MARY C/De angst voorbij...DOC file · Web viewinfernix.net

Click here to load reader

 • date post

  15-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MARY C/De angst voorbij...DOC file · Web viewinfernix.net

Van Don Miguel Ruiz zijn bij Ankh-Hermes de volgende titels verschenen:

Mary Carroll Nelson

De angst voorbij

Een Tolteekse gids naar vrijheid en vreugde

De visie van Don Miguel Ruiz

Uitgeverij Ankh-Hermes bv Deventer

Van Don Miguel Ruiz zijn bij Ankh-Hermes de volgende titels verschenen:

De vier inzichten (2e druk)

Gebeden

Meesterschap in liefde

www.ankh-hermes.nl

Oorspronkelijke titel: Beyond Fear, uitgegeven door Council Oak Books, Tulsa (Oklahoma), Verenigde Staten.

Vertaling: Gerdie Brongers

CIP-gegevens

ISBN: 90 202 8302 2 NUR: 720

Trefwoord: Tolteekse wijsheid / Ruiz

2002 Mary Carroll Nelson en Miguel Angel Ruiz

2003 Nederlandse uitgave Ankh-Hermes bv, Deventer

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de

uitgever.

Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any form, by print, photoprint, microfilm, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher.

GEBED

Bid alsjeblieft om te beginnen samen met mij. Lees eerst de woorden van het gebed en trek dan een paar ogenblikken uit om je ogen te sluiten en deze kleine oefening zelf te doen. Telkens als je je eenzaam voelt of ongeliefd, herhaal dan dit devote ritueel en je zult je weer heel voelen.

Richt je aandacht op je longen. Voel het plezier van het ademen. Ademen voorziet in de grootste behoefte van de mensheid. Als we in een behoefte voorzien, ervaren we genoegen.

Voel de sterke verbinding tussen jouw longen en de lucht. Gewoon ademhalen is al voldoende om je gelukkig te maken. Je kunt het genoegen van de sterke verbondenheid tussen jou en de lucht altijd ervaren. Die sterke verbondenheid, die gemeenschap, is liefde. Toen de aartsengel de mensen schiep, legde hij het geschenk van liefde voor hen in de lucht. Die gave van liefde vult je hele wezen wanneer je in iedere cel van je lichaam, in iedere emotie en in ieder lichtdeeltje dat jou creert met vol bewustzijn ademt.

Vandaag, o Vader/Moeder God, vragen wij U tot ons te komen en altijd met ons te zijn. We bieden U onszelf aan opdat U onze ogen, onze stem en onze handen kunt gebruiken om Uw liefde met Uzelf te delen, omdat we En zijn.

In iedere richting, van een elektron tot de sterren, van materie tot geest, van elke emotie tot de energie van het licht vragen wij U, God, ons te helpen als U te zijn - onvoorwaardelijk lief te hebben. Help ons van onszelf te houden gewoon zoals we zijn, zonder oordeel, want als we onszelf veroordelen, bevinden we onszelf schuldig en menen we onszelf te moeten straffen, waardoor we lijden. Help ons te zijn zoals je bent en alles te aanvaarden gewoon zoals het is, lief te hebben zoals U liefhebt - onvoorwaardelijk.

Liefde verandert de hele wereld. Liefde is Uw ware naam en wij zijn Uw kinderen, dus zijn wij ook Liefde. O Vader/Moeder God, help ons gewoon zoals U te zijn.

Amen.

INHOUD

Gebed

Regreso a la Vida

Terugkeer tot het leven

Opmerking van de auteur

Voorwoord: Een droomreis

HOOFDSTUK EEN

Teotihuacn: de plaats waar mensen goden worden

HOOFDSTUK TWEE

Het visioen van Teotihuacn

HOOFDSTUK DRIE

Stilzwijgende kennis en elementen van Tolteekse wijsheid

HOOFDSTUK VIER

De helledroom

HOOFDSTUK VIJF

Bewustzijn, evolutie en de droom

HOOFDSTUK ZES

Transformatie-instrumenten I: De mitote en de inventarisatie

HOOFDSTUK ZEVEN

Transformatie-instrumenten II

HOOFDSTUK ACHT

De wereld van gerechtigheid

HOOFDSTUK NEGEN

Leven na de dood

HOOFDSTUK TIEN

De weg tot de dood in Teotihuacn

HOOFDSTUK ELF

Hoe de nagual zich in de wereld manifesteert

HOOFDSTUK TWAALF

Gaya's verhaal - De wijsheid van een nagual-vrouw

HOOFDSTUK DERTIEN

Profetien

Epiloog

Informatie

Door het hele boek heen worden de woorden van Miguel Ruiz aangegeven met een tekeningetje van een slang in de marge.

En in de digitale uitvoering wordt dit aangegeven in kleur

REGRESO A LA VIDA

Despierto, y ya no era el mismo

Por primera vez, abri los ojos

Los mismos que cre tener abiertos

Enganndome por tanto tiempo

Sin saber que unicamente

Estaba viviendo en un falso sueno.

Con una hermosa sonrisa,

Como una estrella brillante,

El Angel de la Muerte

En el Angel de la Vida cambiaba

Transformando de mi vida el drama

En la mas deliciosa comedia.

Es que acaso he fallecido?

Pregunt al Angel con sorpresa, Muerto por tanto tiempo has estado

Y aunque en to cuerpo el corazn lath,

Tu mente en la tumba de la ilusin dorma,

Donde to divinidad inconciente yaca.

Tu corazn aun late,

Tu cuerpo aun respira

Mas to mente ha despertado

Del largo letargo del infierno.

Es por eso que tus ojos han cambiado

Admirando la belleza que te espera.

Tu divina conciencia has despertado

De to ser, el amor emana

Dejando el odio y el temor en el pasado.

La acusacin y la culpa han terminado

Perdonando to alma has resucitado

Comenzando tu romance con la vida

Mis ojos la vieron fascinado

Comprendiendo la verdad en mi dormida

Sin pensarlo, me rendi sin condicin

Y ahora con humildad, acepto la muerte y la vida

Dejando it las ataduras del infierno

Con gratitud veo partir mi amor eterno.

Miguel Angel Ruiz

TERUGKEER TOT HET LEVEN

Ik word wakker

en niets is hetzelfde.

Voor het eerst

open ik mijn ogen,

die ogen waarvan ik lang dacht

dat ze konden zien.

Nu merk ik dat alles wat ik voor waar hield

niet meer dan een bedrieglijke droom was.

Toen werd, als een stralende ster,

de Engel des Doods

de Engel des Levens

en transformeerde mijn droom

van een angstige tragedie

tot een blijde komedie.

Verbaasd vraag ik de Engel:

Ben ik dood?' Ze antwoordt:

Ja, al die jaren sliep je innerlijk

- hoewel je hart bleef slaan -

in het graf van de waan,

zich onbewust van je goddelijkheid.

Nu ben je,

met een kloppend hart en een ademend lichaam,

uit de hel teruggekeerd tot het leven.

Met nieuwe ogen

bewonder je de schoonheid die je wachtte.

Je goddelijke bewustzijn wekt

Alle liefde in je wezen

Haat en angst zijn voorbij,

weg zijn schuldgevoelens

en de behoefte anderen de schuld te geven.

Je ziel vergeeft,

je goddelijkheid leeft.'

Mijn ogen staren gefascineerd naar de Engel.

Ik voel de waarheid die in me ontwaakt

en geef me bereidwillig

en onvoorwaardelijk over.

In alle nederigheid

aanvaard ik de dood en het leven.

Ik laat alle banden met de hel los

en zie met nieuwe ogen

mijn eeuwige geliefde ... vertrekken.

Miguel Angel Ruiz

Opmerking van de auteur

Ik heb het voorrecht Don Miguel Ruiz en zijn bijzonder lieve vrouw Gaya al jaren te kennen. Miguel en ik hebben in Santa Fe en Albuquerque, New Mexico, en in Teotihuacn, Mexico, talloze gesprekken gevoerd.

Bij al die gelegenheden was ik me ervan bewust dat we tijdens zo'n gesprek in een andere dimensie hadden verkeerd waar de mogelijkheden tot transformatie legio zijn. In die andere dimensie, waarin ook Gaya vertoeft, overheersen bevestiging, een positieve zienswijze en een diep holistisch gevoel voor het heilige. Aan mij de taak om de wijsheid van Don Miguel te vergaren en vorm te geven.

Hoewel ik geen aspirant-nagual ben, noch een sjamaan, is mijn verbeeldingskracht door de jaren heen waarin ik dit boek schreef doordrenkt geraakt van 'nagualisme', met zijn eeuwige belofte van een hemel op aarde - iets waarvoor ik uiterst dankbaar ben.

Mary Carroll Nelson Albuquerque, New Mexico

VOORWOORD

EEN DROOMREIS

Dit boek zal je meenemen op een droomreis in je fantasie, je verbeeldingskracht. Je bestemming is de hemel op aarde en je gids zal Miguel Angel Ruiz zijn.

Miguel is een nagual.

Nagual' is een woord dat al sinds mensenheugenis bestaat in de taal van de Azteken - het Nahuatl. Het woord nagual' begint ook in het Engels door te dringen en wordt daar gebruikt in discussies over sjamanisme. Wat is een nagual nu eigenlijk precies?

Volgens de Tolteekse traditie is al wat bestaat n levend wezen, dat zichzelf manifesteert door alles wat we waarnemen en al wat we niet kunnen waarnemen te creren. Dit levende wezen is het enige wat werkelijk bestaat. Al het andere, ook wijzelf, is slechts een voortvloeisel uit dit grootse en prachtige wezen.

Dit wezen beheerst onze planeet door toezicht te houden op de energie van de zon, die zelf ook een uitvloeisel is van dat ene wezen, terwijl alle planeten die om de zon heen draaien op hun beurt emanaties van de zon zijn. Het hele leven op de planeet Aarde is een emanatie van de zon in wisselwerking met Moeder Aarde.

Om de emanaties van het ene levende wezen te begrijpen, verdeelden de Tolteken alles in dat wat nagual is en dat wat tonal is. Nagual is alles wat bestaat maar wat we niet kunnen waarnemen. We zouden het het onkenbare en