0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

of 30 /30
0 1

Transcript of 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

Page 1: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

01

Page 2: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

EN NU ? CULTUURKAART 2.0

Jennet SintenieProjectleider Cultuurkaart CJP

02

Page 3: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

AGENDA

1.Cultuurkaart in cijfers

2.Chronologie van feiten

3.Plan van aanpak

4.Discussie en vragen

03

Page 4: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

04

CULTUURKAART IN CIJFERS

Page 5: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

De Cultuurkaart is voor iedereen

05

•941.678 leerlingen

•1.441 schoolvestigingen

•1.400 actieve instellingen

•14 miljoen euro

Page 6: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

BESTEDINGSPERCENTAGE

06

CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

Page 7: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

BIJ WIE ?

07

CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

Page 8: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

8

aantal leerlingen beschikbaar budget besteed % besteed

vmbo 22.599 364.415,00 325.124,55 89%

havo 17.777 282.505,00 269.109,55 95%

vwo 24.442 382.015,00 355.363,48 93%

vso+pro 2.527 41.065,00 32.688,26 80%

totaal 67.345 1.070.000,00 982.285,83 92%

CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

Utrecht

Page 9: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

9

CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

Besteed door de scholen in Utrecht

Page 10: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

10

CULTUURKAART IN CIJFERS landelijke cijfers schooljaar 2010-2011

Geïnd door de instellingen in Utrecht € 1.590.062,50

Page 11: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

CULTUURKAART SUCCES

11

Op school

•Ontwikkeling van visie en beleid en een cultureel programma

•Cultuurcoordinator/CKVdocent heeft geoormerkt budget

•Bredere kennis bij docenten op school en bij de instellingen

•Goede banden onderwijs en cultuur

•Geldstroom naar instellingen

•Meer cultuurparticipatie door jongeren

•Openheid culturele instellingen

Page 12: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

012

CHRONOLOGIE

Page 13: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

CHRONOLOGIE

13

Oktober 2010: Publicatie regeerakkoord

December 2010: Petitie cultuurkaart

Maart 2011: Publicatie Rekenkamer

Juni 2011: Nota-overleg Tweede Kamer

Wijziging koers staatssecretaris

Begin november Gesprek met staatssecretaris

27 november Motie voor plan van aanpak CJP

Page 14: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

ROL VAN DE RIJKSOVERHEID

14

• Geen rijksbijdrage

• Wel BTW-vrijstelling

• Wel ondersteuning

Page 15: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

015

PLAN VAN AANPAKBASIS

Page 16: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

Belangen onderwijs

1.Budget voor cultuuronderwijs2.Continuïteit3.Kwaliteit

16

PLAN VAN AANPAK

Page 17: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

Belangen culturele instellingen

1.Budget voor cultuureducatie2.Publieke taakstelling3.Toegang tot publiek4.Continuiteit5.Kwaliteit

17

PLAN VAN AANPAK

Page 18: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

Belangen leerlingen

1.Goed cultureel onderwijs.2.Goed cultureel aanbod voor een goede prijs3.Individuele stimulans vanuit culturele sector

18

PLAN VAN AANPAK

Page 19: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

019

PLAN VAN AANPAKCultuurkaart speelt bindende rol tussen onderwijs, culturele sector, jongeren,

kortinggevers en geldschieters.

Page 20: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

Samenwerking School-cultuur-jongeren

20

PLAN VAN AANPAK

• Gezamenlijk investeren

• Convenant culturele sector: Culturele sector blijft investeren in cultuur-

educatie VO

• Korting op cultuur voor jongeren

• Geld beschikbaar: bedrag school (10 euro) en bedrag derden (5 euro?)

Page 21: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

VOORTZETTEN CULTUURKAART

4 STAPPEN

21

PLAN VAN AANPAK

Page 22: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

22

STAP 1

•Belang van cultuureducatie opnieuw op de kaart

•Nieuwe invulling aan de rol van de Cultuurkaart

PLAN VAN AANPAK

Page 23: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

STAP 2

23

• Schooldirecties overtuigen mee te doen om ten minste 10 euro te investeren.

• Zet op een rij hoe je programma aansluit bij de missie van de school.

• Zet de voordelen van de Cultuurkaart voor jouw school op een rij

• Bekijk hoe de besteding k&c zich verhoudt t.o.v. de andere leergebieden.

• Bespreek de herschikking van de middelen en mogelijke andere bronnen (leermiddelen, MAS,

ouderbijdrage)

• Maak een meerjarenplan en geef aan wat je hiervoor nodig hebt aan geld

• Maak een overzicht van wat k&c de school oplevert

Bijvoorbeeld:

Invulling van de kerndoelen (50 & 51)

Uitvoeren van de verplichtingen van CKV

Welke bijdrage levert cultuureducatie aan talentontwikkeling

Welke bijdrage levert het aan de sfeer op school

Welke bijdrage levert het aan ‘leren samenwerken’

Welke bijdrage kan een ‘cultureel profiel’ hebben aan leerlingaantallen.

Page 24: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

STAP 3

24

Het vinden van matchingsfinanciering

Voors

1.Belang cultuuronderwijs voor doelgroep2.Mogelijkheid om zich te profileren

Tegen

1.Behoefte geld komt voort uit bezuiniging2.Doen er genoeg scholen mee?3.Gaat het lukken? Geen instant succes formule

Page 25: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

STAP 4

25

Aanpassen systematiek en uitrol

1.Niet veel verandering tov andere jaren2.Gebruik techniek blijft hetzelfde3.Daar waar mogelijk: gebruiksvriendelijker

Page 26: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

26

•Continuïteit op school

• Kans op extra cultureel tegoed door private partijen en lagere overheden.

• BTW-vrijstelling  op culturele activiteiten die met de Cultuurkaart betaald worden.

• De Cultuurkaart is een samenwerkingscollectief

• De school biedt met de Cultuurkaart de leerlingen een persoonlijke voordeelpas

aan. Dit is gunstig voor het imago en het profiel van de school

• Extra voordeel bij organisaties zoals NS (groepsvervoer)

• De managementinformatie die beschikbaar is  geeft helder inzicht in het cultureel

profiel van de school

VOORDELEN CULTUURKAART

Page 27: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

27

• In mei ontvangt de directie een oproep om de school aan te melden.

• Budgethouder en projectcoördinator worden aangemeld.

• De leerling- en docentgegevens worden aangeleverd.

• De school ontvangt een factuur.

• Het volledige cultureel tegoed (bijdrage school+bijdrage fonds) komt beschikbaar.

• De budgethouder kan betalingen via de weborder gaan doen.

• De directeur en de budgethouder krijgen toegang tot de transactie- en bestedingsgegevens.

PRAKTIJK CULTUURKAART

Page 28: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

28

• Hele school ?

• Combipas ?

• Meer uitgeven ?

• ………………..

PRAKTIJK CULTUURKAART

Page 29: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

VRAGEN ?

29

Page 30: 0101. EN NU ? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 0202.

CONVENANTTEKST

30

Voor een sterk cultureel klimaat is het bereik van nieuwe en jonge publieksgroepen voor de culturele sector essentieel. De CJP Cultuurkaart biedt toegang tot 1 miljoen jongeren en is daarmee:

- een belangrijke stimulans gebleken voor professionalisering van cultuureducatie voor jongeren;- van het grootste belang voor de contacten tussen scholen en culturele instellingen;- een waardevol instrument voor ‘cultureel ondernemerschap’.

De culturele sector, verenigd door de branche- en koepelorganisaties uit deze sector, en CJP willen de maatschappelijke verbinding tussen cultuur, onderwijs en jongeren verder versterken. Om dit te bereiken moet de werking van de CJP Cultuurkaart en de ontwikkelde infrastructuur ook na het schooljaar 2011-2012 in stand gehouden worden.  Er wordt door CJP een inspanning gedaan om zoveel mogelijk gelden te verwerven bij overheden, culturele fondsen en het bedrijfsleven voor cultuureducatie van jongeren. De volgende afspraken worden in dit kader gemaakt:CJP neemt de verantwoordelijkheid op zich om zoveel mogelijk jongeren van de kaart te voorzien via verschillende kanalen zoals de jongere zelf, onderwijsinstellingen en overheden zodat ook in de toekomst, wederom minimaal 1 miljoen jongeren via deze kaart bereikt worden; De branche- en koepelorganisaties uit de culturele sector willen de CJP Cultuurkaart behouden en stimuleert haar aangesloten leden om medewerking te geven aan CJP – kortingen; CJP – acties en special events.   Amsterdam, 23 november 2011