschuilplaatsen.

  q WWW.LINIEWACHT.NL

  Liniewacht telt zaterdag vleermuizen

  Actueel nieuws opwww.hetkontakt.nl

  LEERDAM WOENSDAG 28 JANUARI 2015 JAARGANG 28 NO.5

  STANDS VANAF 870,-!

  WWW.FENEXPO.NL21, 22 & 23 APRIL 2015

  Auto Visscher Al 50 jaar uw autobedrijf in Leerdam

  (\[V=PZZJOLY7HYHSSLS^LN3LLYKHTPUMV'H\[V]PZZJOLYUS

  (72 (3305

  %LMRQVJHHQGLVFXVVLHRYHUNOHXUYHUVFKLO

  +DQGHOVWUDDW/HHUGDP7HOID[

  ZZZYDQZLMNDXWRVFKDGHQO

  Uw feest op maat. Mooie sfeervolle zalen voor 20 tot 400 personen. Professionele licht- en geluidsinstal-latie. Eigen uitgebreide keuken. Rolstoelvriendelijk. Professionele bediening. Gratis parkeergelegenheid.

  5JFOEXFHt&(-FFSEBN5FMtXXXIFUEBLOM

  Een mooie gelegenheid voor een feestje!

  NIEUWE CURSUSSEN STIJL-DANSEN VAN START IN STADSPODIUM GO.BLIJF GEZOND EN FIT, MAAK PLEZIER,GA

  STIJLDANSEN! In Stadspodium GO Dr. Voogdplein 90 - Leerdam leren wij u in een cursus van 10 lessen de belangrijkste dansen. Eerste les zaterdag, 31 januari a.s.

  Ver gevorderden 18.45 uur; Gevorderden 20.00 uur;Beginners 21.00 uur.

  Informatie op www.dansschoolrandoe.nl of telefoon 0653-925495 / 0596-581122

  Rijthoek 1 Haaften 0418 -591345www.autopippel.nl

  Winterbanden30% kortingGratis opslag

  GasterijPosthuys

  het o

  ude

  HotelRestaurant

  7 dagen per week geopendLeerdam Tel: 0345 618393www.hetoudeposthuys.nl

  Februari menu

  4 gangen 29,50

  reserveer nu

 • De keuze is aan u! Wij zijn de eerste winkel in de regio waar u kunt kiezen voor een scherpe internetprijs of voor een all-in-serviceprijs.

  21% BTW WEG ERMEE!

  09.00 t/m 18.00 uur

  DONDERDAG

  29 JANUARI

  09.00 t/m 21.00 uur

  VRIJDAG

  30 JANUARI

  09.00 t/m 17.00 uur

  ZATERDAG

  31 JANUARI

  OP TVS - HOME-CINEMA - SOUNDBARS - WASAUTOMATEN - WASDROGERS - KOELKASTEN - VAATWASSERS - INBOUW APPARATUUR

  EN NOG HEEL VEEL MEER !

  D&)5=3/1/6.=>3=3=/8.9:98C/+66383=?99;;++.6/?/;,++;C348D'3=1/=/;:;9.>-=/8

  BTW WEGERMEE

  991,-

  BTW WEGERMEE

  702,-

  Samsung Curved LED UE48H6850

  D

  -7>66>;?/.!&/6/?3-2:+.,/.3/8381

  DA"A'%'#*31191/-/;=303-//;.

  0=/;8/=+6638

 • LIKE ONSLEES ONS WWW.HETKONTAKT.NLVOLG ONS BEKIJK ONS

  Bomenkap in de Heemtuin De gemeente laat ze-ventien bomen in de Heemtuin kap-pen. Ze zijn volgens Geldermalsen aan het einde van hun levenscyclus. De bo-men worden in de loop van het jaar ver-vangen door nieuwe exemplaren. Ook laat Geldermalsen de inhammen van de Heemtuin uitbaggeren. Gebr. Bron start hier woensdag 4 februari mee. De werkzaamheden duren twee drie we-ken. De aan en afvoerroutes gaan via de Van Dam van Isseltweg en Tunnelweg.

  Gedeputeerde moet communicatie rond Sterk Bestuur stroomlijnen

  Markink schrijft raadsleden een briefRaadsleden in de Regio Rivierenland krijgen binnenkort een brief van gedeputeerde en stuurgroepvoorzitter Jan Markink over hun verdere rol en invloed op het proces Sterk Bestuur.

  Regiosamenwerking

  Dat is een van de uitkomsten van een ontmoeting dinsdagavond tussen vertegenwoordigers van de re-gio en de stuurgroep Sterk Bestuur, een provinciaal project dat bepalend wordt voor de bestuurlijke toekomst van de provincie.Met de brief beoogt Markink de com-municatie over het project te stroom-lijnen en goodwill terug te winnen bij gemeenteraadsleden in de regio. Die hekelden eind vorig jaar het optreden in Tiel van de commissie die de stuur-groep Sterk Bestuur adviseert over ge-meentelijke samenwerking. De voorzitter van deze adviescommis-sie, Fred de Graaf, sorteerde naar het oordeel van veel gemeenteraadsleden te voortvarend voor op een herinde-ling. Zijn volgens velen arrogante op-stelling leidde ertoe dat sommige raadsleden woedend de zaal verlieten. Vooral Culemborg en Neder-Betuwe reageerden ziedend. De adviescom-missie was dinsdag op aandringen van de Regio Rivierenland niet bij de tweede bijeenkomst aanwezig. In fe-bruari komt er een vervolggesprek over de bestuurlijke toekomst van de regio.

  Actievere rolHet Neerijnense raadslid Ed van Tel-lingen (Voor Neerijnen) drong woens-dagavond bij burgemeester Van Ruij-ven aan op een sterkere rol voor raads-leden. Dit om ervoor te zorgen dat de

  relaties tussen provincie, gemeentes en de adviescommissie, maar ook tus-sen Regio Rivierenland en de tien ge-meenteraden voortaan harmonieuzer verlopen. Van Tellingen: Het gevoel heerst dat raden weinig invloed heb-ben op wat zich op afstand afspeelt. In plaats van hun invloed uit te hollen, moeten raden een actievere rol krij-gen.

  StartdocumentOndertussen werken de gemeentese-cretarissen van Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen aan de opstelling van een startdocument. Uitdaging daarbij is om een gezamenlijk doel en een bijpassend tijdspad te formule-ren, zei woensdag wethouder Rian Verwoert (VVD). De drie gemeenten spraken eind vorig jaar af om samen-werking te intensiveren. Van Ruijven meldde in haar nieuwjaarstoespraak dat er volop wordt ge irt, maar niet getrouwd voor Neerijnense politici reden om naar de voortgang van de gesprekken te vragen.Maar Verwoert wilde er niet veel over kwijt, behalve dat er een startdocu-ment in de maak is. Het verhaal van de broedende kip. Ik zal proberen om hem op te tillen om te kijken hoeveel eieren eronder liggen. De gemeentese-cretarissen zijn intussen bij elkaar ge-weest; het document is in wording.

  Andr van der Vlerk

  Tien kilo cocane gevonden in GorinchemC8=:B De politie heeft zaterdagochtend bijna tien kilo cocane, met een waarde van bijna een half miljoen euro, gevonden bij een bedrijf in Gorinchem. De ontdekking werd gedaan door medewerkers van een distributiebedrijf. In een doos met bananen zat een dik zwart vest met veel volle zakken met pakketten. De gewaarschuwde politie stelde vast dat er in de pakketten cocane zat. In totaal bleek het om bijna 10 kilo te gaan. Het vest zat in een doos bananen die uit de ha-ven van Antwerpen bij het bedrijf was aangevoerd. Volgens het Rotterdamse HARCteam, een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en Fiod, is het waarschijnlijk de bedoeling geweest dat iemand in Antwerpen met het vest he