· PDF file... Automated Unit Testing, Automated IntegrationTesting, Performance & Load...

4
dé maat in ondernemen T he Future Group is het grootste fysieke ICT expertisenetwerk van Nederland opgericht in 2000 en bestaat uit circa 300 vakspecia- listen. The Future Group is een uniek samenenwerkingsverband, gericht op ICT dienstverlening, bestaande uit een 13 tal autono- me maatschappen. Zij vormen samen de groep. The Future Group begeeft zich veelal op het raakvlak van business en complexe ICT. www.the-future-group.com

Transcript of · PDF file... Automated Unit Testing, Automated IntegrationTesting, Performance & Load...

Page 1: · PDF file... Automated Unit Testing, Automated IntegrationTesting, Performance & Load Testing, Security Testing, Selenium, Cucumber, JMeter, Loadrunner,

dé maat in ondernemen

The Future Group is het grootste fysieke ICT expertisenetwerk van

Nederland opgericht in 2000 en bestaat uit circa 300 vakspecia-

listen. The Future Group is een uniek samenenwerkingsverband,

gericht op ICT dienstverlening, bestaande uit een 13 tal autono-

me maatschappen. Zij vormen samen de groep. The Future Group

begeeft zich veelal op het raakvlak van business en complexe ICT.

www.the-future-group.com

Page 2: · PDF file... Automated Unit Testing, Automated IntegrationTesting, Performance & Load Testing, Security Testing, Selenium, Cucumber, JMeter, Loadrunner,

Core Business

“The Future Group onderscheid zich niet alleen op basis van kennis en

innovatie, maar ook door waardering en oprechte interesse”

Ronald Bijl,Sales & Implementation Manager Parkmobile

A ls The Future Group verenigen we het beste van 2 werelden: voor onze maten de ultieme

zelfstandigheid met ruimte voor vak-manschap, en dankzij The Future Group een professioneel netwerk en maximale ontzorging. Hetgeen voor u als klant betekent dat u verzekerd bent van hoogstaand en professio-neel maatwerk. Door ons exclusieve expertisenetwerk kunnen wij een hoge mate van kwaliteit en continuïteit waarborgen.

The Future Group is gespeciali-seerd in ondersteuning van uw organisatie door:■ ICT resource management op high-endlevel;■security & architectuurscans, onaf- hankelijk advies, training en coaching;■ ontwikkelen, modificeren en testen

van applicaties;■ exclusieve samenwerking met hon-

derden maten (maximale flexibiliteit en continuïteit);

■ upgraden van lopende projecten of afdelingen vanuit technische invalshoek

Onze professionals adviseren en im-plementeren op tijdelijke basis; de aanpak is gericht op lange termijn suc-ces voor u als opdrachtgever. De strenge ballotagecommissie van The Future Group biedt de garantie dat alleen de allerbeste, hoogopgeleide (HBO-WO) en ervaren vakspecialisten zich bij The Future Group kunnen aan-sluiten. The Future Group bedrijfscul-tuur wordt daarbij gekenmerkt door ondernemerschap, groei en ontwikke-ling. Dat zorgt voor een hoge gedreven-heid en productiviteit in de uitvoering van opdrachten, waarvan u direct pro-fiteert.

Omzetverdeling per maatschap

Door onze heldere kijk op bedrijfsvoeringvraagstukken en gedegen vakkennis realiseren we doeltreffende en flexibele oplossingen voor onze klanten. Onze strategie is er op gericht samen met de klant duurzame oplossingen te bieden op het gebied van informatievoorziening en personeel. Onze realisaties vinden plaats op zowel bedrijfskundig, procesmatig als technologisch gebied.

Projecten worden door The Future Group voornamelijk uitgevoerd op ba-sis van time hire, maar kunnen ook fixed date fixed price worden gereali-seerd.

TFG AcademyDaarnaast beschikt The Future Group over een indrukwekkend trainingsar-senaal en bijbehorende faciliteiten. Trainingen gegeven door maten die de theorie aan de praktijk weten te koppe-len, waardoor voor u en uw medewer-kers een optimaal rendement wordt gehaald. Zo kunt u bij ons terecht voor trainingen en coaching op het gebied van o.a.:

Software Development• ADF XML Data control• Code Quality met JDeveloper• Oracle Data Integrator• HTML5/AngularJS

Organisatie• Leading SAFe• Speed MBA• Lego Serious Play• Scrummaster (PSM1) • Lean Six Sigma• Product Owner• Data Privacy CIPP/E

Requirement/testen• Heldere wensen en eisen• Requirements engineering (IREB)

Java

Microsoft

Trending Technology

Security

Oracle

SAP

Test

BI-DWH

Demand/architectuur

Agile Partners

Projectmanagement/analyse

Integratie

13%

7%

10%

5%

17%

6%

10%

6%

9%

4%

10%

3%*Totale omzet 2016 Euro 30.000.000

Page 3: · PDF file... Automated Unit Testing, Automated IntegrationTesting, Performance & Load Testing, Security Testing, Selenium, Cucumber, JMeter, Loadrunner,

■ Ons exclusief expertise ICT netwerk van honderden vakspecialisten (maten)

■ Ons hoge kwaliteitsniveau door toepassing van ballotageprincipe onder specialisten

■ Ons complete ICT portfolio bestaande uit multi specialisatie, uitvoering, training en advies

■ De onafhankelijke rol, ondernemersdrive en onderlinge toegankelijkheid van de

deelnemende maten

■ Onze kennisuitwisseling middels TFG Academy, Innovation Event, Deep Dive sessies

en TFG Magazine

■ Onze bovengemiddelde reactiesnelheid door ‘platte organisatie’, persoonlijke aanpak

en dedicated accountmanagement

■ Onze grote mate van continuïteit door extreem laag verloop binnen de maatschappen

■ Onze klinkende klantreferenties met zowel proven als trending technologies

COMPETENTIESCapaciteit eigen

medewerkers SENIOR

Capaciteit TFG & Friends

1.Business Intelligence & Datawarehousing

BI Framework, Business Intelligence, Corporate Performance Management, Master Data Management, Architec-tuur, verzorgen rapportages, Inrichten DWH, Cognos, SQL (server), ETL, DWH, OWB, Business Objects, SAP BI, SSIS, SSAS, SSRS, ODI, Qlikview, Qliqsense, Tableau

26 15

2. Demand ManagementProces specialist, Demand management, BiSL, ASL, Prince 2, functioneel beheer

15 25

3.Architectuur + Enterprise Application Integration

Integratie Architect, Solution architect, Enterprise architect, Integration technology, Service Oriented Architecture, Project architectuur, Business & IT architectuur, Tibco, Sybase, MDD, BizTalk, PEGA, Mule, Sonic, SOA/ESB

20 10

4. SAP ConsultancySAP ECC – SAP Netweaver – Basis Consultancy – BW – FICO – FICA – Insurance – Banking – ABAP – WebDynPro PI/PO – XI/XO – BO – BODS – Design Studio – HCM – S&A - GRC

18 25

5. Trending TechnologiesEnterprise specialist, Cloud oplossingen (IAAS, PAAS, SAAS en Amazon), Projectleider mobile access, Big data

engineer (data mining, analytics), Big data administrator/beheer20 10

6.Information Analysis & ontwerp

Informatie Analisten, business analisten, functioneel ontwerp, SWIFT 10 20

7.Front End & Web Technology Solutions

Mobile Architect, Mobile Solution designer, Projectleider Mobile Access, Angular JS, Javascript, PHP, HTML5, Xamarin, Jasmine, CSS

25 20

8. JavaApplication Development Java, J2EE, Spring, Hibernate, ADF, Struts, JSF, XML/ XSLT/ Xpath, Java Servlets, JSP, EJB, HTML/XHTML/ CSS, RUP, UML, Agile, Scrum, Jboss, Websphere, Weblogic, SVN, Jira, Ant, Maven, Scala, OO analysis and design, Tomcat, Glassfish, GWT

35 15

9. MicrosoftApplication Development, Architectuur, Microsoft, C#, .NET, Silverlight, WCF, BizTalk, Sharepoint, ASP, VB, SQL, Team foundation Server, Visual Studio, BizTalk

28 30

10. Oracle DevelopmentApplication Development Oracle, APEX, PL/SQL, EBS, Middleware, BPEL, SOA Suite, Forms, weblogic, Developer, Designer, Headstart, Jdeveloper, TOAD, SVN, Oracle Fusion, OSB, SOAP, AOF, Fusion, BPM

30 15

11. Oracle DBAPerformance tuning, Oracle 10g/11g 12g, Grid, Security, implementaties/migraties, Oracle Apps server, RDBMS, ASM, RAC, RMAN, Data Guard, Enterprise Manager, iAS, Warehouse Builder, ITIL, Prince2

15 15

12.Project Management +VeranderingsManagement

Projectmanagment, (technisch) projectleiding, Lean Six Sigma, IPMA, Prince2, Migratie begeleiding, Implementa-ties, Oracle Streams, Management, Business Consultancy, ITIL, IT Governance

20 15

13.Test Management, Coördinatie & Consul-tancy

Test Proces Verbetering, Test Maturity begeleiding, Test Architectuur & Infrastructuur, Training & Workshops,Test Beleid & Visie, Risk & Requirement based Testing, Stakeholder ManagementProject Management, Migratie Test begeleiding

14 16

14.Test Automatisering & analyse

Test Driven Development TDD, Automated Unit Testing, Automated IntegrationTesting, Performance & Load Testing, Security Testing, Selenium, Cucumber, JMeter, Loadrunner, QTP, HPQC. Systeem Integratie Test SIT,Functioneel Acceptie Test FAT, Gebruikers Acceptatie Test GAT, Keten test, Regressie Test

18 15

15. Agile Partners

Professioneel toepassen van agile (Scrum, Safe), lean practices en methodieken. Versterken van de wend-baarheid (business agility) van de organisatie bij de inzet van ICT. Tailormade oplossingen die ondersteunen keuze en implementatie van passende ICT oplossing. Daarnaast rollen als Product Owner, Agile coach en Scrum master.

20 12

16. SecuritySecurity architect, risk consultant, information risk, Compliancy, Firewall and IPS Solutions, security and continuity consultant, Application security & BYOD, ISO, NEN, CISM, CISO, CISSP, CIPP, ISMS, CPT, CISA

25 10

17. InfraICT Architect Infrastructuur, Netwerk security, CCNP, Citrix, VM Ware, virtualisatie, netwerk architect, technisch consultant netwerken.

12 8

18.

Payments

Het Fintech werkdomein waaronder Proces Management & Improvement, Customer Journey, Payments  Im-plementation, Payment specialist/analist, Compliance officer en Payments project lead etc. Toegepast binnen of met : Blockchain, PSD, SEPA, Online payments, Instant Payments, Mobile Payments, Security, iDEAL/Maestro, iDIN, Cash management, E-Voicing, E-Commerce en Omni Channel Digital Banking Platform / Bleuriq

15

Totaal 376 276

Het onderscheidend vermogen van The Future Group komt tot uiting in:

www.the-future-group.com

Page 4: · PDF file... Automated Unit Testing, Automated IntegrationTesting, Performance & Load Testing, Security Testing, Selenium, Cucumber, JMeter, Loadrunner,

Wij staan u graag te woord. Bel naar 079 – 363 2905 of mail naar [email protected]

of kom eens langs op ons kantoor: Röntgenlaan 27, Zoetermeer.

ColofonVormgeving, opmaak en realisatie

fwd concept bv, Arnhem

Hoofdredactie

Streamer tekstproductie en communicatie-advies, Breda

Redactie

Erwin Pals, Wendell Pengel, Frank Hepkema,

Norman Mulder, Rob Kamp, Laszlo van Ginkel,

Olaf Beckman, Geert Jan de Boer, Eelco van Orden,

Marco van Dorst, Guido van Deursen, Harold Ulijn,

Ronald Zaat, Wendy van Eersel, Erik Visser,

Peter van Lint, Alexander Schulpen, David Oei,

Bert Dingelmans, Bart Swennenhuis,

Chris van der Worp, Carolina Holzweissig,

Jeroen van Weeren, Bart Timmer,

Danny van IJzendoorn

Oplage

3000

Copyright The Future Group, juli 2013

The Future Group

Röntgenlaan 27, 2719 DX Zoetermeer, Nederland.

Telefoon: 079 363 2905

[email protected]

www.the-future-group.com

Bestuurders

Pascal de Koning, Financieel Directeur

Bart Timmer, Algemeen Directeur

Operationele Directie

Danny van IJzendoorn, Operationeel Directeur

Erik van Gemert, Commercieel Directeur

Tijd

lijn

M

aats

chap

pen

2000 2007 2008 2008 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2015 2016

Omzet Per regio

Noord Nederland 45%Midden Nederland 30%Zuid Nederland 20%Buitenland 5%

Opleiding & Leeftijd

WO opgeleid 18%HBO opgeleid 82%Leeftijd 30-35 jaar 22%Leeftijd 35-40 jaar 37%Leeftijd 40-45 jaar 32%Ouder dan 45 jaar 9%

Partners TFG

SecurityCloud

Technieken

Domeinen

Diensten DNA

Mobile & tablets

Infrastructuur

Beheer

Advies

Opleiding

Uitvoering

Handel & Transport

6%

Gezondheidszorg14%

Utilities9%

Systems Integrators18%

Overheid20%

Finance28%

Ervaringsjaren

Ballotagecommissie

Persoonskenmerken

Ondernemerschap

Specialisatie

Bedrijfs-applicaties

Pro

ject

man

agem

ent

& A

nal

yse

(FA

CT

)

Soft

war

e o

ntw

ik

-

kelin

g (

Free

IT)

SAP

Co

nsu

ltan

cy

(MiS

AP

)

Test

serv

ices

(T

estD

ynam

ics)

Java

Co

nsu

ltan

cy

(Jav

a G

rou

p)

Bu

sin

ess

Inte

llig

ence

Mic

roso

ft

Co

nsu

ltan

cy &

dev

elo

pm

ent

Tre

nd

ing

Tec

hn

olo

gie

s

Ag

ile p

artn

ers

Inte

gra

tio

n T

ech

no

log

y Se

rvic

es

Secu

rity

Dem

and

M

anag

emen

t

Start Ups5%

“The Future Group

combineert duurzaamheid

met innovatie. Experts

ontmoeten experts”

Frank Hoen,

oprichter AMBER Alert Nederland

Contact

dé maat in ondernemen