-Feedback-. Om in de goede gunst bij haar vriendinnen te vallen, verkiest Lieve, net als haar...

of 19 /19
-Feedback-

Embed Size (px)

Transcript of -Feedback-. Om in de goede gunst bij haar vriendinnen te vallen, verkiest Lieve, net als haar...

 • Dia 1
 • -Feedback-
 • Dia 2
 • Om in de goede gunst bij haar vriendinnen te vallen, verkiest Lieve, net als haar vriendinnen om met haar beperkte weekbudget meer te betalen voor een merk t-shirt dan een gelijkaardig en goedkoper t- shirt aan te schaffen zonder merknaam. Welke handelingsvorm past Lieve hier toe mbt haar aankoopgedrag? A. Peer review B. Sociaal handelen C. Traditioneel handelen D. Geen van bovenstaande
 • Dia 3
 • B. Sociaal handelen Handelen is sociaal wanneer de actor bij het plannen van zijn/haar handelen rekening houdt met wat anderen gaan en kunnen doen (HB p.25). Meeste verwarring met peer review (een methode om de kwaliteit van het werk te verhogen door het te laten controleren door een aantal gelijken (H1)).
 • Dia 4
 • Karel, een sociologiestudent leeft 3 maanden samen met een zigeunerstam. Hij wil zo een beter beeld krijgen van de man-vrouwverhoudingen bij zigeuners. Over welk soort dataverzameling gaat het hier? A. Kwantitatief, een participerende observatie met secundaire gegevens. B. Kwantitatief, via primaire gegevens. Als Karel betekenissen van interactie wil bestuderen, dan heeft het verzamelen van cijfermateriaal immers geen zin. C. Kwalitatief, via secundaire gegevens. Als Karel betekenissen van interactie wil bestuderen dan zou hij inderdaad beter cijfermateriaal verzamelen. D. Kwalitatief. Een participerende observatie met primaire gegevens.
 • Dia 5
 • D. Kwalitatief. Een participerende observatie met primaire gegevens. Kwalitatief: Karel wil betekenissen van interactie (man-vrouw verhoudingen) bestuderen. Primaire gegevens: Karel verzamelt zijn gegevens zelf. Participerende observatie: Karel gaat drie maanden deelnemen aan het sociale leven van die sociale groep (HB p.25).
 • Dia 6
 • Reko en Tia maken beide deel uit van de Tamtanies-samenleving die uit drie groepen bestaan. Zo is Reko sinds hij het daglicht zag lid van de Kamibillas, die een zeer lage status genieten en is hij omwille van de sociale achtergrond van zijn ouders verplicht om de ganse dag vuile werkjes op te knappen. Bij de vierjaarlijkse verkiezing van de Chefa, de leider van de Tamtanies, heeft hij net zoals alle leden van de Kamibillas geen stemrecht. De andere groepen, die worden afgescheiden van de Kamibillas, noemt men de Chefanen, dit zijn religieuzen die nauw contact hebben met de Chefa, en de Simpanen die vooral handenarbeid verrichten en handel drijven. Beide bepalen het beleid en hun lidmaatschap is gebaseerd op toegeschreven status. Nu, enkele jaren terug begon Reko een heimelijke relatie met Tia, een meisje van de Simpanen. In het geheim, want binnen de Tamtanies-samenleving geldt dat leden van de Kamibillas niet mogen trouwen met leden van de Simpanen of Chefanen. Welk stratificatiestelsel en patroon van partnerselectie is hier van toepassing? A. quasi-kaste en endogamie B. kaste en endogamie C. kaste en polygynie D. quasi-kaste en polygynie
 • Dia 7
 • B. Kaste en endogamie Kaste: er is geen contact of mobiliteit tussen de verschillende nominale groepen (HB. p.245) Endogamie: de partner moet uit de eigen sociale groep komen (HB p.48).
 • Dia 8
 • Charles is sinds een paar dagen leider van de sekte Zonen van Babylon. Hij volgde zijn vader Louis op, stichter en bezieler van de sekte, die door zijn volgelingen vereerd werd als een god. In Charles zien de gelovigen echter geen god, maar ze volgen zijn bevelen op omdat de regels van de sekte, die vader Louis heeft achtergelaten, hen dat gebieden. Welke vorm van dominantie oefende vader Louis uit, en welke vorm oefent zoon Charles uit? Kies de meest correcte oplossing. A. Louis had macht, Charles rationeel-legale autoriteit B. Louis bezat rationeel-legale autoriteit, Charles charismatische autoriteit C. Louis bezat charismatische autoriteit, Charles macht D. Louis bezat charismatische autoriteit, Charles rationeel- legale autoriteit
 • Dia 9
 • D. Louis bezat charismatische autoriteit en Charles rationeel-legale autoriteit Charismatische autoriteit: gebaseerd op intense verering van personen toegeschreven uitzonderlijke kenmerken. Rationeel-legale autoriteit: geloof in de geldigheid van het recht. De regels gebieden de volgelingen Charles te volgen ( HB p.93 ).
 • Dia 10
 • Pieter is begeleider op het speelplein. Tijdens een rustig moment observeert hij de aanwezige jongens nabij het voetbalveld. Jef die 8 jaar is, ziet hij een perfecte pas geven aan Sam die daarop een mooi doelpunt maakt. Wouter, 5 jaar, staat wat aan de zijkant en schopt de bal constant de lucht in waarop hij met een fenomenale sprong zijn eigen bal probeert te vangen in ware Jean-Marie Pfaff stijl. Wat Pieter het meest opvalt, is dat Steven, die nog 3 jaar moet worden, naast het veld loopt en de bal steeds voor zich uitschopt om er dan achter te lopen en er opnieuw op te trappen. In welk stadium van de ontwikkeling van het Self bevinden deze kinderen zich volgens de theorie van G.H. Mead? A. Jef in de game stage, Wouter in de play-stage en Steven in de imitatiefase. B. Jef in de play-stage, Wouter in de game stage en Steven in de imitatiefase. C. Jef in de imitatiefase, Wouter in de play-stage en Steven in de imitatiefase. D. Jef in de play-stage, Wouter in de imitatiefase en Steven in de game- stage.
 • Dia 11
 • A. Jef in de game stage, Wouter in de play-stage en Steven in de imitatiefase. Game stage: eerste schooljaren het kind speelt meerdere rollen, speelt ook met anderen. Play-stage: tussen 3j en 6j gesoleerde rollen, kinderen nemen het gedragspatroon van anderen in het spel over. Imitatie: