© Allen & Overy 2012 1 Highlights flex-BV Masterclass M&A Caf©, Joyce Leemrijse 19...

download © Allen & Overy 2012 1 Highlights flex-BV Masterclass M&A Caf©, Joyce Leemrijse 19 september 2012

of 13

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of © Allen & Overy 2012 1 Highlights flex-BV Masterclass M&A Caf©, Joyce Leemrijse 19...

 • Dia 1
 • Allen & Overy 2012 1 Highlights flex-BV Masterclass M&A Caf, Joyce Leemrijse 19 september 2012
 • Dia 2
 • Allen & Overy 2012 2 Onderwerpen Achtergrond flexibilisering en stand van zaken Oprichting Kapitaal & uitkering van dividend Benoeming & ontslag bestuurders Overdracht aandelen Flexibel stemrecht & stemrechtloze aandelen Winstrechtloze aandelen & afwijking winstgerechtigdheid
 • Dia 3
 • Allen & Overy 2012 3 Achtergrond flexibilisering BV bestaat sinds 1972 Kloon van NV; wettelijk keurslijf is steeds meer gaan knellen Europese ontwikkelingen: vrijheid van vestiging
 • Dia 4
 • Allen & Overy 2012 4 Stand van zaken Invoering: 1 oktober 2012 Onmiddellijke werking! Overgangsrecht helpt slechts gedeeltelijk
 • Dia 5
 • Allen & Overy 2012 5 Oprichting BV Nu: duurt 1 of 2 weken Straks: aanzienlijk sneller, want minder formaliteiten: geen 18.000 euro storten geen verklaring van bank geen verklaring van accountant bij inbreng anders dan in geld (Nog) wl notarile akte Geen preventief toezicht (sinds 1 juli 2011)
 • Dia 6
 • Allen & Overy 2012 6 Kapitaal Maatschappelijk kapitaal wordt facultatief Nominale waarde blijft, maar mag luiden in andere valuta dan euro Aandelen van een bepaalde soort (A en B), maar ook aanduiding (nrs. 10-20): bijv. aan houders van aandelen nrs. 10-20 kan bevoegdheid worden toegekend tot bijv. benoeming bestuurder of goedkeuring bestuursbesluit Kapitaalbescherming vervalt
 • Dia 7
 • Allen & Overy 2012 7 Uitkering van dividend (1) AVA bevoegd tot winstbestemming (= hoofdregel, afwijking mogelijk) 2 testen moeten worden uitgevoerd Beperkte balanstest uitkering is mogelijk voor zover eigen vermogen groter is dan wettelijke + statutaire reserves Continuteitstest AVA-besluit tot uitkering heeft geen gevolgen als bestuur geen goedkeuring heeft verleend bestuur weigert goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat BV na uitkering opeisbare schulden niet kan voldoen bestuur moet bij deze toets ca. 1 jaar vooruit kijken en alle omstandigheden in acht nemen
 • Dia 8
 • Allen & Overy 2012 8 Uitkering van dividend (2) Sanctie bij verkeerde inschatting door bestuur: aansprakelijkheid bestuurders indien zij wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien aansprakelijkheid voor het tekort dat door uitkering is ontstaan Ontsnappingsmogelijkheid bestuurder: geen verwijt + niet nalatig in treffen maatregelen tegenstemmen in bestuursvergadering voldoende? Onder omstandigheden ook aansprakelijkheid van de aandeelhouder die uitkering ontving indien deze wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat aandeelhouder moet dan zijn ontvangen dividend terugbetalen aan BV
 • Dia 9
 • Allen & Overy 2012 9 Benoeming & ontslag bestuurders Benoeming bestuurders AVA, of vergadering van houders van s/a-aandelen Benoeming eigen bestuurder door aandeelhouder is dus mogelijk geen omslachtige regeling aandeelhoudersovereenkomst meer nodig Ontslag door orgaan dat heeft benoemd, plus evt. ander orgaan (bijv. RvC) Grosso modo zelfde regeling voor benoeming/ontslag commissarissen
 • Dia 10
 • Allen & Overy 2012 10 Overdracht van aandelen Verplichte blokkering verdwijnt Vrijheid in vormgeven van blokkeringsregeling (in statuten) aanbieding mede-aandeelhouders / goedkeuring orgaan / combinatie(s) geen blokkering (!) (= vrije overdraagbaarheid) eigen prijsbepalingsregeling Lock-up regeling overdracht van aandelen gedurende bijv. 5 jaar uitsluiten (statutair) Drag along & tag along tag along is statutair mogelijk drag along is volgens minister niet altijd statutair mogelijk (omdat, kort gezegd, vaak teveel afhankelijk van wil grootaandeelhouder)
 • Dia 11
 • Allen & Overy 2012 11 Flexibel stemrecht & stemrechtloze aandelen Stemrecht: naar rato van aandelen of nominaal bedrag statutaire afwijking is op bijna elke wijze mogelijk (meervoudig stemrecht) Aandelen zonder stemrecht statutaire regeling wl recht op winst of reserves let op: wl vergaderrecht (kan niet worden uitgesloten) Toepassing: als alternatief voor: certificering (?) preferente aandelen (?)
 • Dia 12
 • Allen & Overy 2012 12 Winstrechtloze aandelen & afwijking winstgerechtigdheid Niet toegestaan onder huidig recht! Aan winstrechtloze aandelen is wl stemrecht verbonden moet dit stemrecht materieel zijn? nee Toepassing: bijv. in situaties waarin nu prioriteitsaandelen worden gebruikt Afwijking in winstgerechtigdheid van aandelen mt winstrecht: statutair, maar ook telkens bij eenstemmig besluit van alle aandeelhouders dus niet in aandeelhoudersovereenkomst?
 • Dia 13
 • Allen & Overy 2012 13 Vragen?