Web viewaan te leveren in Word: Gepubliceerde stukken vallen niet onder verantwoording van de...

Click here to load reader

 • date post

  04-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web viewaan te leveren in Word: Gepubliceerde stukken vallen niet onder verantwoording van de...

Il Bollettino, 135Estate 2013

Estate 2013Il Bollettino, 135

Il Bollettino

Driemaandelijks ledenblad

van de

Vereniging Dante Alighieri

Leiden-Den Haag

Colofon

Il Bollettino

verschijnt 4 maal per jaar

Redactie

Marisa Jansen-Miglioli

Coralie van Nes

RedactieadresEmmaplein 17a

2225 BK Katwijk

marisamiglioli@casema.nl

bollettino@dante-alighieri.nl

Kopij

voor het eerstvolgende nummer

in te zenden vr 15 september 2013

aan te leveren in Word

Gepubliceerde stukken vallen niet onder verantwoording van de redactie of het bestuur. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen in te korten of niet te plaatsen

Advertentiekosten

kwart pagina 37,50

halve pagina 75,00

hele pagina 150,00

Abonnement

Het abonnement is inbegrepen bij het lidmaatschap van de vereniging

( 25 p.p. per cursusjaar)

Productie en verzending

MultiCopy Katwijk Klei-Oost

Aan dit nummer hebben verder meegewerkt

Willemien Cazzato-Wagner, Massimiliano Picciarelli, Dini Schuyl, Claudia de Waard, Chris Westenbroek, John van Zanten

Inhoud

3Voorwoord voorzitter

4Agenda

Open avond

Lezing september

Lezing oktober

9Uit het klaslokaal

Nieuws van de PLIDA

10Studiebeurzen

12Lezersbrieven

Italianen op het verkeerde been

gezet in de Keukenhof in Lisse

Una esperienza straordinaria

Daphne e Dante

Due settimane a Torino

Een bijzondere ontmoeting

In memoriam

22Leuk Italiaans

26Cultureel nieuws

28Bestuurssamenstelling

Cari amici e soci della Dante,

Zomer! Het seizoen dat wordt ingeluid door schooltassen aan vlaggenmasten en, in sommige gedeelten van internationaal Den Haag en omgeving, af en aan rijdende verhuisautos uit alle windstreken. Plus deze zomer in het bijzonder, door het verschijnen van de thriller Inferno van de Amerikaanse schrijver Dan Brown, de titel losjes geleend van het eerste cantica van de Divina Commedia van onze schutspatroon Dante Alighieri. Het speelt zich dan ook af in zijn geboorteplaats Florence, in zijn eigen woorden: die zeer schone en beroemde dochter van Rome, waar hij overigens uit was verbannen. en paar spannende maanden in het vooruitzicht voor de liefhebbers van het genre.

Iets minder spannend zijn de activiteiten van het bestuur en ondersteunende leden om onze website te vernieuwen, zoals aangekondigd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering. Het streven is om de leden- en cursusregistratie zodanig in de website op te nemen dat belangstellenden zichzelf daarop kunnen inschrijven. Onze zusterverenigingen uit Rotterdam en Eindhoven staan ons daarin met raad en daad terzijde. Het resultaat en dienstverlening aan onze leden/cursisten zal zeker niet onderdoen voor wat we nu hebben, maar zal naar verwachting aanzienlijk minder arbeidsintensief zijn.

Hier dringt zich het citaat op uit het beroemde boek De Tijgerkat van Giuseppe Tomasi di Lampedusa: alles moet veranderen om alles te laten blijven zoals het was. Dat is ook de uitdaging waarvoor het bestuur n de leden van onze Societ zich zien gesteld: hoe weerstaan wij de crisis die ons iedere dag vanaf de voorpaginas wordt ingepeperd ? Hoe blijven wij aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe leden?

Wij hopen en verwachten ook in het komende verenigingsjaar daaraan bij te zullen dragen door aantrekkelijke conferenze en corsi aan te bieden in een stimulerende omgeving, en dat nog bovendien zonder de ledenbijdrage te verhogen.

Namens het bestuur wens ik u en de uwen zeer ontspannen en verkwikkende zomermaanden toe!

Jan Spoelstra, voorzitter

Convivio trattato primo cap.III: la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza.

Agenda

De lezingen worden gehouden in het ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan 9 te Den Haag in de taal waarin ze zijn aangekondigd. Tenzij anders aangegeven, beginnen de lezingen om 20:00 uur.

Vrijdag 13 septemberVan 19:00 tot 22:00 Open Avond

(Let op: in afwijking van hetgeen in het programmaboekje staat is het geen 6 september maar vrijdag 13 september!)

Vrijdag 20 septemberLe feste Veneziane

conferenza tenuta da Federica Meneguzzo

Vrijdag 18 oktoberOrizzontalit olandese e verticalit ligure

conferenza tenuta da Marino Magliani

Gloria del disteso mezzogiorno Onder de middagzon

Gloria del disteso mezzogiorno Glorie van t uitgespreide middaguur

quandombra non rendono gli alberi, als nergens meer een boom nog schaduw draagt

e pi e pi si mostrano dattorno en al wat zich vertoont in de natuur

per troppa luce, le parvenze, falbe. door t veel licht verdoezelt en vervaagt.

Il sole, in alto, - e un secco greto.De zon in t zenit, - een verdroogd riviertje.

Il mio giorno non dunque passato:Mijn dag is dus nog niet geheel verstreken:

lora pi bella di l dal muretto de mooiste uren liggen achter t muurtje

che rinchiude in un occaso scialbato. waarop de vale avondstralen breken.

Larsura, in giro; un martin pescatore De hitte schroeit, een ijsvogeltje zwenkt

volteggia suna reliquia di vita. en fladdert rond op zoek naar restjes leven.

La buona pioggia di l dallo squallore,De malse regen schuilt in wat verzengt,

ma in attendere gioia pi compita. maar slechts in t wachten is t geluk gegeven.

(da Ossi di seppia di Eugenio Montale, door Frans van Dooren vertaald)

Vrijdag 13 september

(Let op: in afwijking van hetgeen in het programmaboekje staat is het geen 6 september maar vrijdag 13 september!)

Open Avond

Kennismaking en gratis niveautest voor nieuwe cursisten en genteresseerden

Op vrijdag 6 september van 19:00 tot 22:00 uur wordt een Open Avond in Italiaanse sfeer gehouden voor nieuwe cursisten en genteresseerden, in het ROC Mondriaan, Koningin Marialaan 9, Den Haag. Er kan dan kennis worden gemaakt met docenten en bestuur en men kan zich alsnog inschrijven voor het cursusjaar, voor zover er nog plaats is in de gewenste cursus. Het verdient daarom aanbeveling u eerder in te schrijven. Onze docenten kunnen u desgewenst adviseren over het voor u geschikte niveau.

Die niveautest begint al om 18:00 uur en u dient zich wel uiterlijk 9 september per e-mail daarvoor aan te melden bij de cursusorganisator: corsi@dante-alighieri.nl.

Als de niveautest uitwijst dat u beter een andere cursus kunt kiezen dan die waarvoor u zich heeft ingeschreven, kan dat alsnog in orde worden gemaakt.

Vrijdag 20 september

Le Feste Veneziane

Antiche celebrazioni sacre e profane che si ripetono nella Venezia odierna

Conferenza tenuta da Federica Meneguzzo

Ci sono avvenimenti dogni sorte che segnano la storia di una citt: la periodica celebrazione cittadina di questi eventi fissa i rituali personali e colletivi che chiamiamo tradizione.

Joseph Heintz il Giovane: Processione per il Redentore (1670 circa)

Venezia una citt che ha sempre molto amato le feste, che ha cercato di trasformare ogni vicenda significativa per la citt in una celebrazione accessibile a tutti gli abitanti delle sue isole. Cos facendo Venezia ha rinnovato e garantito lorgoglio dei suoi abitanti di appartenere alla Repubblica.

Per questo, nonostante il passare dei secoli ed il mutare dei costumi, moltissime feste popolari sono ancora vive a Venezia; alcune di loro si sono arricchite via via di nuovi significati e rituali, alcune di loro hanno perso lustro o grandezza e rivivono solo allinterno delle famiglie (soprattutto in cucina!) o allinterno dei Sestieri (quartieri).

Durante la conferenza faremo un viaggio storico, architettonico, culturale e culinario tra le antiche feste Veneziane che sono rimaste in uso e che ancora infiammano i Veneziani: feste grandi come Il Redentore, La Salute, Le Marie e La Sensa e feste pi piccine, come le innumerevoli Sagre nei Campi di quartiere.

Processione per il Redentore (2012)

Federica Meneguzzo, nata a Vicenza nel 1972, si trasferisce nel 1991 a Venezia per studiare Architettura allo I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) dove si laurea e dove inizia poi a lavorare occupandosi di restauro.

Amante della citt di Venezia e del suo spirito che vive nei gatti delle calli, si occupa per anni delle colonie feline nei quartieri popolari e allinterno dellArsenale.

Nel 2000 si trasferisce a Rotterdam e lavora in diversi studi di architettura come progettista. Nel 2009 consegue il diploma di Bouwkundig Projectleider ad Utrecht.

Attualmente architetto freelance, docente di Arti Visive al Pleysier College (Voortgezet Speciaal Onderwijs) di Den Haag, co-fondatrice della Stichting HottentottenTALENTtentoonstelling per workshops nelle scuole elementari di Rotterdam, organizzatrice di installazioni ed avvenimenti culinari.

Vrijdag 18 oktober

Orizzontalit olandese e verticalit ligure

Conferenza tenuta da Marino Magliani

Uno scrittore italiano che racconta la sua terra fatta di terrazze e paesi aggrappati alle rocce, attraverso la mineralit di una costa inzuppata del Mare del Nord. Il suo ultimo libro Zoo a due, racconti animali con Giacomo Sartori, in cui lio narrante segue con un monitaraggio attento il viaggio di un cane abbandonato sulle colline liguri, che tenta di tornare al mare e conoscerlo. Il libro precendente a questo Amsterdam una farfalla, una non guida per penetrare la citt e riconoscerne i luoghi intatti e magici come fa il Tuareg attraverso le sue oasi. Sono i libri che, forse, pi di altri, giocano a costruire un percorso, u