? Web viewZe zullen samen de dragende muur van het gebouw vormen. De muur heeft als functie de...

download ? Web viewZe zullen samen de dragende muur van het gebouw vormen. De muur heeft als functie de optredende

of 12

 • date post

  15-Dec-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ? Web viewZe zullen samen de dragende muur van het gebouw vormen. De muur heeft als functie de...

INDIVIDUEELE TAAK OPLEIDINGSONDERDEEL

CONSTRUCTIES 1

Laurence Van de Voorde

Makelaardij 1

1E1

Individuele taak opleidingsonderdeel Werfgegevens

Uitvoeringsduur van het project:

Circa 2 jaar

Namen van bouwheer, architect en aannemer:

Bouwheer:

Jan Van Vlaenderen - Lembeke

Architect:

Ingrid De Baere - Zomergem

Binnenhuisarchitect:

Annick Vanwijsberghe - Assenede

Bespreking van twee bouwknopen

Bouwknooppunt 1

Het snelbouwmetselwerk

5

4

3

2

1

Binnenspouwblad

1 Snel bouwsteen:

Ze zullen samen de dragende muur van het gebouw vormen. De muur heeft als functie de optredende belastingen op te nemen, te dragen en over te brengen naar de onderliggende draagconstructie, vb.: betonblok, funderingen.

2 Spouwanker:

Het maakt deel uit van de spouwmuur. Dit moet het binnen-en buitenblad van een spouwmuur met elkaar verbinden. Het doel van de spouwanker is het vermijden dat het bol gaat staan of inzakt met gevolg van zettende materialen en ook de weersinvloeden tijdens het optrekken van het gebouw.

3 Spouwlat:

Dit wordt gebruikt om te vermijden dat er mortel in de spouw zou vallen en daardoor gaat men een spouwlat plaatsen over de spouw.

4 Metselprofiel:

Deze balken worden gebruikt om de muur loodrecht te kunnen opmetselen.

5 Isolerende bouwblok:

De isolerende bouwblok wordt geplaatst tussen de isolatielaag van de gevel en de isolatielaag van het gelijkvloers. Hierdoor vermijdt men warmteverliezen aan de muurvoet. Deze is uitgevoerd in cellenbeton.

Het gevelmetselwerk

3

2

1

3

Plaatsen van thermische spouwisolatie

3

2

1

4

Plaatsen van thermische spouwisolatie

1 Thermische spouwisolatie

2 Spouwlat

3 Vochtscherm in DPC-folie boven op een isolerend bouwblok

4 Gevelstenen

Het vochtscherm in DPC-folie (4) vindt plaats bovenop het isolerend bouwblok en is 0,2 mm dik. DPC-folie is een vochtwerende, dampdichte PE-folie. Het houdt opstijgend grondvocht tegen en het zorgt in de luchtspouw voor de afleiding van het regendoorslagvocht. Het regendoorslagvocht wordt dan via open stootvoegen in de gevelmuur afgeleid.

Maar vooraleer men van start gaat met het plaatsen van de gevelstenen, gaat men eerst de thermische spouwisolatie plaatsen. Het is belangrijk dat de isolatie goed aansluit tegen het binnenspouwblad. Tussen de isolatie en de buitenmuur is er een luchtspouw van minimum 3 cm. Het is bedekt met aluminiumfolie. De bedoeling hiervan is om verlies van stralingswarmte te vermijden en ook tegen het vocht.

2

1

Aanzetten buitenspouwblad

1 Cementering

2 Vochtscherm in DPC-folie tussen eerste en tweede laag gevelstenen

Dit is het zichtbaar metselwerk aan de buitenkant van de woning. Het dient als waterbuffer. De bedoeling is dat het regenwater ongehinderd, langs de binnenkant van het buitenspouwblad, naar beneden kan stromen. Onderaan de spouw wordt het opgevangen door een vochtscherm. Door dat dit in een helling is geplaatst wordt het water afgeleid langs de open stootvoegen. De cementering dient als waterdichting bescherming tegen het grondvocht. Hier wordt de gevelsteen in halfsteensverband gemetseld. Dit is in de praktijk het eenvoudigste metselverband.

Bouwknooppunt 2

Dakconstructie

Muurplaten

2

Ijzerverankering

4

3

1

1

Ringbalk met draadstang

1

1 Draadstang

2 Ijzerenverankering

3 Muurplaten

4 Ringbalken

Eerst een vooral worden er draadstangen (1) in het beton gestoken, waarop de ijzerverankering (2) dient voor versteveging van de ringbalken (4). De ringbalken dienen voor weerstand te bieden aan de krachten van het dakconstructie. Dit wordt op de draagmuren gegoten. De muurplaten (3) worden verankerd aan de ringbalk door de draadstangen. Hier heeft de muurplaat een breedte van 18 cm en een dikte van 6 cm. Het is de verdeelbalk voor de spanten, als verankering voor het dakstructuur aan het gebouw en de dakgoot wordt hier ook vaak aan bevestigd.

2

1

De spant met gording

3

Isolatie

4

Isolatie

1 Spant

2 Gording

3 Isolatie buitenkant

4 Isolatie binnenkant

Het dak is opgebouwd uit een houten spant (1) voor een goede versteviging. Bij de isolatie laat men die spant er door lopen. Eens de spant geplaatst is, kan men horizontale gordingen (2) plaatsen die rusten op het metselwerk. Ze liggen meestal 1 tot 2,5 meter uit elkaar. De functie van de gordingen zijn het verstevigen van de dakconstructie. Het helpt de spant op de juiste afstand te houden en het verbindt de topgevels met elkaar. Voor deze woning heeft men gebruikt gemaakt voor isolatie van het merk Unilin.

Opgezochte wetenschappelijke bronnen

Thermische spouwisolatie

Hierbij bespreek ik de thermische spouwisolatie. De bouwheer heeft voor zijn woning Unilin gekozen als firma die gespecialiseerd is in isolatietechnieken. Ze maken gebruiken van Utherm Wall. Op de site staat Utherm Wall beschreven als een winddicht en energie zuinige isolatie van spouwmuur, buitengevel of na isolatie hellend dak van binnenuit. Het is een plaat gemaakt uit PIR (polyisocyanuraat)

Bij isolatie spreekt men over de warmteweerstand of de Rd-waarde. Het drukt uit in welke mate de warmtedoorgang belemmerd wordt over n uur de tijd, een oppervlakte van 1m, voor een temperatuurverschil van 1C en wordt uitgedrukt in m. K/W. Hoe groter deze waarde hoe beter de isolatie is. Hieruit kan men de lambdawaarde van isolatiemateriaal aangeven. Dit is de mate waarin het materiaal warmte geleidt, uitgedrukt in W/mK. Bij Utherm Wall is de lambdawaarde 0,022 W/mK gebaseerd op CE. Hoe lager deze waarde hoe beter het isoleert. Deze plaat zal is dus goed isoleerbaar.

Aan de dakrand van daken met een helling tussen 2% en 5% moet een opstand van minimum 150 mm boven het afgewerkte dakvlak verwezenlijkt worden. Om te vermijden dat er hierbij koudebruggen zouden ontstaan, kan men zijn toevlucht nemen tot een thermische onderbreking of een opstand uit gesoleerd metselwerk. Men zou er eveneens voor kunnen opteren om de opstand thermisch te isoleren. In dit geval dient men erop toe te zien dat ook de thermische isolatie van het horizontale bovengedeelte van de dakopstand verzekerd is. Indien de dakopstand uit cellenbeton bestaan, dient men bij grote dakrandlengten rekening te houden met het risico op bolkomen ten gevolge van thermische belastingen. In voorkomend geval kan het ook hier aangewezen zijn om de dakopstand bijkomend thermisch te isoleren. Indien de opstand niet over de volledige hoogte afgedicht moet worden, werkt men de afdichting af. Vermits de XPS-platen voor gebruik op omkeerdaken steeds beschermd moeten zijn tegen zonlicht (UV-straling), dienen de tegen de opstand aangebrachte platen fabrieksmatig voorzien te worden van een afwerking (bv. mortelbestrijking). De kopse zijde wordt beschermd door de muurkap. De XPS-platen worden gewoonlijk niet tegen de opstand verlijmd. Het is dan ook raadzaam om de opstandhoogte te beperken tot de plaatafmetingen, zodanig dat de isolatieplaat zowel onder- als bovenaan ingeklemd zou kunnen worden (respectievelijk door de dakisolatie en de muurkap). Indien bovenstaande principes niet nageleefd kunnen worden (bv. in geval van een dakrandafwerking met een dakrandprofiel of hogere opstandhoogtes), dient men de opstanden uit te voeren met isolerend metselwerk of volgens het principe van een warm dak. Als alternatief kan men eveneens een gevelbekleding tegen de omkeerisolatie voorzien.

Gording

Het WTCB wordt vaak geconfronteerd met vrij aanzienlijke doorbuigingen bij gordingdaken. De doorbuiging van het dak neemt toe met de tijd. In bepaalde gevallen gaat deze gepaard met scheuren in het metselwerk. Dit probleem vindt zijn oorzaak voornamelijk in de toepassing van steeds grotere overspanningen voor gordingen. Men dient er namelijk rekening mee te houden dat de doorbuiging van een gording recht evenredig is met de vierde macht van haar overspanning. Er moet dan ook aan de dimensionering van het dak, en van een gordingdak in het bijzonder, de nodige aandacht worden besteed.

Uitvoeringsplannen van de werf

Ik kreeg geen toegang van de bouwheer om de uitvoeringsplannen op A4-formaat te publiceren, enkel fotos van de R-zijgevel, L-zijgevel en de voorgevel.

R-zijgevel

L-zijgevel

Voorgevel

BRONNEN:

Eigen notities door Dhr. D. Gijsemans

Unilin (2013). Geraadpleegd op 19 november 2015 via http://www.unilininsulation.com/be-nl/Producten/PIR-isolatieplaten/

Dakhellingen tussen 2% en 5% (2015) Geraadpleegd op 19 november via http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=tv-nit&pag=244&art=6&niv01=6_5&niv02=6_5_1

Houten gordingen voor daken (2015) Geraadpleegd op 19 november via http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=publ&doc=WTCB_Tijdschrift_1992_4_p21.pdf&lang=nl

Laurence Van de Voorde6 december 20153